Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 1455 itzulpen-unitate, 63 domeinu

Euskara Gaztelera
www.tolosaldea.hezkuntza.net (1) www.tolosaldea.hezkuntza.net (1)
1.- Taldearen ekintza nagusiak zeintzuk diren, alegia, Txolarte programa, ekintza kulturalak, neurrirako programak, oporretakoak eta kirol eta jarduera fisikoak.
iturriak
1.- Organización de las actividades principales: Clubes Txolarte, actividades culturales, personalizadas, de vacaciones y físico-deportivas.
fuentes
www.arrigorriagakoeuskaltegia.org (1) www.arrigorriagakoeuskaltegia.org (1)
Egunero klaseetan egiten den lanaren osagarri eta euskararen erabilera bultzatu nahi dugulako, hainbat ekintza osagarri antolatzen ditugu euskaltegian.
iturriak
Como complemento de la labor que se hace cada día en clase y porque queremos y creemos conveniente impulsar el uso del euskara, proponemos diversas actividades complementarias.
fuentes
www.arrigorriagakoeuskaltegia.org (1) www.arrigorriagakoeuskaltegia.org (1)
Ekintzak
iturriak
Actividades
fuentes
www.aiako.com (1) www.aiako.com (1)
2011. urteko jai eta ekintzen egutegia
iturriak
Agenda de fiestas y actividades para el año 2011
fuentes
www.tolosaldea.hezkuntza.net (1) www.tolosaldea.hezkuntza.net (1)
2.- Boluntariotza: Ekintza guzti hauen oinarria, monitore boluntarioak osatzen dute, profesionalekin batera, hezkuntza proiektua ahalbideratu, txolarte klubetan ekintzak antolatu, taldeak dinamizatu eta experientziak trukatu.
iturriak
2.- Voluntariado: Todas las actividades que se organizan, tienen el apoyo básico de los voluntarios, que con la ayuda de profesionales desarrrollan los Proyectos educativos encaminados a realizar actividades en los clubs, dinamizar grupos y compartir experiencias
fuentes
www.gaztedi.net (1) www.gaztedi.net (1)
BESTELAKO EKINTZAK
iturriak
OTRAS ACTIVIDADES
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
1.a.03 - Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
iturriak
1.a.03 - Desarrollar programas específicos en todos los centros escolares para lograr que el euskera sea, no sólo lengua de enseñanza, sino también la lengua de uso en todas las actividades escolares, así como para fomentar actitudes positivas hacia el euskera e impulsar el uso de esta lengua en la vida cotidiana.
fuentes
www.gaztedi.net (1) www.gaztedi.net (1)
Dantza kulturaren parte delako, auzoko hainbat kultur ekintzetan parte hartzen duen taldea da, eta auzoko Jai Batzordeko kide bezala, auzoko jai egunak antolatzen laguntzen dihardu, ondoren Santutxuko inauterietan edota Santutxuko Karmengo jaietako ekintza ezberdinetan ahalik eta gehien gozatzeko.
iturriak
Puesto que la Danza es parte de la cultura, Gaztedi toma parte en más actividades culturales del barrio; siendo miembro de la Comisión de Fiestas del barrio ayuda a organizar todas las festividades de Santutxu, para después poder disfrutar al máximo citas como los carnavales de Santutxu o las fiestas del Carmen de Santutxu.
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
1.b.01/2 - Euskaltegiekin batera ekintzak jarri abian, ikasleei euskara sendotzeko (topaguneak, jardunaldiak,udarako barnetegiak, murgiltze ekintzak); eta udalerriko euskararen ondarea gordea duten euskaldunekiko harremanak bideratzeko.
iturriak
1.b.01/2 - Diseño conjunto de Planes de Acción con euskaltegis, ofreciendo actividades alternativas a los alumnos y alumnas para afianzar el euskera: encuentros, jornadas, internados de verano, acciones de inmersión, promover la relación con euskaldunes que hayan guardado el patrimonio del euskera del municipio.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
1948an, agintari frankisten ustez, euskarari bitxitasun arkeologiko soilari baino garrantzi handiagoa ematen dioten ekintzak oro debekatzen jarraitzen dute.
