Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 195 itzulpen-unitate, 35 domeinu

Euskara Gaztelera
www.gaztedi.net (1) www.gaztedi.net (1)
Gaur egun ere, oraindik, Sorgintxuloko gazte hauek, bizilagun eta kultur erakundeen elkartasunarekin, lokal hauek beraientzat eskatzen dituzte beraien aktibitate sozial, kultural edo aisialdirakoak garatzeko, auzoko bizitza sozial eta kulturalarentzat ezinbestekoak, Santutxuko gazteentzako dagoen lokalen beharra azpimarratuz.
iturriak
Aún hoy estos jóvenes de Sorgintxulo, apoyados por vecinos y asociaciones, reclaman estos locales para poder desarrollar sus actividades sociales, culturales o de ocio, imprescindibles para la vida social y cultural del barrio, destacando la necesidad de locales para la juventud en el barrio de Santutxu.
fuentes
www.tolosaldea.hezkuntza.net (2) www.tolosaldea.hezkuntza.net (2)
Bertan, aktibitate desberdinak aurkitu zituzten:
iturriak
Las actividades que se desarrolan en estos encuentros son:
fuentes
www.otxandio.net (1) www.otxandio.net (1)
Era berean, Herri-ola egitasmoaren baitan definitutako proiektuak aurrera eraman ahal izateko beharrezkoak diren aktibitate ekonomiko berriak bultzatuko dira,
iturriak
A su vez, se impulsarán las actividades económicas necesarias para el desarrollo de los proyectos recogidos en Herri-ola.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Aeronautikako materialen, osagaien eta egituren garapen eta zertifikaziorako entsegu-teknologiak. Aeronautikako industriarentzat I+G aktibitateak.
iturriak
Tecnologías de ensayo para el desarrollo y certificación de materiales, componentes y estructuras aeronáuticas y aeroespaciales, así como actividades de I+D de interés para la industria aeronáutica.
fuentes
ataunturismoa.net (1) ataunturismoa.net (1)
Espeleologia praktikatzea taldean egin beharreko aktibitatea dela kontuan izanda, ezagutza duen taldean, segurtasun neurri guztiekin eta material egokiarekin burutzea gomendatzen da.
iturriak
Teniendo en cuenta que la espeleología es una actividad que hay que realizar en grupo, se recomienda practicarla con un grupo experimentado, con todas las medidas de seguridad y materiales adecuados.
fuentes
www.basqueresearch.com (2) www.basqueresearch.com (2)
Antidepresiboen eragina neurotransmisio noradrenergikoan.Imidazolinentzako hartzaileen zeregin fisiologikoa eta modulazio farmakologikoa.Mekanismo neurobiologikoak drogen menpekotasunean.Neuronen aktibitatearen modulazioa gune zerebral dopaminergikoetan, animaliei eragiten dien parkinson-mota batean."
iturriak
Evaluación de la actividad de antidepresivos en la neurotransmisión noradrenergica.Papel fisiologico y modulación farmacologica de los receptores para imidazolinas.Mecanismos neurobiológicos de la dependencia a drogas.Modulación de la actividad neuronal en núcleos cerebrales dopaminérgicos en un modelo animal de enfermedad de parkinson."
fuentes
www.basqueresearch.com (2) www.basqueresearch.com (2)
Antigorputz monoklonala C7-k filamentu sortzea eragozten du eta candidazida aktibitatea erakutsi zuen ere,
iturriak
El anticuerpo monoclonal C7 inhibía la formación de filamento y además mostró actividad candidacida directa, ya que en su presencia se producía la muerte de las células de
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (2) www.emakunde.euskadi.net (2)
Aktibitateen proiektoa
iturriak
Proyecto de actividades
fuentes
www.otxandio.net (1) www.otxandio.net (1)
Landa lurraren antolaketa honek gure ingurune naturalak dituen ezaugarri bereziak kontutan hartuko ditu, Herri-ola egitasmoaren garapenerako beharrezkoak diren azpiegitura eta aktibitateak egokiro txertatuz.
iturriak
Esta ordenación del territorio tiene que tener en cuenta las especiales características de nuestro entono natural, y tiene que incorparar de forma adecuado las actividades e infraestructuras necesarias para el desarrollo de Herri-ola.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
AKTIBITATEA
iturriak
ACTIVIDAD
fuentes
www.zumarraga.net (1) www.zumarraga.net (1)
Bere edukia, kapitulu ezberdinetan antolatzen da, gure eguneroko bizitza gorpuzten den aktibitate esparru funtsezkoenak jasotzeko xedea duelarik.
iturriak
Su contenido se estructura en varios capítulos, que pretenden recoger los principales ámbitos de actividad en que se desarrolla nuestra vida cotidiana.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
1930ean Euskaltzaleak deituriko erakundearen gidaritza hartu zuenean bazekien gizartean eragiten, diru iturriak bilatzen eta promoziorako beharrezkoak ziren aktibitateak oso ondo antolatzen; hala nola sariketak, publikazioak, txapelketak, jaialdiak eta abar.
iturriak
En 1930, cuando asumió las riendas de la institución denominada Eukaltzaleak, ya sabía cómo incidir en la sociedad, cómo buscar fuentes de financiación y cómo organizar perfectamente las actividades necesarias para la promoción, tales como concursos, publicaciones, campeonatos, mítines y demás.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Aurreneko emaitzok doktore-tesi batean defendatu ditu ikertzaileak, Peptidasen aktibitatearen aldaketak heste lodiko neoplasietan izenburupean.
iturriak
La investigadora ha defendido estos primeros resultados en una tesis, titulada Peptidasen aktibitatearen aldaketak heste lodiko neoplasietan (Cambios de actividad de las peptidasas en las neoplasias del intestino grueso).
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Aktibitateak gutxienez egun erdikoak dira eta hemendik aurrera zuek nahi duzuen iraupena izan dezakete.
iturriak
La duración de las actividades va desde media jornada hasta lo que se quiera.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Aktibitateez gain, Gorlizko Aterpetxean lo egiteko aukera luzatzen dizuegu, aktibitateak eta ostatua dana batera eginez.
iturriak
Además de las actividades os ofrecemos la posibilidad de alojaros en el Albergue de Gorliz, donde podéis disfrutrar de una estancia junto con las actividades.
fuentes
www.tolosakoudala.net (2) www.tolosakoudala.net (2)
Asteburuko kirol aktibitatea
iturriak
Actividad deportiva fin de semana
fuentes
www.mondragon.edu (16) www.mondragon.edu (16)
Aktibitateak
iturriak
Actividades
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Aktibitate aukera sorta itzela aurkituko duzu Biteri Ikastetxe Nagusian 4 eremu zabaletan banaturik:
iturriak
Encontrarás un extenso abanico de actividades en el Colegio Mayor Biteri distribuidas en 4 ámbitos diferenciados:
fuentes
www.basqueresearch.com (3) www.basqueresearch.com (3)
Baina, batzuetan nerbio-sistemaren aktibitate ezohiko baten ondorioz ehunak jasandako kaltea sendatua izan arren mina izaten jarraitu dezakegu, kasu honetan ezohikoa den mina edo min patologikoa pairatuko dugu, adibidez, min neuropatikoa, min kronikoa, migraina
iturriak
Sin embargo, en ocasiones una actividad anormal del sistema nervioso puede hacer perdurar al dolor más allá de la resolución de la lesión tisular, originando manifestaciones de dolor anormal o patológico, por ejemplo, dolor neuropático, dolor crónico, migraña
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Alde batetik, enpresa aktibitate berri bat sortzen da, ondorioz, lanpostuak sortuz baldin eta enpresa sortzen bada.
iturriak
Por un aparte emprende una nueva actividad empresarial que creará nuevos puestos de trabajo si definitivamente se implanta.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Baina heste lodiko minbizian gutxi jorratutako eremua da peptidasena, eta nahiko desberdintasun handiak aurkitu dituzte: “Giltzurrunetan ikusten dugu peptidasa horietako askotan aldatzen dela aktibitatea, baina heste lodian ez da horrelakorik gertatu.
iturriak
Pero en el cáncer de intestino grueso, las peptidasas se han estudiado poco hasta la fecha, y se han encontrado grandes diferencias: “En los riñones observamos que la actividad cambia en muchas de las peptidasas, pero en el intestino grueso no ocurre tal cosa.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
2009an ibilbide luzeko koru honek urtebeteko atsedena hartu zuen, bere aktibitateak bertan behera utziz.
iturriak
En 2009, el grupo se tomó un descanso, interrumpiendo sus actividades hasta la fecha.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
c) Hornitzaile sanitarioek aseguratuei eskaintzen dieten aktibitatea eta asistentziaren kalitatea ebaluatzeko partehartzearen arloan.
iturriak
c) En el ámbito de la participación en la evaluación de la actividad y calidad de la asistencia dispensada por los provisores sanitarios a los asegurados.
fuentes
www.goierri.org (18) www.goierri.org (18)
Eskualdeko aktibitate industialari buruzko informazioa.
iturriak
Información sobre la actividad industrial de la comarca.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Arrazoi guzti hauengatik elgiliarrak parte hartzen duen aktibitate guztietan, zehar gaitasunak lantzen ditu.
iturriak
Por todo ello, cuando el colegial participa y organiza diferentes actividades, está trabajando y desarrollando competencias transversales.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Egingo diren aktibitateak partaideen adinari egokituak izango dira.
iturriak
Las actividades que se van a realizar están adaptadas a la edad de los participantes.
fuentes
beasain.org (1) beasain.org (1)
Aktibitate: aluminiozko arotzeria
iturriak
Actividad: carpintería de aluminio
fuentes
beasain.org (1) beasain.org (1)
Aktibitate: autoen konponketa eta salmenta
iturriak
Actividad: reparación y venta de coches
fuentes
beasain.org (1) beasain.org (1)
Aktibitate: autoen konponketa orokorra
iturriak
Actividad: reparación de coches en general
fuentes
beasain.org (1) beasain.org (1)
Aktibitate: auto konponketa
iturriak
Actividad: reparación de automóviles
fuentes
beasain.org (1) beasain.org (1)
Aktibitate: etxerako egurrezko altzariak fabrikatzea
iturriak
Actividad: fabricación de mobiliario de madera para el hogar
fuentes
beasain.org (1) beasain.org (1)
Aktibitate: galdaragintza eta egituren montaketa
iturriak
Actividad: calderería y montajes de estructura
fuentes
beasain.org (1) beasain.org (1)
Aktibitate: galdaragintza orokorrean (fina eta ertaina)
iturriak
Actividad: calderería en general (fina y media)
fuentes
beasain.org (1) beasain.org (1)
Aktibitate: igeltseritza eta koordinaketa lana
iturriak
Actividad: albañilería y trabajo de coordinación
fuentes
beasain.org (1) beasain.org (1)
Aktibitate: postontziak eta kabinak garabietarako
iturriak
Actividad: cabinas para grúas
fuentes
beasain.org (1) beasain.org (1)
Aktibitate: xurgatze instalazioak eta bernizadura kabinak
iturriak
Actividad: instalaciones de aspiración y cabinas de barnizado
fuentes
www.beasain.org (1) www.beasain.org (1)
Aktibitate: aluminiozko arotzeria
iturriak
Actividad: carpintería de aluminio
fuentes
www.beasain.org (1) www.beasain.org (1)
Aktibitate: autoen konponketa eta salmenta
iturriak
Actividad: reparación y venta de coches
fuentes
www.beasain.org (1) www.beasain.org (1)
Aktibitate: autoen konponketa orokorra
iturriak
Actividad: reparación de coches en general
fuentes
www.beasain.org (1) www.beasain.org (1)
Aktibitate: auto konponketa
iturriak
Actividad: reparación de automóviles
fuentes
www.beasain.org (1) www.beasain.org (1)
Aktibitate: etxerako egurrezko altzariak fabrikatzea
iturriak
Actividad: fabricación de mobiliario de madera para el hogar
fuentes
www.beasain.org (1) www.beasain.org (1)
Aktibitate: galdaragintza eta egituren montaketa
iturriak
Actividad: calderería y montajes de estructura
fuentes
www.beasain.org (1) www.beasain.org (1)
Aktibitate: galdaragintza orokorrean (fina eta ertaina)
iturriak
Actividad: calderería en general (fina y media)
fuentes
www.beasain.org (1) www.beasain.org (1)
Aktibitate: igeltseritza eta koordinaketa lana
iturriak
Actividad: albañilería y trabajo de coordinación
fuentes
www.beasain.org (1) www.beasain.org (1)
Aktibitate: postontziak eta kabinak garabietarako
iturriak
Actividad: cabinas para grúas
fuentes
www.beasain.org (1) www.beasain.org (1)
Aktibitate: xurgatze instalazioak eta bernizadura kabinak
iturriak
Actividad: instalaciones de aspiración y cabinas de barnizado
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Abenduaren 3an jakinarazi zieten Artaburu Euskaltzale Taldekoei ENE Saria irabazi izana, baina taldekideek, fisikoki, ez dute Sariaren ezaugarri den Basterretxearen estatuatxoa joan den martxoaren 15era arte jaso. Gonzalo Auzak, EuskoSareko zuzendari teknikoak eman zien Buenos Airesen saria, Artaburu '2006 urtean Euskal Herritik kanpo euskararen aldeko aktibitate gehien antolatu zituen taldea' bezala aitortuz.
iturriak
Si bien el ENE Saria se concedió el pasado 3 de diciembre, la entrega física del mismo no se produjo hasta este último 15 de marzo, en que Gonzalo Auza, director técnico de EuskoSare, hizo entrega en Buenos Aires al grupo Artaburu de la estatuilla de Nestor Basterretxea que le reconoce como 'la entidad fuera de Euskal Herria que más actividades realizó a favor del Euskara durante el año 2006'.
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
XIX. mendearen erdi aldera portuak zuen trafikoa behera zihoan neurrian, beste aktibitate berri bat sortu zen: udaldia.
iturriak
Ya a mediados del siglo XIX se observa el poco tráfico del puerto, pero nace otra actividad: el veraneo.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Bere programa ezberdineen barruan, aisian parte hartzea betebehar funtsezkoa da eta bere aisian aktibitate ezberdinak izatea oso ona da bere irudi pertsonala eta gizarte integrazioa hobetzeko.
iturriak
Dentro de sus programas, el ocio participativo tiene un papel fundamental, en la medida en que se parte de la base de que el hecho de tener actividades que dan contenido al tiempo libre ayuda a las personas a mejorar su auto imagen y facilita la integración social.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Auzo guztietan aktibitate ikerketak burutzea, enplegu guneak bilatzeko eta auzoetako merkataritza sustatzeko.
iturriak
Completar estudios de actividad en todos los barrios, para buscar oportunidades de empleo e impulsar el comercio de los barrios.
fuentes
www.idae.es (6) www.idae.es (6)
Hirugarren sektoreko enpresak (dendak, banaketa, ostalaritza, osasungintza, bankuak, garraioa, etab.), aktibitate zentroak edo instalazioak gutxienez inbertsioak garatzen diren hiru Autonomi Erkidegoetan izanik.
iturriak
Empresas del sector terciario (comercio, distribución, hostelería, sanidad, banca, transporte, etc.) con instalaciones o centros de actividad en un mínimo de tres Comunidades Autónomas en las cuales se desarrollen las inversiones.
fuentes
www.idae.es (4) www.idae.es (4)
Hirugarren sektoreko enpresak (dendak, banaketa, ostalaritza, osasungintza, garraioa, etab.), aktibitate zentroak edo instalazioak gutxienez inbertsioak garatzen diren hiru Autonomi Erkidegoetan izanik.
iturriak
Empresas del sector terciario (comercio, distribución, hostelería, sanidad, transporte, etc.) con instalaciones o centros de actividad en un mínimo de tres Comunidades Autónomas en las cuales se desarrollen las inversiones.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Era berean Emakundek beretzat gordetzen du jasotako ekarpenen zabalkuntza bere bide, publikazio, aktibitate eta jardueretan.
iturriak
Emakunde se reserva asimismo el derecho de difusión de las aportaciones recibidas en sus medios, publicaciones, actividades y actuaciones.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Aktibitate honi esker Jose Maria Usandizagaren Mendi-mendiyan operaren Donostiako estreinaldian (1911) parte hartu ahal izan zuen.
iturriak
Esta actividad le permitió participar en el estreno donostiarra (1911) de la ópera Mendi-mendiyan de José María Usandizaga, obra que le impresionó vivamente.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
AUTOEBALUAZIOKO AKTIBITATEEN ERANTZUNAK
iturriak
LAS RESPUESTAS DE LAS ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Autoebaluazioko aktibitateen erantzunak.
iturriak
Las respuestas de las actividades de la autoevaluación.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
AUTOEBALUAZIOKO AKTIBITATEEN ERANTZUNAK
iturriak
LAS RESPUESTAS DE LAS ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Club Athletic-era bazkidetuz gero (jarraitzaileen Cluba zena), sentimendu zurigorriz betetako abantaila eta aktibitate esklusiboak izango dituzu gozagarri: Athletic Cluben aldizkaria jasoko duzu etxean, deskontuak izango dituzu Athletic Cluben dendetan eta produktuetan, Lezaman dohainik sartu ahal izango zara, San Mameseko partiden sarrerak erosteko lehentasuna izango duzu, zozketak, etab...
iturriak
Ingresando en el Club Athletic (antiguo Club de Simpatizantes) podrás disfrutar de ventajas y actividades exclusivas relacionadas con el sentimiento rojiblanco: recibirás en tu domicilio la revista del Athletic Club, tendrás descuentos en tiendas y productos Athletic Club, entrada gratuita a Lezama, prioridad en la compra de entradas para partidos en San Mamés, sorteos, y un largo etcétera.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Club Athletic-era bazkidetuz gero (jarraitzaileen Cluba zena), sentimendu zurigorriz betetako abantaila eta aktibitate esklusiboak izango dituzu gozagarri: Athletic Cluben aldizkaria jasoko duzu etxean, deskontuak izango dituzu Athletic Cluben dendetan eta produktuetan, Lezaman dohainik sartu ahal izango zara, San Mameseko partiden sarrerak erosteko lehentasuna izango duzu, zozketak, etab...
iturriak
Ingresando en el Club Athletic podrás disfrutar de ventajas y actividades exclusivas relacionadas con el sentimiento rojiblanco: recibirás en tu domicilio la revista del Athletic Club, tendrás descuentos en tiendas y productos Athletic Club, entrada gratuita a Lezama, prioridad en la compra de entradas para partidos en San Mamés, sorteos, y un largo etcétera.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Club Athletic-era bazkidetuz gero (jarraitzaileen Cluba zena), sentimendu zurigorriz betetako abantaila eta aktibitate esklusiboak izango dituzu gozagarri: Athletic Cluben aldizkaria jasoko duzu etxean, deskontuak izango dituzu Athletic Cluben dendetan eta produktuetan, Lezaman dohainik sartu ahal izango zara, San Mameseko partiden sarrerak erosteko lehentasuna izango duzu, zozketak, etab...