iturriak
En 1948 las autoridades franquistas siguen prohibiendo cuantas actividades les parezcan susceptibles de considerar al euskera como algo más que una mera curiosidad arqueológica.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
5-9 urteAstelehenetik ostegunera irekitzen da, 17etatik 19etara.Bertan jolas librea da jarduera nagusia. Bi hezitzaile egoten dira bertanAstean behin ipuin irakurketak egiten dira.Hilean behin tailer berezia: buztina, akuarelak, gatza potoak, fruta zukuak…Hiruhilabetearen hasieran eta bukaeran ekintza bereziak eta jaiak.Urte osoko kuota 10 euro, izen ematea ludotekan bertan egiten da.
iturriak
5-9 añosSe abre de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00.La actividad principal es el juego libre, con la presencia de dos educadorasUna vez a la semana se leen cuentos.Una vez al mes se organiza un taller especial: arcilla, acuarelas, botes de sal, zumos de fruta…A comienzos y finales de cada trimestre se organizan actividades especiales y fiestas.Cuota anual: 10 euros. Inscipción en la ludoteca.
fuentes
www.beitia.org (1) www.beitia.org (1)
Mendiko bizikletako martxa bat egin ondoren, 1996an zendua, bere oroimena pizturik mantentzeko bere izena daraman ekintza bat egitea otu zitzaigun.
iturriak
Fallecido en 1996, tras realizar una excursión en bicicleta de montańa, nos parecía que una forma de mantener viva su memoria era la de organizar una actividad que llevara su nombre.
fuentes
www.euskadi.net (2) www.euskadi.net (2)
1.2. artikuluan aurreikusitako eremuren batean egin behar da laguntza jaso dezakeen ekintzaren bat.
iturriak
Realizar alguna de las actividades auxiliables dentro de alguna de las zonas previstas.
fuentes
www.tolosaldea.hezkuntza.net (1) www.tolosaldea.hezkuntza.net (1)
Azken batean, tarte dinamiko eta erlazio pertsonal aberatsa izateko ekintzak bideratzen dituzte.
iturriak
En definitiva, a realizar actividades encaminadas a hacer un club dinámico y reico en las relaciones interpersonales.
fuentes
www.lehendakari.euskadi.net (1) www.lehendakari.euskadi.net (1)
2011ko urtean Azaroaren 25 dela eta hainbat ekintza.
iturriak
Actividades en torno al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
fuentes
www.ruralforum.net (2) www.ruralforum.net (2)
2008an, patatari buruzko hainbat ekintza egingo dira munduko eskualde guztietan.
iturriak
A lo largo de este año 2008, van a tener lugar diferentes actividades en torno a la patata, en las diferentes regiones del mundo.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (5) www.eusko-ikaskuntza.org (5)
1996an sortu da eta Euskal Herriko udal eta beste elkarterekin elkarlanean buruturiko ekintzak biltzen ditu hainbat aletan.
iturriak
Nace en 1996, y recoge en sus diversos números aquellas actividades desarrolladas en colaboración con distintos ayuntamientos y entidades de Euskal Herria.
fuentes
www.zegama.net (1) www.zegama.net (1)
AIZKORRIKO ATARIA INTERPRETAZIO ZENTROAK URTE BETEAizkorriko Ataria interpretazio zentroaren urteurrena ospatzeko hainbat ekintza antolatu dira asteburu honetarako.
iturriak
UN AÑO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN AIZKORRIKO ATARIAPara celebrar el primer aniversario del Centro de Interpretación Aizkorriko Ataria se han organizado diferentes actividades.