iturriak
Recuerda que en el Club Athletic podrás disfrutar de ventajas y actividades exclusivas relacionadas con el sentimiento rojiblanco: recibirás en tu domicilio la revista del Athletic Club, tendrás descuentos en tiendas y productos Athletic Club, entrada gratuita a Lezama, prioridad en la compra de entradas para partidos en San Mamés, sorteos, y un largo etcétera.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Jigante, buruhandi, zezensuzko, salleko folklore, helduen bazkaria, lodi argalen kontrako partidua, Eusko-Lorak txiki alardea, musika eskolako ikasleek antolatutako San Juan kontzertua, Markonzaga auzokide elkarteak sustatutako aretoko dantza erakusketa eta azkenik dastatze gastronomikoak dira inpaktu soziala duten ekintzak, jende asko ekartzen dituzten aktibitateak.
iturriak
Las actividades con mayor impacto social, por el número de gente que arrastran, son los pasacalles de Gigantes y Cabezudos, los toros de fuego, la muestra de folklore de Salleko, la comida popular para mayores, el partido de Gordos contra Delgados, el alarde txiki de Eusko-Lorak, el concierto de San Juan de los alumnos de la Escuela de Música, la exhibición de bailes de salón promovida por la Asociación de Vecinos de Markonzaga,, y por último las degustaciones gastronómicas.
fuentes
www.basqueresearch.com (3) www.basqueresearch.com (3)
Beste adierazle batzuk, lurzoruaren egitura neurtzen duten zenbait propietate fisiko eta lurzoruko zizareen aktibitatea izan dira.
iturriak
También se han seleccionado indicadores relacionados con la estabilidad de la estructura del suelo y con la actividad de las lombrices de tierra.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Hornitzaile sanitarioek aseguratuei eskaintzen dieten aktibitatea eta asistentziaren kalitatea ebaluatzen parte hartzea.
iturriak
Participación en la evaluación de la actividad y calidad de la asistencia dispensada por los provisores sanitarios a los asegurados.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Aktibitate handiko egunak bizi izan zituen Mar del Platako euskal komunitateak iraileko azken astean.
iturriak
Los vascos marplatenses vivieron días de marcada actividad y entusiasmo durante la última semana de septiembre.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Kirol aktibitatea
iturriak
Actividad deportiva
fuentes
www.lazkao.net (1) www.lazkao.net (1)
Lardizabal ikastola, Resti pilotaleku estaliaz, futbitoko kantxa, korrika egiteko pista, edozein motatako aktibitateak burutzeko zelaitxo bat eta haurrentzako jolastoki batez hornitua dago.
iturriak
Cualquiera de estos puntos puede ser lugar apropiado para apreciar y gozar de las transparentes aguas y la fauna del río Amondarain.La ikastola Lardizabal tiene a su alrededor, el frontón cubierto Resti, una cancha de futbito, pista de atletismo, y un pequeño prado para realizar cualquier actividad o juego.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Era guztietako aktibitateak eskeintzen dizkizuegu, hurrengoak azpimarratuz:
iturriak
Os ofrecemos actividades de todo tipo, destacando las siguientes:
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2)
Eragingo ote du bertako aktibitateetan: ehiza, nekazaritza, abeltzaintza, basogintza, turismoa?
iturriak
¿Va a afectar a las actividades que haya: caza, agricultura, ganadería, selvicultura, turismo?
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Enpresetan aktibitate berriak sortzeko zentroa.
iturriak
Centro de creación de nuevas actividades empresariales.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Adibidez: populazio-dentsitatea, errepideak eta komunikazio-loturak, fluxuak, puntuak, eremu magnetikoa, tenperaturak eta euriak, ekonomi aktibitatea, gertakizun historikoa¿ Mota mugagabeak daude.
iturriak
Por ejemplo: Densidad de población, carreteras y nudos de comunicación, flujos, puntos, campo magnético, temperaturas y precipitaciones, actividad económica, hechos históricos, etc. Su variedad es inmensa.
fuentes
www.basqueresearch.com (3) www.basqueresearch.com (3)
ESAko hezkuntza bulegoa.Europako ikasleen parte hartzearekin proiektu espazialak aktibitateak eta abar egiten dira.
iturriak
Oficina de Educación de la ESA.Se llevan a cabo proyectos espaciales con la participación de estudiantes europeos, así como diversas actividades y proyectos relacionados con el espacio.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Gure aktibitateetan 6 urtetik gorako edozein pertsonak eta taldek parte hartu dezake.
iturriak
En nuestras actividades pueden participar todo tipo de grupos y personas desde 6 años en adelante.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Gure helburua partaideak ondo pasatu eta asetzea da, horretarako zenbait kalitate sistema barneraturik ditugu gure aktibitateen metodologian.
iturriak
Nuestro objetivo es el disfrute y satisfacción de los/as participantes y para ello disponemos de varios sistemas de calidad implantados en la metodología de las actividades.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Gurpek egin duen bezala, Club Athletic txartela eskuratuz familia zurigorriaren kide izan nahi baduzu, beherago duzun loturaren bitartez egin dezakezula gogoratu nahi dizugu, Hainbat abantaila, eskaintza, zozketa eta aktibitate esklusibo zure zain daude.
iturriak
Te recordamos que, si como Gurpe, quieres formar parte de la familia rojiblanca obteniendo tu carné Club Athletic, lo puedes hacer a través del enlace que encontrarás más abajo. Te esperan innumerables ventajas, ofertas, sorteos y actividades exclusivas.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Gune berri honetara aktibitatea eta enpresak erakartzeko, Marotoren proiektuak laguntza fiskalak eskainiko lituzke, zerga eta lizentzien kontuetan hain zuzen ere.
iturriak
Para atraer empresas y actividad a este espacio, el proyecto incluiría posibles incentivos fiscales en materia de tasas y licencias.
fuentes
www.ibaizabal.com (12) www.ibaizabal.com (12)
EBALUAZIOKO AKTIBITATEEN ERANTZUNAKXI. ERREPASORAKO ...
iturriak
RESPUESTAS DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ...
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Haren kalkuluak ere, egin baldin baditu, behar adina aktibitate ekonomikoa sortuko delako eta erabilpen tertziario eta erresidentzialerako lurzoruen errekalifikazioak gainbalioa lortuko duelako konfiantzan oinarrituta daude.
iturriak
Sus cálculos, si es que existen, se fundamentan también en la confianza de que se genere una actividad económica suficiente y en las hipotéticas plusvalías que pudieran obtenerse de la recalificación de terrenos para uso terciario y residencial.
fuentes
www.industria.ejgv.euskadi.net (1) www.industria.ejgv.euskadi.net (1)
Enpresa, 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera sortua bada, abalatu behar den maileguaren gehiengoak ezin izango du gainditu aktibitatearekin lehendabiziko bi urteko alokairu-kosteen aurreikuspena.
iturriak
En el caso de empresas creadas después del 1 de enero de 2008, el importe máximo del préstamo a avalar no podrá superar la estimación de los costes salariales anuales para los dos primeros años de actividad.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Aktibitate tasa: herrialde baten biztanle kopuru guztizko populazio aktiboaren portzentaia.
iturriak
Tasa de actividad: porcentaje de población activa con respecto al número total de habitantes de un país.
fuentes
www.ruralforum.net (2) www.ruralforum.net (2)
Hasiera > Agiriak > LEHEN SEKTOREA > Nekazaritza eta abeltzaintza egituraketa politika > Nekazaritza eta abeltzaintza aktibitatea etetea
iturriak
Inicio > Documentos > SECTOR PRIMARIO > Política de estructuración agropecuaria > Cese de actividad agropecuaria
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Honi dagokionez, beste batzuetan gertatu den bezala (ez dugu oso atzera jo behar, bertan baitauzkagu Daewoo eta Esmaltaciones-en kasuak), ixte edo deslokalizazioak gertatuz gero ez dute hobari horiek itzuli beharrik gabeko laguntzak ez bihurtzeko neurririk zehaztu, ezta pasa den ostiralean, irailak 9, izandako osoko bilkuran Gasteizko Udalak hartu zuen konpromisoa aipatu, enpresa eta kolektiboekin hitzarmenetan aktibitatea mantentzearen aldeko klausulak ezartzekoa.
iturriak
A este respecto no se han especificado medidas para evitar que estas posibles bonificaciones se conviertan, como ha sucedido en otras tantas ocasiones (ahí están los casos de Daewoo o Esmaltaciones, sin ir demasiado lejos), en ayudas a fondo perdido que no reviertan en beneficio alguno en el caso de hipotéticos cierres o deslocalizaciones, ni se ha hecho mención al compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Gasteiz en el pleno del pasado viernes, 9 de septiembre, de establecer cláusulas de mantenimiento de la actividad en los convenios con empresas y colectivos.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Eremuaren birgaitzea, industri aktibitatea antolatuz eta arautuz, enpresaren zati bat lekualdatuz eta bestetik, eremua bizitoki bihurtuz
iturriak
Regeneración urbana, controlando y regulando la actividad industrial, trasladando una parte de la empresa, así como creando un nuevo espacio para viviendas.
fuentes
www.basqueresearch.com (3) www.basqueresearch.com (3)
Gaur egun lurzoru hitza eraikuntzaren aktibitateari loturik azaltzen zaigu gehienetan, baina lurzorua etxebizitzen euskarri izateaz gain baditu beste funtzio asko ere.
iturriak
Generalmente cuando se habla de suelo se hace en relación a la actividad de la construcción, pero el suelo además de ser soporte de las viviendas e infraestructuras tiene muchas más funciones.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
AGHAa gehiago agertu ohi da mutiletan nesketan baino, baina seguruenik gertatzen dena da neskek berezko aktibitate maila txikiagoa dutela mutilek baino, eta hiperaktibitatea erakusten duen emakumezkoa estalirik gera daitekeela gaur eguneko klase mistoetako eskolan.
iturriak
Por otro lado, el TDA-H afecta más a los niños que a las niñas, aunque lo más probable es que el nivel de actividad de las niñas sea, de por sí, inferior al de los niños, y que las niñas hiperactivas queden camufladas en las actuales aulas mixtas.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Hala, peptidasen aktibitatearen bilakaera ikusteko aukera izan du, gaixo bakoitzari heste loditik (kolonetik, zehazki) hiru lagin-mota aterata: ehun-zati osasuntsu batetik, adenoma batetik, eta garatuta dagoen tumore gaiztotik.
iturriak
De esta manera, ha tenido la oportunidad de observar la evolución de la actividad de las peptidasas, al extraer tres tipos de muestras del intestino grueso (del colon) de cada paciente: concretamente, de un tejido sano, de un adenoma, y de un tumor maligno ya desarrollado.
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Gaxuxa Emakume taldeak herrian eskaintzen dituen prebentzio aktibitateen eta elkartearen inguruko informazioa.
iturriak
Información sobre el grupo de mujeres Gaxuxa y de las actividades de prevención que ofrece. 6.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Aktibitate honetara etorriko diren pertsonei Maliri buruz egin den irakurketa gida oparituko zaie,bertan liburu, música, filme eta herrialdeari buruzko web-horrien loturak aurkituko dituzte, baita ere kanpainaren homenez egindako horrimarkagailu bat.
iturriak
En la actividad se regalará a las personas asistentes la guía de lectura sobre Mali, que contiene libros, música, películas y enlaces web sobre el país, así como un marcapáginas conmemorativo.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
I+G+B aktibitateak eta zabalpen teknologikoa.
iturriak
Actividades de I+D+I y difusión tecnológica.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Lehorreko aktibitateak: Eskalada, Rapel, Tirolina, Tiro con Arco, Senderismo, Balanz Bike, Espeleologia eta Gynkana.
iturriak
Actividades terrestres: Escalada, Rapel, Tirolina, Tiro con Arco, Senderismo, Balanz Bike, Espeleología y Gynkana.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
INKOAk abeltzaintzan, elikagaietan eta ingurumenean lantzen ditu bere aktibitateak. Horretarako, teknologia berritzaileak ditu automatizazioari eta kontrolari dagokionez:
iturriak
Las actividades de Inkoa se desarrollan en los subsectores agroganadero, alimentario y medioambiental, disponiendo para ello tecnologías innovadoras en el ámbito de la automatización y control como:
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aktibitateak
iturriak
Actividades
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aktibitateak berak bultzatzen nau hainbeste gauza egitera.
iturriak
Es la propia actividad la que facilita que haga muchas cosas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aktibitate hau ez zen berria izango, ezen gazte garaietatik poesia egiteko zaletasun handia baitzuen, baina oraingoan aldaketa handi bat gertatuko da: bere poemak argitaratuko ditu.
iturriak
No se trataba de una actividad del todo nueva, porque ya en su juventud se deleitaba componiendo versos. En esta ocasión, sin embargo, había una gran diferencia, porque esta vez su obra se vería publicada.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Los Cachorros del Gure Garmendia Ibarra Athletic Taldearen aktibitateak....
iturriak
Actividades de la Peña Athletic Los Cachorros del Gure Garmendia Ibarra Taldea....
fuentes
www.athletic-club.net (4) www.athletic-club.net (4)
Los Cachorros del Gure Garmendia Ibarra Athletic Taldearen aktibitateak.
iturriak
Actividades de la Peña Athletic Los Cachorros del Gure Garmendia Ibarra Taldea.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Planaren ardatza Betoño poligonoa "berrikuntza eta egokierarako gune" berri bat bihurtzea da, ikerketa eta garapena aktibitatearen osagarri nagusiak izanda, eta enpresa berrien "inkubazioa", prestakuntza eta ezagueraren hartu-emana lagunduko dituzten tresnekin.
iturriak
El plan tiene como eje director la transformación de Betoño en una nueva "zona de innovación y oportunidad", con la investigación y el desarrollo como componentes fundamentales de la actividad, y con herramientas que favorezcan la "incubación" de nuevas empresas, la formación y la transferencia de conocimiento.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Ikasleak atzerrira joan ahal izango dira zientzia eta ikerketa teknikoan prestakuntza hobetu asmoz, ikerketa laborategietan lan eginez, ikerketa proiektuak garatzeko teknika berriak ikasiz, dokumentuetan eta bibliografietan kontsultak eta beste edozein aktibitate garatzeko, beti prestakuntza zientifikoa hobetzeko.
iturriak
Durante el desarrollo del programa de Doctorado, se pueden realizar estancias en el extranjero con el objetivo de mejorar la formación en investigación científica y técnica, mediante trabajos de investigación en laboratorios, aprendizaje de nuevas técnicas de aplicación al proyecto de investigación, consulta de fondos bibliográficos y documentales y cualquier otra actividad que redunde en beneficio de la formación científica.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Aktibitate paraleloen artean, bost erakusketa antolatu dira: Ana Frank.
iturriak
Dentro de las Actividades Paralelas del Festival, se pueden visitar cinco exposiciones: Ana Frank.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Kalitatearen hobekuntzarekin zerikusia duen I+G+B aktibitateak egiten ditu.
iturriak
Actividades de I+D+I orientadas a la mejora de la calidad de los servicios prestados.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Orain, Club Athletic Txartelarekin %10eko deskontua izango duzu hauen aktibitate guztietan.
iturriak
Ahora, con tu carné Club Athletic, disfrutarás de un 10% de descuento en cualquiera de nuestras actividades.
fuentes
www.ruralforum.net (1) www.ruralforum.net (1)
Kongresu hartan merkataritza libreago eta ekonomia globalago batek nekazal aktibitatearen garapenean eta landa ingurunean oro har izan zitzakeen alde ON eta TXARREI buruzko hausnarketa serio eta diziplina anitzekoa egin zen, Munduko Merkataritza Antolakundearen barruan ustez hastera zihoan negoziazio txanda multilaterala kontutan hartuta.
iturriak
En él se realizó una reflexión seria y multidisciplinar sobre los pros y los contras de un comercio más libre y una economía más global en el desarrollo de la actividad agraria y del espacio rural en su conjunto y ante la supuesta inminente apertura de una nueva ronda multilateral de negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Orokorrean Zentruaren inguruan egiten ditugu aktibitateak, nahiz eta nahi izatekotan Bizkaia eta inguruetan aktibitateak antolatzea dugu ere.
iturriak
Realizamos las actividades principalmente cerca del Centro, aunque también ofrecemos actividades a lo largo de Bizkaia y alrededores.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
Enpresa, 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera sortua bada, abalatu behar den maileguaren gehiengoak ezin izango du gainditu aktibitatearekin lehendabiziko bi urteko alokairu-kosteen aurreikuspena.
iturriak
En el caso de empresas creadas después del 1 de enero de 2008, el importe máximo del préstamo a avalar no podrá superar la estimación de los costes salariales anuales para los dos primeros años de actividad.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aldiz, behar adinako aktibitaterik ez badute, bere egituraren diseinua berrikusten eta berregiten dugu, konposatuei aldaketak sartuz belaunaldi berri bat sortzeko.
iturriak
Por el contrario, si no presentan la actividad deseada rediseñamos y modificamos los compuestos para crear una nueva generación.
fuentes
www.basqueresearch.com (2) www.basqueresearch.com (2)
Mikrobioen aurkako aktibitatea erakusten duen antigorputz monoklonal baten erabilera terapeutikoa eta karakterizazioa. C. albicans-en mizelioaren antigeno espezifiko baten erabilera kandisiasis inbaditzailearen diagnosia serologikoan."
iturriak
Caracterización y utilización terapéutica de un anticuerpo monoclonal que presenta actividad antimicrobiana.Utilización de un antígeno específico del micelio de C. albicans en el diagnóstico serológico de la candidiasis invasora. "
fuentes
www.mondragon.edu (2) www.mondragon.edu (2)
ISI Web of Knowledge ataria : Plataforma honek argitalpen zientifiko nagusien erreferentziak biltzen ditu, eta ikerkuntza aktibitateen egoera, eboluzioa eta eragina aztertzeko aparteko tresna da. Datu base hauei sarrera ematen die:
iturriak
Portal ISi Web of Knowledge : esta plataforma recoge las referencias de las principales publicaciones científicas y es una herramienta para el analísis y evaluación de la situación, evolución e impacto de las actividades de investigación en los diferentes campos del conocimiento. Este portal da acceso a las siguientes bases de datos:
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Baina euskal etxean egunero garatzen diren beste aktibitateak ez dira oharkabean geratzen.
iturriak
Pero cabe destacar que otras actividades que se realizan cotidianamente en el seno de la euskal etxea también tienen una excelente respuesta por parte de la comunidad.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Jantokia ere aktibitateen munduan murgildu dugu eta ostegunero afari tematiko bat eskaitzen digute sukaldariek: jaki mexikarra, italiarra, txinatarra, amerikarra, e.a.