fuentes
www.amorebieta-etxano.net (1) www.amorebieta-etxano.net (1)
5 urtetik gorakoentzat, berriz, ekintza ezberdinak programatuko dira egun bakoitzean:
iturriak
Para los pequeños mayores de 5 años cada jornada tendrá diferentes actividades:
fuentes
elavemaria.net (1) elavemaria.net (1)
Euskara/ ZERBITZU ETA EKINTZAK
iturriak
Castellano/ Servicios y actividades
fuentes
elavemaria.net (1) elavemaria.net (1)
Euskara/ ZERBITZU ETA EKINTZAK/ Harrera zerbitzua
iturriak
Castellano/ Servicios y actividades/ Servicios de acogida
fuentes
www.bizkeliza.org (1) www.bizkeliza.org (1)
1. ETAk ekintza terrorista eta bortitza behin betiko amaitzeko erabagia pausu oso positibotzat jo behar dogu eta bat egiten dogu gizartearen pozagaz.
iturriak
1. La decisión de ETA de cesar definitivamente toda actividad terrorista y violenta debe ser considerada como un paso muy positivo, y nos unimos a la alegría de la sociedad.
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
2.e.01 - Aisialdian lanean diharduten talde indartsuekin (parrokiak, eskautak eta abar) zein aisialdirako begirale eta zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin (Hezibide, Edex, ...) plangintza zehatza egin, begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten uneoro.
iturriak
2.e.01 - Hacer una planificación detallada con los grupos ya consolidados que trabajan en actividades de tiempo libre (parroquias, scouts, etc.) y con las escuelas dedicadas a la formación de monitores y directores de tiempo libre (Hezibide, Edex, etc), para organizar la formación lingüística de sus monitores y adoptar las medidas adecuadas para incrementar el uso del euskera en las actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
2003. urtetik bertsio laburtu bat argitaratzen da paperean eta erakundearen ekintza guztiak biltzen dituen bertsio elektronikoa CD-Rom batean.
iturriak
A partir del año 2003, se publica una versión reducida en formato papel y una versión electrónica en CD-Rom que recoge todas las actividades de la entidad.
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
2.e.03/6 - Udan euskaraz antolatzen diren ekintzak indartu.
iturriak
2.e.03/6 - Reforzar las actividades en euskera que se organizan en verano.
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
2.e.03/7 - Udalaren menpeko aisialdi eta kultur guneetan (ludotekak, kultur etxeak...) antolatzen diren ekintzetan euskarazko saioak eta begiraleak bermatu.
iturriak
2.e.03/7 - Garantizar sesiones en euskera en las actividades que se organizan en los espacios municipales de cultura y tiempo libre (ludotecas, casas de cultura...), así como monitores euskaldunes.
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
2.e.03 - Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
iturriak
2.e.03 - Ofertar los servicios de tiempo libre no como simples actividades en favor del euskera sino en un contexto de formación integral desde una perspectiva más global que tenga en cuenta contenidos tales como la cultura, la identidad, la historia y la lengua.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
2004ko ekintza txostenaren aurkezpena eta onespena, bidezkoa eritziz gero.
iturriak
Presentación y aprobación, en su caso, de la memoria de actividades 2004.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (12) www.emakunde.euskadi.net (12)
2011ko urtean Azaroaren 25 dela eta hainbat ekintza.
iturriak
Actividades en torno al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (2) www.emakunde.euskadi.net (2)
2011ko urtean Azaroaren 25 dela eta hainbat ekintza. Egun hori Emakumeenganako indarkeriaren kontrako Nazioarteko eguna da
iturriak
Actividades en torno al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Año 2011
fuentes
www.euskalkultura.com (2) www.euskalkultura.com (2)
116 urte bete dituen Iparraldeko Euskal Etxeak kultur ekintza zabala eskainiko dio aurten ere komunitateari
iturriak
En el mes de su 116 aniversario, el Centro Vasco Francés de Buenos Aires anuncia sus actividades para el 2011
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
116 urte bete dituen Iparraldeko Euskal Etxeak kultur ekintza zabala eskainiko dio aurten ere komunitateari — Euskal Kultura
iturriak
En el mes de su 116 aniversario, el Centro Vasco Francés de Buenos Aires anuncia sus actividades para el 2011 — Euskal Kultura
fuentes
www.tolosaldea.hezkuntza.net (1) www.tolosaldea.hezkuntza.net (1)
Ekitaldi honen aurretik, otsailaren 1ean Gipuzkoako Odol Emaileen Elkarteko zuzendaria Sabin Urzelai, ikastetxera etorriko da eta ekintzaren zehaztasunak emango ditu.
iturriak
Antes de esta actividad, el día 1 de febrero, el director de la Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa Sabin Urzelai vendrá al centro e informará sobre la misma.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
2007ko ekintza txostenaren aurkezpena eta onespena, bidezkoa iritziz gero.
iturriak
Presentación y aprobación, en su caso, de la memoria de actividades 2007.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
2008-04-16a , bere jaiotzaren 125. urteurrena izan da, eta horregatik, bere oroimena aldarrikatuz, urte honen zehar hainbat ekintza antolatzen ari gara.
iturriak
El 16 de Abril de 2008 se cumplió el 125 aniversario de su naciemiento, y aprovechando esta ocasión, reivindicando su memoria, a lo largo de este año estamos organizando varias actividades.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Autonomia, nork bere burua antolatu eta kudeatzeko gaitasuna lortzea, eguneroko bizitzako ekintza gehienak (astialditik hasita) helduen laguntzaren beharrik gabe garatzeko gaitasuna lortzera iritsi arte.
iturriak
Adquisición de autonomía, capacidad de autoorganización y autogestión, hasta llegar a conseguir la capacidad de desarrollar la mayoría de las actividades de la vida cotidiana (empezando por el tiempo libre) sin la ayuda de personas adultas.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
2002 urtean sortu zenetik Athletic Club Fundazioak lan egin izan du futbol eta kirolarekin zerikusi duten ekintzak antolatzen, bultzatzen eta sustatzen.
iturriak
La Fundación Athletic Club Fundazioa es una entidad sin ánimo de lucro que desde su creación en 2002 trabaja en la organización, promoción y fomento de actividades deportivas, culturales y sociales relacionadas con el fútbol y el deporte.
fuentes
elavemaria.net (69) elavemaria.net (69)
Zerbitzuak eta ekintza osagarriak
iturriak
Servicios y actividades
fuentes
elavemaria.net (1) elavemaria.net (1)
Zerbitzu eta ekintzak.
iturriak
Servicios y actividades.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
2009ko ekintza Txostenaren aurkezpena eta onespena, bidezkoa iritziz gero.
iturriak
Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades 2009.
fuentes
www.tolosaldea.hezkuntza.net (1) www.tolosaldea.hezkuntza.net (1)
Gelaz kanpoko ekintzetan euskarak presentzia izan dezan ahaleginduz,
iturriak
Primando la presencia del euskara en todas nuestras actividades extraescolares, etc.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
1. Urtea: 25 bat orduko ikastaroa jaso beharko da kanpus-ean solidaritatearen inguruko zenbait ekintza antolatzearekin batera.
iturriak
1ºAño: se debe realizar un cursillo de alrededor de 25 horas junto condeterminadas actividades de sensibilización en el campus.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Agenda 21 Lokaletan parte hartzeak ekintzarako bide bat irekitzen du: herritarrei nahiz entitateei beren hobespenak adierazteko aukera ematen die, bai halaber ingurumena hobetzera eta udalerrian iraunkortasunerantz aurrera egitera zuzendutako jarduerak antolatzeko.
iturriak
La participación en las Agendas Locales 21 abre un canal para la acción: ofrece la posibilidad tanto a la ciudadanía como a las entidades de expresar sus preferencias y organizar actividades dirigidas a mejorar el medio ambiente y avanzar hacia la Sostenibilidad en el municipio.