iturriak
El comedor también está empapado del espíritu de las actividades de la vida colegial y como tal, los jueves ofrece una cena temática pro países: comida mejicana, italiana, china, norteamericana, etc.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Lehenengo atalean egileak azaltzen du nola den motibazioa ikaskuntzaren oinarri fisikoa, nola erregulatzen dituen -motibazioak, alegia-, mekanismo afektibo, kognitibo eta aktibitate neurologikoa bera, eta, ondorioz, nola den guztiz estua 2Hn gaitasuna handitzearekin duen erlazioa.
iturriak
En el primer capítulo el autor explica que la motivación es la base física de la enseñanza, el modo en que regula -esto es, la motivación- los mecanismos afectivos, cognitivos y la propia actividad neurológica y, en consecuencia, que su relación con la mejora de la competencia en la segunda lengua es muy estrecha.
fuentes
www.basqueresearch.com (2) www.basqueresearch.com (2)
Ondorioz antigorputz monoklonalek eta txistuak aktibitate batzuk partekatzen dituzte eta beharbada etorkizunean erabil litezke ahozko candidiasisen tratamenduan.
iturriak
Como conclusión podemos decir que los anticuerpos monoclonales poseen actividades compartidas por la saliva y quizás podrían ser empleados en un futuro para el tratamiento de la candidiasis oral.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Uretako aktibitateak: Kanoak, Surf, Body board, Snorkell.
iturriak
Actividades acuáticas: Canoas, Surf, Body Board, Snorkell
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Antzerkia zen aktibitaterik hurbilenetako bat, baina exijentzia handiak zituena. Antzerki obra bat idaztea ez da egun batetik bestera egiten, ez da inprobisatzen, aktoreak behar dituzu, buruz ikasi beharreko gaiak, inor ez zen profesionala...
iturriak
El teatro era una de las actividades más cercanas, pero también tenía grandes exigencias: escribir una obra de teatro no es algo que se realice de un día para otro, no se improvisa, necesitas actores, temas que había que aprender de memoria, nadie era profesional...
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Peptidasa izeneko entzimen aktibitate edo lan-erritmoari erreparatu dio, zehazki: hura nola aldatzen den aztertu du, gaitzaren fase desberdinetan dauden ehunak alderatuta.
iturriak
Concretamente, se ha centrado en unas enzimas denominadas peptidasas y en su actividad (ritmo de trabajo): ha estudiado cómo cambia esta, mediante la comparación de tejidos que se encuentran en diferentes fases de la enfermedad.
fuentes
www.basqueresearch.com (2) www.basqueresearch.com (2)
Prestakuntza, karakterizazio fisiko-kimikoa eta katalizatzaileen aktibitatearen ebaluazioa-Errekuntza katalitikoa.-Konposatu organiko lurrunkorren oxidazioa.-Industria-sektorearen prozesuen ingurumen-azterketa."
iturriak
Preparación, caracterización fisico-química y evaluación de la actividad de catalizadores.-Combustión catalítica.-Oxidación completa de compuestos orgánicos volátiles (COVs).-Análisis medioambiental de procesos del sector industrial."
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Ipuin kontaketa gero eta gehiago zabaltzen ari den jardun artistikoa denez, ipuinen festa bat anto-latzea aukera ezin hobea da aktibitate honen aniztasuna eta aberastasuna ezagutzeko: estilo ez-berdinak, ikuspegi anitzak, haur, gazte zein helduei zuzendutakoak.
iturriak
Contar cuentos es una actividad artística que se está extendiendo cada vez más. Por eso, organi-zar una fiesta de cuentos es una ocasión inmejorable para conocer su pluralidad y riqueza: estilos diferentes, múltiples temas dirigidos tanto a niños/as, jóvenes o adultos/as.
fuentes
www.ruralforum.net (2) www.ruralforum.net (2)
ML an argitaratutako dokumentuak bakarrik erakusten ditu Nekazaritza eta abeltzaintza aktibitatea etetea-an
iturriak
Ver solo los documentos publicados por el FRM en Cese de actividad agropecuaria
fuentes
www.basqueresearch.com (3) www.basqueresearch.com (3)
(S)-talidomidak ordea, beste aktibitate biologiko guztiz desberdina dauka, umekigan eragin teratogenikoa du.
iturriak
Sin embargo, la (S)-talidomida tiene una actividad biológica muy diferente, tiene una acción teratogénica en el feto.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Bazkari ondoren ere aktibitateak izango dira: trikipoteoa 18:00ak aldera abiatuko da Euskal Etxetik eta Txokoko festa 21:00ak aldera hasiko da.
iturriak
Las inscripciones para este día se podrán realizar entre los días 15 y 21 de este mes y aquellos que no tengan sitio en la comida están invitados a participar en las demás actividades como el trikipoteo que se inciará desde la Euskal Etxea a las 18:00 horas o la 'Txoko Festa', a partir de las 21:00 horas.
fuentes
www.ruralforum.net (4) www.ruralforum.net (4)
Nekazaritza eta abeltzaintza aktibitatea etetea
iturriak
Cese de actividad agropecuaria
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Baina bere aktibitateak aldaketak sortzen ditu.
iturriak
Sin embargo, su actividad produce cambios.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Argi dago defentsaren eta plaza militar historikoaren beharra XIX. mendearen erditik aurrera eroria zela jadanik, hiri-paisaiaren forma eta antolakuntza beste aktibitate komertzial (lehenengo) eta turistiko (bigarrenik) batzuen menpean jarriz.
iturriak
Es evidente que la necesidad de defensa y de la plaza militar histórica desaparecía ya a partir de mediados del siglo XIX y la forma y ordenación del paisaje urbano estaba condicionada por otras actividades comerciales (en primer lugar) y turísticas (en segundo plano).
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Bere esanetan, aurreko hamaika urteetan bezala, 2008an ere Euskal Etxeak leial eutsi die elkarte sortu zuteneko baloreei eta, izan ere, Chacoko gizartearen eskuetan ipintzen dituen baliabideak areagotu egon ditu, aktibitate berriak bultzatuz.
iturriak
Continúa la portavoz de 'Kotoiaren Lurra', señalando que al igual que durante los once años anterior, también en 2008, el Centro Vasco ha continuado fiel a sus principios fundacionales, incrementando de hecho las actividades que pone a disposición de la sociedad chaqueña.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Mondragon Unibertsitateak ulertzen du bere irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko eta gizartearekin duen konrpomisua bete ahal izateko, ezinbestekoa dela bere hiru aktibitatea, irakaskuntza, ikerketa eta transferentzia uztartzea.
iturriak
Mondragon Unibertsitatea entiende que la integración de sus tres actividades, la enseñanza, la investigación y la transferencia constituye la forma más eficaz de incrementar la calidad de su enseñanza y cumplir con su compromiso social.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Mondragon Unibertsitatean I+Gko aktibitatea ez da ezagutza berrien sorreran bakarrik geratzen, baizik eta honen aplikagarritasuna bilatzen du helburutzat duen arloan, eskeintzen diren titulazioetan eta eskatzen duten erakundeei ematen dieten berrizkuntza zerbitzuetan.
iturriak
La actividad de I+D en Mondragon Unibertsitatea no sólo se queda en la generación de nuevo conocimiento sino que persigue la aplicabilidad en el área o campo de destino, en la formación en las carreras que imparte y en los servicios de innovación que presta a las organizaciones que lo solicitan.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Mondragon Unibertsitateko I+Gko aktibitatearen garapenean dagoen eredu kolaboratiboaren baitan aipatu beharra dago Garaia berrikuntza Poloa.
iturriak
Dentro del modelo colaborativo de desarrollo de la actividad de I+D de Mondragon Unibertsitatea, ha de mencionarse el Polo de innovación Garaia.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Mondragon Unibertsitateko ikerketa aktibitatea I+Gko 5 kudeaketa unitatetan egituratzen da, unibertsitatea osatzen dute hiru fakultateek garatzen duten ezagutza arloaren arabera:
iturriak
La actividad investigadora de Mondragon Unibertsitatea se estructura en 5 unidades de gestión de I+D, en función de los tres grandes ámbitos de conocimiento desarrollados por las tres Facultades que constituyen la universidad:
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Asmoa izan zen bertsolaritzaren aktibitate horri ezaugarri berriak itsastea.
iturriak
La idea era añadir nuevas características a la actividad del bertsolarismo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aukeraketa hau bi irizpideetan oinarritu da; batetik gertutasun afektiboa eta bestetik arrazoi zientifikoa. Aukeraketa horretan aktibitate bakoitzak barne eta kanpo logika desberdina dauka; hau da, arauen eraikuntza soziala eta hauen gauzatze materiala desberdinak dira, adibidez jardueren generoa: mistoa mendi zeharkaldietan, emakumezkoena aerobicean eta gizonezkoena futbolean.
iturriak
Esta selección ha sido realizada en base a un doble criterio: por una parte, se ha tenido en cuenta la proximidad afectiva y, por otra, las razones científicas. Las actividades seleccionadas presentan una lógica interior y exterior diferente; es decir, la construcción social de las normas y su desarrollo material difiere, por ejemplo, en lo que respecta al género: mixto en el caso de las travesías de montaña, femenino en el del aerobic, y masculino en el del fútbol.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Autonomoa da, emakume idazleak bultzatzeko eta aktibitate ezberdinetara eramateko, baina gutxi edo gehiago, lehenengo sustatzailea hori da.
iturriak
Ese es el primer promotor. Se trata de un organismo autónomo, cuyo objetivo es impulsar a las mujeres escritoras hacia distintas actividades.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Donostiako Udalak, “Atisha” Kultur Elkarte tibetarraren laguntzarekin, giza eskubideak eta bakea sustatzeko hainbat aktibitate abiaraziko zituen.
iturriak
El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Cultural tibetana “Atisha”, organizó una serie de actividades para informar sobre la realidad en Birmania y Tíbet.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Egitarauan aktibitate ugari bildu dituzte: bodega, partidua ikusteko aukera elkarteko telebista erraldoian, feria estiloko jaia, sokatira eta Biarritz Olimpique taldeko zaleei ongi etorria...
iturriak
El programa de actividades organizado por la Euskal Etxea incluyebodega, la posibilidad de ver el partido en la pantalla gigante del local, la habitual, fiesta estilo 'feria', sokatira y recibimiento a los aficionados vascos del Biarritz Olimpique.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Eguneko aktibitateak goizeko 10:30tan hasiko dira, Marcelo Carignani, Intendente Municipalarekin egingo duten bilararekin.
iturriak
El cronograma de actividades dará comienzo a las 10:30, con una audiencia con el Intendente Municipal, Marcelo Carignani.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Ekintza hau azkena izan zen aktibitate handiko hilabete batean Cordoba probintziako euskal etxe honetan. Izan ere martxoan zehar eta Gazteria Arloak antolatuta, politikari buruzko zine zikloa gauzatu zen Gure Ametza-ko egoitzan.
iturriak
En un mes pleno de actividades, durante marzo la euskal etxea de la provincia mediterránea de Córdoba generó un espacio para el cine vasco y la reflexión, de la mano del grupo de jóvenes de la casa.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Herriko auzokideek parte hartzen dute eta, bertan, aktibitate ezberdinak antolatzen dira.
iturriak
Es una asociación en la que participan todos los vecinos del pueblo y en la que se organizan distintas actividades.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Herritarrei ekarpen ekonomikoa eskatu zitzaien, elkartearen helburua aurrera eraman ahal izateko, hau da, bertan biltzea eta aktibitate ezberdinak antolatu ahal izatea.
iturriak
Se solicitó una aportación a los vecinos del pueblo, con objeto de crear un espacio donde poder reunirse y organizar distintas actividades.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Donostiara egin beharreko bisita hau zela eta, Donostiako Udalaren laguntzaz “Atisha” Kultur Elkarte tibetarrak giza eskubideak eta bakea sustatzeko hainbat aktibitate abiaraziko zituenu.
iturriak
Con motivo de esta visita a San Sebastián, la Asociación Cultural tibetana “Atisha”, con la colaboración del Ayuntamiento donostiarra, organizaron una serie de actividades para promover la democracia, los derechos humanos y la paz en Birmania y Tíbet que se extenderán hasta el 24 de junio.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Behin konposatuak lortu ondoren, bere aktibitate biologikoaren neurketa kanpoko laborategi batean egiten da.
iturriak
Una vez sintetizadas las moléculas, se subcontrata a una empresa para determinar la actividad biológica de la primera generación de compuestos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Benetan zoragarria izan zen, zentroko aktibitate guztiak parte hartu zuten ekitaldian, ziurtagiri eskolarrak banatu ziren nagusiei, beraien familia eta txalo zaparrada tartean, hunkigarria!
iturriak
Fue una tarde en la que las diferentes actividades del “Centro Clarita” tomaron parte, y recibieron los títulos de graduados escolares personas adultas en medio de aplausos y familiares.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Beno....., esan genezake Fundazioaren asmoa ikerlari sare bat sortzea dela Euskal Herriko eta kanpokoen artean, sare onak dituen lotura bat, ikerlari trukaketa bat egon dadin. Bakarrik network (sare) honen bitartez lortuko dugu nazioarteko oihartzuna izango duen aktibitate zientifikoa garatzea. Horren ildotik, nere ustez, lan ona egiten ari gara “Euskadiko enbaxadoreen” sarea hedatzeko.
iturriak
Bueno....., podríamos decir que lo que la Fundación trata de hacer es crear una red de investigadores del País Vasco y extranjeros, una buena red de conexión de investigadores que vienen aquí y luego van al extranjero, permitiéndonos mediante "network" (red) desarrollar una actividad científica internacional.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Beraz, Araban hainbeste buztina denez normala da hemen aktibitate gehiago izatea, eta XX. mendearen bigarren aldira arte lan asko egin da.
iturriak
En cambio en Araba, como hay tanto barro, es normal que haya existido una mayor actividad, y hasta la segunda mitad del siglo XX se ha trabajado mucho en este territorio.
fuentes
www.euskomedia.org (2) www.euskomedia.org (2)
Mesolitoan (K.a. 10.000-3.500), Euskal Herriko lurraldetan bizi izan zen gizakia haitzuloak husten hasi zen eguraldia epeldu egin baitzen, eta elikatzeko orduan ehizaz gainera basa-fruituen bilketa eta arrantza bezalako aktibitateak gehitu zizkion.
iturriak
En el Mesolítico (10.000-3.500 a.C.) el ser humano que habitó el territorio de Euskal Herria comenzó a abandonar las cuevas gracias a que las temperaturas se templaron y pudo añadir a su sustento tanto la recolección de frutos silvestres como la actividad de la pesca.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Ikastaroak eta aktibitateak
iturriak
Cursos y actividades
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Brasilen aldiz, gure aktibitate nagusiena futbola da, eta gorputzaren garapena, oin eta zangoetatik abiatzen da, ukimena ere kirol barruan dagoela kolpe korporalak jokoaren parte bat izanaz.
iturriak
La actividad deportiva en el País Vasco está dirigida hacia el máximo desarrollo corporal a través del uso de las manos y de los brazos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Gaur egun bere propietateak aktibitate anitzetan erabiltzen ditugu, elektrizitatea energia-garraio eta kontsumo baliabide oinarrizkoa bihurtu delarik.
iturriak
Modernamente, sus propiedades se aprovechan en múltiples campos de actividad, y la electricidad se ha convertido en una forma esencial de consumo y transporte de energía.
fuentes
www.donostia.org (3) www.donostia.org (3)
Gure ustez, Kultur Etxeak hiritarrengandik gertu daudenez, bertan auzotarren interesengatik galdetu beharko litzateke, gustoko ditugun aktibitateak bertan anrolatzeko.
iturriak
Creemos que en las Casas de Cultura, desde la cercanía de la ciudadanía, se debería preguntar por los intereses de los y las vecinas para así organizar actividades de nuestro agrado, como por ejemplo, concursos de fotografía, danzas para jóvenes (hip-hop, Funky...), punk musika...
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Donostia da Euskal Pizkundearen egoitza, neurri handi batean, bera Donostian bizi zelako, bere aktibitateak Donostian ateratzen den El Día egunkariaren bitartez ematen zituelako ezagutzera, bertan jasotzen zituen originalak eta bertan egiten zuen publikatzen zenaren kontrol guztia...
iturriak
Donostia fue la sede del Renacimiento Vasco, en gran medida porque él vivía en Donostia, porque sus actividades las daba a conocer mediante el diario El Día, que se editaba en Donostia, en el que recibía los originales y desde el que controlaba todo lo que se publicaba...
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Kutsatzaileen ezabaketa aktibitate biologiko baten bidez lortzen diren tratamendu metodoei prozesu biologiko deitzen zaie.
iturriak
Los métodos de tratamiento en los cuales se consigue la eliminación de contaminantes por una actividad biológica son conocidos como procesos biológicos.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Hontaz gain ohiko beste hainbat aktibitate egingo dituzte, lagunarteko giro ezinhobean, haien artean euskal etxeko haurrek prestatutako antzezlana, gabon kantak errezitala eta euskal musika dantzaldia.
iturriak
Esta fiesta, con gran arraigo en la comunidad del centro vasco, contará con otras actividades ya tradicionales, como una representación teatral a cargo de los niños y niñas del Chino Basque Center, villancicos y cantos vascos, y música que contribuyen a crear el especial ambiente de esta festividad.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Esango genuke Aitzol Euskaltzaleak hartzen duenean goitik behera eratzen den kultur aktibitatea egin zuela.
iturriak
Podríamos decir que cuando Aitzol se hizo cargo de Euskaltzaleak la convirtió en una actividad cultural organizada desde arriba hacia abajo, ya que Aitzol busca fuentes de financiación, con las que crear instituciones, como por ejemplo el periódico, el diario que puede controlar totalmente y mediante el cual informa a la población de todas las actividades que organiza la institución.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Igandean, konpartsen desfilearen ondoren, 19.30etik aurrera, guztientzako aktibitateak Boulevarden eta inguruan.
iturriak
El domingo, tras el desfile de comparsas, a partir de las 19.30 horas actividades para todos los públicos en Boulevard y alrededores.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eskola garaian maiz gertatzen dira ikasteko arazoak ume hauetan; beste aldetik, arreta mantentzeko bere ezintasun edo zailtasunaz jabetzen hasiak dira eta, gainera, konturatzen dira ezin dutela konpondu; adi egoteko esfortzu handiak egiten dituzte baina emaitzak urriak dira; lider garaia dagoeneko joan ohi da; bere portaerak ondorioak sor ditzake gurasoengan, etxeko harremanetan …; guzti honek norbere pertzepzioan sor dezake eragina, autoestima jaitsi eta antsietate edo depresiora bideratu. Nerabetasunean, aktibitate maila jaitsi egiten dute, baina arreta galduak jarraitu egiten du gehienetan eta arestiko arazoak (familia eta lagun artekoak, eskolakoak, psikikoak … etab. areagotu egiten dira); drogazaletasunean gehiago erortzen dira kideak baino, motor istripu gehiago pairatzen dituzte eta, oro har, gizarte aurkako portaera gehiago gertatzen da gizabanako hauetan.