fuentes
www.tolosaldea.hezkuntza.net (1) www.tolosaldea.hezkuntza.net (1)
Gure ikasleen eta irakasleen euskararen ezagutza eta kalitate-maila hobetzearren hainbat ekintza antolatuz
iturriak
Organizando diferentes actividades para mejorar la calidad del euskara de nuestros alumnos y profesores
fuentes
www.bizkeliza.org (1) www.bizkeliza.org (1)
38. Elizearen osoko ekintzaren barruan, “liturgia Elizearen ekintza guztien gailurra da eta, aldi berean, bere indar guztien iturri” (SC 10), gainerako eliz ekintzei zentzuna emonez.
iturriak
En el marco de la acción global de la Iglesia, “la liturgia es la cumbre a la cual tiende toda actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza” (SC 10), dando sentido a todas las demás acciones eclesiales.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
2011ko urtean Azaroaren 25 dela eta hainbat ekintza. Egun hori Emakumeenganako indarkeriaren kontrako Nazioarteko eguna da.
iturriak
Actividades en torno al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
1. ERABAKIA: Aisialdian lanean diharduten talde indartsuekin (parrokiak, eskautak eta abar) zein aisialdirako begirale eta zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin (Hezibide, Edex,... ) plangintza zehatza egin, begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten uneoro.
iturriak
1.º ACUERDO: - Realizar una planificación concreta tanto con los grupos más activos que se desenvuelven en el mundo del tiempo libre (parroquias, scouts, etc.) como con escuelas que trabajan en la formación de monitores y directores para el tiempo libre (Hezibide, Edex,... ) de cara a organizar la capacitación lingüística de los monitores y para que tomen en cada momento las medidas concretas y adecuadas para incrementar el uso del euskara en las actividades de tiempo libre.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
1. ERABAKIA: Aisialdian lanean diharduten talde indartsuekin (parrokiak, eskautak eta abar) zein aisialdirako begirale eta zuzendarien prestakuntzan ari diren eskolekin (Hezibide, Edex,... ) plangintza zehatza egin, begiraleen hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta aisialdiko ekintzetan euskararen erabilera areagotzeko neurri zehatzak eta egokiak har ditzaten uneoro.
iturriak
1.º ACUERDO: - Realizar una planificación concreta tanto con los grupos más activos que se desenvuelven en el mundo del tiempo libre (parroquias, scouts, etc.) como con escuelas que trabajan en la formación de monitores y directores para el tiempo libre (Hezibide, Edex,... ) de cara a organizar la capacitación lingüística de los monitores y para que tomen en cada momento las medidas concretas y adecuadas para incrementar el uso del euskara en las actividades de tiempo libre.
fuentes
www.goierri.org (2) www.goierri.org (2)
Agindu honetan araututako diru-laguntzak jaso ditzakete deialdi bakoitzaren ekitaldian gauzatzen edo garatzen diren jarduerek edo ekintzek.
iturriak
Podrán acceder a las ayudas reguladas en la presente Orden, las actividades o actuaciones que se materialicen o desarrollen dentro del ejercicio correspondiente a cada convocatoria.
fuentes
www.portugalete.com (1) www.portugalete.com (1)
Horrez gain, entzierroak, zezen-plazan ekintzak, dantzak, berbenak eta abarrrak eta amaitzeko, itsasadarraren inguru paregabean, su apainak izaten dira.
iturriak
Encierros, actividades la plaza de toros, danzas, verbenas, etc. y sobre le marco incomparable de la ría, fuegos artificiales.
fuentes
www.lazkao.net (1) www.lazkao.net (1)
4 urteetatik hasi eta 12 urte bitartekoei zuzendua da eta jolasak, taillerrak eta hainbat ekintza izaten dituzte.
iturriak
Es un servicio para los niños/as de 4 a 12 años y se realizan juegos, talleres y multitud de actividades.
fuentes
www.mondragon.edu (2) www.mondragon.edu (2)
2010-11 ikasturteko ekintzak prest
iturriak
Preparadas las actividades del servicio de deportes para el curso 2010-11
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
15.081k beste ekintzetan hartu zuten parte: 13.030 5 erakuskeetara joan ziren –Ana Frank: Gaurko historia bat, Israel eta Lurralde Okupatu Palestinarrak, Izen SaHIEStezinak, Memory Books, Bakearen eta giza eskubideen aldeko ipuinak eta margolanak– pasa den igandera arte; 215 Dantzaria naiz dantza ikuskizunera; 90 Hirugarren Reich-eko antzerki eta miseria (Aukeraketa)-ren emanaldira; 1.000 hainbat eszenatokietan antolatutako hiru musika ikuskizunetara–Artexivu, Acoustic Glorious, Plácida Ye Yé–; 46 Ni Neu jatetxeko bi afari-solasaldietara; 400 Bakearen eta giza eskubideen aldeko ipuinak eta margolanak lehiaketaren sari banaketako ekitaldira; eta 300 Zurriolako ondartzan instalatutako saharako Jaimaetara.
iturriak
15.081 tomaron parte en las actividades paralelas: 13.030 acudieron a las 5 exposiciones –Ana Frank: Una historia vigente, Israel y Territorios Ocupados Palestinos, Nombres propios del SIDA, Memory Books, Cuentos y pintura para la paz y los derechos humanos– hasta el pasado domingo; 215 al espectáculo de danza Soy bailarín; 90 a la representación de Terror y miserias del Tercer Reich (Selección); 1.000 a los tres espectáculos musicales organizados en diversos escenarios –Artexivu, Acoustic Glorious, Plácida Ye Yé–; 46 a las dos cenas-tertulia del restaurante Ni Neu; 400 al acto de entrega de premios del Concurso de Cuentos y Pintura para la Paz y los Derechos Humanos; y 300 a las jaimas saharauis que se instalaron en la playa de La Zurriola.
fuentes
www.errenteria.net (1) www.errenteria.net (1)
2007/05/16 - Iraunkortasun, Ingurumen eta Landa-Garapenaren inguruan dirua irabaztea xede ez duten erakunde eta elkarteei ekintzak gauzatzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Udal Ordenantzaren behin-betiko onarpena.
iturriak
2007/05/16 - Ordenanza Municipal por la que se regula la concesión de subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, que desarrollen actividades en materia de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
a) Lanbide-hezkuntzako ekintzetarakoak
iturriak
a) Actividades de formación profesional
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
2010eko San Pankrazio eguna, Kirol Zerbitzuak antolatutako ekintzetan parte zutenentzat ere egun luzea izan zen.
iturriak
El día comenzó pronto también para los participantes en las actividades organizadas por el servicio de deportes.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Bertan dauden espazioak honako hauek dira: mahai jokoetan aritzeko espazio irekia, erakusketa gunea, erabilera anitzeko aretoa (ekintza lasaiak, psikomotrizidadea), informatika gela, ikusentzunezko eta bilera gela eta sukaldea.
iturriak
Se compone de los siguientes espacios: espacio abierto para juegos de mesa, espacio para exposiciones, sala polivalente (actividades tranquilas, psicomotricidad), sala de informática, sala de audiovisuales y de reuniones y cocina.
fuentes
www.parquedeurbasa.es (2) www.parquedeurbasa.es (2)
Bertan ezartzen dira alde batetik Arautegi orokor bat (1. eranskina) nahitaez bete beharrekoa, garrantzi handienekotzat jotzen dena Natur Erreserbak kontserbatzeko helburuak lortzeko paisaje, ingurune fisiko, ingurune biotiko eta baliabide berriztagarrien gaineko ekintzei eta kirol, josteta, merkataritza, irakaskuntza edo zientziaren arloko jarduerei dagokienez, eta beste aldetik berezko Arautegi bana (2. eranskina) Natur Erreserbentzat, bakoitzaren ezaugarri ekologikoak kontuan hartuta.