iturriak
Suelen tener dificultades para aprender en la escuela, y no sólo empiezan a ser conscientes de su imposibilidad o dificultad para prestar atención, sino que se dan cuenta de que no pueden remediarlo; hacen un gran esfuerzo por estar atentos, pero con escasos resultados; el período de liderazgo va pasando; su comportamiento puede afectar a las relaciones de los padres o familiares...; todo ello puede influir en la percepción personal, disminuir la autoestima y conducir hacia la ansiedad o la depresión. Llegados a la adolescencia, el nivel de actividad se reduce, pero, por lo general, siguen prestando poca atención y padeciendo los problemas ya citados (aumentan los problemas familiares, con los amigos, los problemas psíquicos, etc.); son más propensos que los jóvenes de su edad a caer en la drogadicción, sufren más accidentes de moto y, en general, muestran más comportamientos antisociales.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
Ingurumen aktibitateen mapa
iturriak
Mapa de actividades medioambientales
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Izan ere jaialdia orain hamarkada bat jaio zen, Euskal Etxeak ateak kanpora zabaldu eta bere aktibitateak kalera atera nahi izan zituenean.
iturriak
El festival nació hace una década como una apuesta de Euskal Etxea para dar a conocer y sacar a la calle sus actividades.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
José Mari Rodríguez Ibabe ingeniari nafarrak hitzaldi bat eskainiko du gaur San Nicolasen 'Enpresen munduaren eta aktibitate ikertzailearen arteko harremanak: euskal esperientzia' izenburupean.
iturriak
El ingeniero navarro José Mari Rodríguez Ibabe ofrecerá hoy en la ciudad de San Nicolás una conferencia bajo el título 'Las relaciones entre el mundo de la empresa y la actividad investigadora: la experiencia vasca'.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Ia giza aktibitate orok aldatzen du ingurunea eta degradazio maila bat sortzen dute.
iturriak
Prácticamente todas las actividades humanas transforman el medio natural y provocan cierto grado de degradación.
fuentes
www.hiru.com (4) www.hiru.com (4)
Ikaskuntzaren aktibitate gida
iturriak
Guía de actividades de aprendizaje
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Kultura, gizarte eta kirol aktibitateak: Karolina Salazar de Goitia
iturriak
Actividades Culturales, Sociales y Deportivas: Karolina Salazar de Goitia
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Euskaltzaleak erakundeak antolatzen zituen aktibitate horietan, bai lehenengo fasean bai bigarrenean, sortu ziren figurak. Antzerkiaren arloan Antonio María Labayen, poesiaren arloan Estepan Urkiaga, Lauaxeta, Lizardi bera, Orixe, Luis de Jauregi apaiza... Juan Arana Loramendi gaztea... eta beste hainbaten izen.
iturriak
En esas actividades impulsadas por la institución Euskaltzaleak, tanto en su primera fase como en la segunda, surgieron las principales figuras: Antonio María Labayen en el ámbito del teatro, y en el de la poesía Estepan Urkiaga, Lauxeta, así como el mismo Lizardi, Orixe, el cura Luis de Jauregi... el joven Juan Arana Loramendi... y otros muchos nombres.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Larunbat honetan, abenduaren 3a, Mexikoko Euskal Etxeko euskara irakasleek -Gabriel Ceballos eta Gurutzne Etxeberria- eta ikasleek antolatuta, Euskararen Eguna eta San Frantzisko Xabier ospatuko dituzte, joku eta aktibitate desberdinekin.
iturriak
Este sábado, 3 de diciembre, los profesores de Euskera del Centro Vasco de México, Gabriel Ceballos y Gurutzne Etxeberria, han organizado gran variedad de actividades relacionadas con el día del Euskera (concursos, tómbola, representaciones) en el que los asistentes a las clases de Euskera (niños y adultos) serán los anfitriones de todos los invitados que deseen participar.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Larunbat honetan, apirilaren 16a, Morenoko Euskal Etxeak aurtengo aktibitateei ekingo die, haur eta gazteei zuzenduriko 'Zer ikusi, hura ikasi' zikloaren bidez.
iturriak
Este sábado, 16 de abril, el Centro Vasco de Moreno dará comienzo a sus actividades anuales, con una conferencia perteneciente al ciclo 'Zer ikusi, hura ikasi'.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Jarduketa guzti hauen ondorioa planetako ekosistemen eraldatze orokor bat izan da, izan ere giza aktibitatea, epe luzera Lurreko bizitza manten dadin mehatxu bat bihurtu da.
iturriak
El conjunto de estas actividades ha tenido como resultado una transformación general de los ecosistemas planetarios, hasta tal punto que la acción humana puede llegar a suponer una seria amenaza para el mantenimiento de la vida en la Tierra a largo plazo.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Prezioa eta aktibitateen inguruko informazio gehiago nahi izanez gero Equinoccio Viajes-ekin harremanetan jarri (Equinoccio Viajes-en bitartez egin behar da ordainketa egitarau sozialean izena emateko).
iturriak
Para mayor información sobre precios y actividades contactar con Equinoccio Viajes (para apuntarse al programa social se deberá abonar el importe a Equinoccio Viajes).
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gaur egun, ikerketa beste edozein aktibitate profesionalaren tankera hartzen zaio, nahiz eta bokazio handia ere eskatzen duen.
iturriak
Hoy en día la investigación se ve como una actividad profesional más pero con una componente vocacional más fuerte.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gelditzen diren ordu libre gutxi horiek ariketa fisikoren bat egiteko erabiltzen dutenak gutxiengo bat dela jakinda, garbi dago, sedentarismoa dela gure bizitzaren aktibitate nagusia.
iturriak
Sólo una minoría dedica su tiempo libre a realizar ejercicio físico. En vista de todo esto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestra principal actividad es el sedentarismo.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Ostiral honetan, azaroaren 11, Necocheako Euskal Argentinar Asteak hainbat ekitaldi sozial eta kultural egingo ditu, astea lan bilkura eta beste aktibitateetan eman eta gero.
iturriak
Este viernes, 11 de noviembre, la Semana Vasca de Necochea celebrará varias actividades lúdicas y sociales, que se suman a las reuniones y encuentros de trabajo que distintas delegaciones vascoargentinas vienen realizando durante la semana.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Modu honetan hiriaren erdiguneak eguneko aktibitate handia aurkezten du (bulegoak, dendak ¿) eta gauean zehar hutsik geratzen da.
iturriak
De esta manera, el centro de las ciudades suele presentar una gran actividad diurna (oficinas, comercios, etc.) y queda prácticamente desierto durante la noche.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Monadek "ez dute aterik, ezta leihorik ere", barruko aktibitate autonomoa dute eta ez dute kanpoan jarduten.
iturriak
Las mónadas «no tienen ventanas ni puertas», su actividad es interna y autónoma y no actúan sobre el exterior.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Parte hartu nahi duen edonori irekita egongo da aktibitate hau.
iturriak
Esta es una actividad abierta a todo público y los interesados en participar deben dirigirse a la Secretaría del Centro Vasco Denak Bat, cuyos datos constan más arriba.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gogo handiz egiten du, eta momentu batez orain hilda dagoen haran hori biziz eta aktibitatez beteta imajinatzeko kapaz gera.
iturriak
Lo hace con tanto entusiasmo, que por un momento somos capaces de imaginarnos ese valle, ahora en ruinas, lleno de vida y actividad.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Natura: errealitate naturalaren ezaguera eta azalpena legeen bitartez sistematizatu daiteke. Lege hauek materiaren antolamenduaren eta aktibitatearen berri ematen dute printzipio metafisiko edo teologikoetara jo gabe.
iturriak
Naturaleza: el conocimiento y la explicación de la realidad natural se puede sistematizar bajo leyes que dan cuenta de la organización y actividad de la materia sin recurrir a principios metafísicos o teológicos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Nazioarteko eskalan finantza eta merkataritza aktibitatea.
iturriak
Una actividad comercial y financiera a escala internacional.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gure helburua aktibitatea sortzea eta horrek kontserbatzeko beharra ekartzea izan da.
iturriak
Nuestro deseo siempre ha sido generar actividad que hiciera su conservación necesaria.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hala eta guztiz ere, ez dugu ahaztu behar, globalizazioak aktibitateen lurralderatzea areagotzen duela, nahiz herri edo herrialdeetan, eta Euskal Herrian potentzial nabarmena sumatzen dela gai honen inguruan.
iturriak
En muchas ocasiones, los conceptos de globalización, internacionalización y expatriación son percibidas con un matiz negativo o con cierta reticencia. Sin embargo, no debemos olvidar que la globalización promueve la territorialización de las actividades en plataformas locales o regionales.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hastapenetik, nahi izan dugu Manu Robles-Aranguiz Fundazioaren Baionako lokala gure jardueretarakoez gain, Iparraldeko mugimendu abertzale eta progresistaren aktibitatearen azkartzeko baliagarria izan dadin.
iturriak
Desde el principio, hemos querido que el local de Bayona de la Fundación Manu Robles-Arangiz acogiera no sólo nuestras actividades, sino que sirviera también para fomentar la actividad del movimiento abertzale y progresista de Iparralde.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Urteroko aktibitateak joan den martxoaren 19an hasi ziren, maila ertain eta goreneko nagusien euskara ikastaroekin.
iturriak
El pasado 19 de marzo arrancaron las actividades anuales, con el inicio de los cursos por parte de los alumnos de Euskera adultos en sus niveles intermedio a superior.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Sobietar Batasuna: oposizioaren aktibitatea ("disidenteak") areagotuz doa, erregimenaren demokratizazioa lortu nahian.
iturriak
Unión Soviética: aumento de la actividad opositora («disidentes») en busca de una democratización del régimen.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Ziklo honek euskal jatorriko haurrei euskal kultura eta Euskal Herria ezagutaraztea du helburu, beti ere beraien ikasketa programarekin zerikusia duten aktibitateen bidez.
iturriak
Este ciclo está dirigido a niños y jóvenes, a quienes plantea retomar contacto con su ascendencia vasca y con la Euskadi de hoy, a través de actividades formativas vinculadas con los niveles de enseñanza que están cursando.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Tristura eta suminkortasuna.Aktibitate guztiak ala ia guztiak egiteko interesa edo plazera galtzea.Heriotzarekin zerikusia duten ideiak izatea.
iturriak
Tristeza e irritabilidad.Pérdida de interés o placer al realizar todas o casi todas las actividades.Frecuentes ideas relacionadas con la muerte.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Horrela gauzak, eraikin mota hauetan formak edota estiloek ez dute nabarmentzeko aukera handirik, eta normalean, irizpide ekonomikoak izaten dira —bai kostua bai erabilgarritasunarekiko— aktibitatea eta eraikina baldintzatzen dituztenak.
iturriak
Es por ello que estas construcciones no resultan las más indicadas para lucir formas y estilos, puesto que, normalmente, su actividad y diseño suelen venir determinados por criterios eminentemente económicos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hurrengo urtean Nazioarteko Euskal Pilotaren Federazioak aktibitateei buruzko informazio guztia bidali zidan.
iturriak
Al año siguiente, la FIPV me envió correspondencia de sus actividades.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Joaten ziren edozein tokietan inaziotarrak beti ematen zituzten bere ikasketak, katekesia, irakurketa, idazketa edo gramatika, etxeak deitzen zioten egoitzetan, izan ere eskola deitzen zieten beren aktibitate ekonomikoa zuten egoitzei eta eskola hauetatik dependitzen zuten beste hainbat egoitza txikiagoek.
iturriak
Allá donde iban, los ignacianos impartían sus clases, la catequesis, la lectura, escritura o gramática, en sedes que llamaban casas, dado que las escuelas eran aquellos lugares donde se desarrollaba la actividad económica, de las cuales dependían otras entidades menores.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Kaleko ekintzak: ekimen desberdinen bitartez, museoak bultzatutako aktibitateak sustatzea, bai eskoriatzar eta baita ere Debagoiena bisitatzen duten turisten partaidetza erdietsi nahian.
iturriak
Actividades recreativas: fomentar, mediante múltiples iniciativas, las actividades organizadas por el museo, con la finalidad de contar con la participación tanto de los habitantes de Eskoriatza como de los visitantes que se acercan a Debagoiena.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Komunkabide eta aktibitate kulturalak poliziak zaintzen zituen eta gobernuaren gogokoa ez zen guztia gogorki zentsuratua zen.
iturriak
La policía supervisaba todos los medios de comunicación y actividades culturales, y cualquier aspecto que no era del agrado del Gobierno era inmediatamente censurado.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Lizardik Euskaltzaleak muntatu zuen bezala herrigintza bat zen, hau da, herrietan batzordeak eratu, aktibitateak pentsatu eta Euskaltzaleaken laguntzaz hedatu.
iturriak
Euskaltzaleak, tal y como lo montó Lizardi, era una actividad popular, es decir, estaba formada por comisiones en los pueblos, donde se pensaban las actividades y, posteriormente, con la ayuda de Euskaltzaleak, se difundían.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Modu honetan askoz aktibitate errotuagoak ziren.
iturriak
De este modo, las actividades estaban mucho más arraigadas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Mugimendu sismikoak eta aktibitate tektonikoa oso loturik daude, eta aktibitate tektonikoa, maila desberdinetan bada ere, mundu osoan ematen da.
iturriak
Los movimientos sísmicos y la actividad tectónica están estrechamente relacionados y, si bien a diferentes niveles, la actividad tectónica se da en todo el mundo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Ni ez naiz kirol medikuntzan espezializatua baina uste dut kirol aktibitate horiek sortzen dituzten desberdintasun kulturalak aztertzea, ona izango litzatekeela eta behar bada zerebroko anatomia fisiologikoaz estudio alderatua egitea ere bai, kirol era desberdin hauek alde garrantzitsuak sortzen dituzten jakitearren.
iturriak
Aunque yo no soy especialista en medicina deportiva, ni en educación física, creo que sería muy interesante estudiar las repercusiones culturales de estas diferentes actividades deportivas, e incluso hacer un estudio anatómico-fisiológico cerebral comparado, para verificar si existen diferencias significativas, posiblemente inducidas por estas diferentes formas deportivas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Ordenagailuez baliatuz, proteina hauen egituraren eredu tridimentsionalak sortzen ditugu, eta eredu hauetan oinarrituz, proteinen aktibitatea geldiarazteko gai diren konposatuak diseinatzen ditugu.
iturriak
Para ello, la primera fase consiste en analizar el origen de la enfermedad, que muchas veces radica en proteínas con fallos en su actividad, creamos un modelo tridimensional mediante ordenador de esta proteína, y sobre este modelo diseñamos también por ordenador pequeñas familias de compuestos capaces de frenar la actividad de estas proteínas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Orokorrean, eraikin hauen helburu nagusia aktibitate industrialen bat biltzea da, eta ondorioz, arkitektura industrialean funtzionaltasuna irizpide nagusia izan behar du.
iturriak
Y puesto que, por lo general, la finalidad de estos edificios no es otra que la de albergar una actividad industrial, el criterio principal al que se atiene la arquitectura industrial es el de la funcionalidad.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Ozeano Barearen inguruan gertatzen da egun aktibitate sismikorik handiena, bertako plaka azkar hasi eta mugitzen ari baita, ondorioz inguruko plakak bultzatuz.
iturriak
En la actualidad, la mayor actividad sísmica se encuentra en el Océano Pacífico, cuya placa se mueve con gran rapidez, empujando por tanto a las placas de alrededor.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Politikaren gogortze hau “mirari ekonomikoak” maskaratu zuen: barne produktu gordinaren hazkunde handi bat (urteko 10%) aktibitate produktiboen dibersifikatzea eta erosketa ahalmen handia zuen erdi-klase berri baten sorkuntza.
iturriak
Este endurecimiento político, entretanto, fue enmascarado por el “milagro económico”, con un extraordinario crecimiento del producto interior bruto (cerca de 10% al año), la diversificación de las actividades productivas y el surgimiento de una nueva clase media con alto poder adquisitivo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Prozesu horretan eragin berezia izango dute bai Blas de Oterok eta baita Gabriel Celayak; hiruron artean adiskidetasun handia sortuko da. Urte horietan ere, opor garaietan, Angela Bilbora itzuliko da. Hemen anaia bat gelditzen zitzaion, Rafael Figuera margolaria, Bizkaia inguruan aktibitate kultural handia aurrera eramaten zuen gizona hain zuzen.
iturriak
En el periodo vacacional de aquel mismo año, la poeta retorna a Bilbao, donde reside su hermano, el pintor Rafael Figuera, un hombre que desarrollaba un sinfín de actividades culturales en las inmediaciones de Bizkaia.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Serorak patronatu ezberdinen pean (munizipalak, elizakoak, partikularrak edo mixtoak) zeuden parrokietan, ermitetan, santutegietan, ospitaletan nahiz aterpetxeetan egon ohi ziren, eta hiribilduetako parrokietako zerbitzua bereziki gutiziatua izan ohi zen, jarlekuetako zerbitzuak eta bere inguruko aktibitate ekonomiko ezberdinek (batez ere emolumentuek, argizariak eta ehun eta ohialek) zekartzaten etekinegatik.
iturriak
Solía haber seroras en parroquias, ermitas, santuarios, hospitales y albergues bajo diversos patronatos (municipales, eclesiásticos, particulares o mixtos) y el servicio en las parroquias de las villas estaba especialmente codiciado por los beneficios derivados de los servicios en los panteones familiares y las distintas actividades económicas del entorno (fundamentalmente emolumentos, velas, tejidos e hilos).
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Tailer bat jarri nuen, baina Karlos Garaikoetxea Lehendakariak gure kargua bestelako beste edozein aktibitatearekiko inkonpatibilitatea inposatu zigunez gero lantegia itxi nuen.
iturriak
Puse un taller, pero como el lehendakari Karlos Garaikoetxea nos impuso la incompatibilidad de nuestro cargo con cualquier otra actividad, al final tuve que cerrar el taller.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Tolosako sagardogileak kontatzen duenez, laborategiko bi esperimentu handi egin zituen bi sagardotegitan: soinu-neurgailu bat erabiliz, ilgoran hartzitze-prozesuan aktibitate handia egoten zela (ilbeheran baino hiru aldiz handiagoa) frogatu zuen, prozesuan apurka-apurka lortutako isiltasuna hausten zelarik.
iturriak
Cuenta el sidrólogo tolosarra que él mismo efectuó un experimento de auténtico laboratorio en dos sidrerías: utilizando un medidor de sonidos, pudo apreciar que en su fermentación el caldo experimentaba una notable actividad en los días de luna creciente, hasta tres veces superior a la que se consignó en la anterior luna menguante, interrumpiéndose así el paulatino silencio que va conquistando el proceso.
fuentes