iturriak
En él se establecen una serie de Normas generales (anexo 1) de obligado cumplimiento, que se consideran de la máxima importancia para alcanzar los fines de conservación en cada Reserva Natural en lo referente a acciones sobre el paisaje, medio físico, medio biótico, recursos renovables y actividades deportivas, recreativas, comerciales, didácticas o científicas y una Normativa particular (anexo 2) para cada una de las Reservas Naturales, en razón de sus características peculiares.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Alkateak, Josu Bergarak azpimarratu zuen, udaletxeak ostalaritzako negozioei indarra emateko ekintza honen alde apustu egingo duela.
iturriak
El alcalde, Josu Bergara, subrayó el compromiso del Ayuntamiento de seguir apostando por la celebración de este tipo de actividades para dar un impulso a los negocios de hostelería.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
1.- Nola deitzen da argazkian ikusten den antzinako ekintza?
iturriak
1.- ¿Cómo se llama la antigua actividad que se ve en las fotos?
fuentes
www.urnieta.org (223) www.urnieta.org (223)
Bestelako jarduerak eta ekintzak: aurkezpenak, omenaldiak...
iturriak
Otras actividades y eventos: presentaciones, homenajes...
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Bestelako jarduerak eta ekintzak
iturriak
Otras actividades y eventos
fuentes
www.amorebieta-etxano.net (1) www.amorebieta-etxano.net (1)
Amorebieta-Etxanoko Udaleko Gizarte Ekintza sailak azken hiru urteotan garatu izan duen Aisialdi Integratzailearen programara bilduta dago jarduera hau.
iturriak
Esta actividad se enmarca en el programa de Ocio Inclusivo que desde hace más de tres años desarrolla y lidera el departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
ANTZIZAR KIROLDEGIA Kirol ekintzak
iturriak
POLIDEPORTIVO ANTZIZAR Actividades deportivas
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Alkatearen beraren eta Mertxe Galdós Biyak Bateko lehendakariaren artean hitzartutakoaren arabera, Udalak Kale Nagusiko eraikina uzten dio erretiratuen elkarteari bere ekintzetarako.
iturriak
Tal y como recoge el convenio suscrito entre el propio alcalde y la presidenta del hogar, Mertxe Galdós, el Ayuntamiento cede a Biyak Bat el edificio de Kale Nagusia para sus actividades.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Animaliak ez dira zoriz antolatzen eta banatzen; gustuko tokiak dituzte zenbait ekintza egiteko.
iturriak
Los animales no se distribuyen al azar, tienen sitios preferidos por así decirlo para realizar distintas actividades.
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Bestelako jarduera eta ekintzak
iturriak
Otras actividades y eventos
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Bestelako jarduerak eta ekintzak
iturriak
Otras actividades y eventos
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
16 urtetatik gorakoentzako ekintza da, eta norberari egokitutako prestaketa eskaintzen du, kirol berezi bati (atletismoa, igeriketa, txirrindularitza...) edo kirol mantentzeari aplikatua, eta beti ikasleen beharrei egokitua.
iturriak
Actividad para mayores de 16 años, que ofrece la preparación física individualizada, aplicada a un deporte concreto (atletismo, ciclismo, natación...), al mantenimiento físico y siempre a las necesidades que plantee el alumno o alumna.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
2011ko urtean Azaroaren 25 dela eta hainbat ekintza.
iturriak
Actividades en torno al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
fuentes
www.donostia.org (4) www.donostia.org (4)
16 urtetik gorakoentzako eta Donostian bizi direnentzat ekintza da, eta norberari egokitutako prestaketa eskaintzen du, kirol berezi bati (atletismoa, igeriketa, txirrindularitza…) edo kirol mantentzeari aplikatua, eta beti ikasleen beharrei egokitua.
iturriak
Es una actividad dirigida a personas mayores de 16 años residentes en San sebastián, que ofrece un plan de entrenamiento individualizado, aplicado a un deporte concreto (atletismo, ciclismo, natación…) o al mantenimiento físico, siempre de acuerdo con las necesidades que plantee cada persona.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Aseguratutako lokalaren inguruan sortutako ezbehar edo ezusteko ekintza baten ondorioz, bide publikoan bidea ixtera behartzen duten obrak, zangak edo hondazuloak egingo balira, jarduera ERABAT eteten den egun bakoitzeko emango den gehienezko kalte-ordaina, baldintza partikularretan adierazten den kopuruaren % 50ekoa izango da, eta 30 egunetik beherako epe baterako betiere.
iturriak
Daños por agua Si a consecuencia de un siniestro o hecho fortuito en las proximidades del local asegurado, se ocasionarán obras, zanjas o socavones en la vía pública que obliguen al cierre del mismo, la indemnización máxima por cada día de interrupción TOTAL de la actividad será el 50% de la cantidad indica en las condiciones particulares y sin que el período pueda exceder de 30 días.
fuentes
www.zestoa.net (1) www.zestoa.net (1)
Ekintzak ostiral arratsaldetan izango dira, 17:00-18:00 bitartean.
iturriak
Las actividades serán los viernes por la tarde, de 17:00 a 18:00.
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
1.- Santakrutz festak giro onean burutu dira, eta ekintza asko eta parte hartze handiarekin ospatu dira.
iturriak
1.- Los Santakrutzak se han desarrollado en un ambiente festivo, con muchas actividades y una importante participación.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
DIRULAGUNTZA: gizarte ekintzak aurrera ateratzen dituzten elkarteentzako, bai haien funtzionamendu gastuetarako, bai elkarteak lan egiten duen kolektiboentzako programa edo zerbitzuetarako.
iturriak
SUBVENCIÓN: Para las asociaciones que desarrollen una actividad en el ámbito de la acción social, tanto para sus gastos de funcionamiento como para la realización de programas específicos y/o servicios dirigidos a los colectivos objeto de la actividad asociativa.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
18-30 urte bitartekoa bazara, eta hiriaren kultur ekintzetan aktiboki parte hartu nahi baduzu (pop-rock lehiaketa, beldurrezko astea...) izapide hau egin.
iturriak
Si tienes entre 18-30 años y quieres participar activamente en las actividades culturales de la ciudad (concurso de pop-rock, semana de terror...) realiza este trámite
fuentes
www.ibaizabal.com (2) www.ibaizabal.com (2)
2009ko kultura ekintzen eta diru konduen aurkezpena.
iturriak
Presentación de las actividades culturales y de las cuentas de 2009.
fuentes
www.lezo.net (4) www.lezo.net (4)
2004-01-23: UDAL KIROLDEGIKO EKINTZAK: PALA TXAPELKETA
iturriak
23-01-2004: ACTIVIDADES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: CAMPEONATO DE PALA
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
2. Urtea: Garapenerako bidean dagoen herrialderen batean kokatuko den Nazioarteko Kooperazio proiektu bat zehaztu beharko da eta bertan gauzatu, kanpus-ean solidaritatearen inguruko zenbait ekintza antolatzearekin batera.
iturriak
2ºAño: se debe concretar un proyecto de cooperación internacional en unpaís en vías de desarrollo y llevarlo a cabo en dicho país, junto condeterminadas actividades de sensibilización en el campus.
fuentes
www.aiako.com (68) www.aiako.com (68)
Jaien eta beste ekintzen egutegia
iturriak
Calendario de fiestas y otras actividades
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
Baina entitate horiek antolatutako ekintzak beste wegbune batean bilduko dituzue.
iturriak
Pero las actividades organizadas por esas entidades se reúnen en otra página Web
fuentes
www.goierri.org (2) www.goierri.org (2)
BAREAK Bareak, -Beasaingo merkatarien elkarteak-, 70 establezimendutik gora biltzen ditu eta hauen funtzionamenduaren hobenkuntzan oinarritzen da (ikastaroak, ekintzak, kanpainak, etab. antolatuz)
iturriak
BAREAK Asociación de comerciantes de Beasain que reúne a más de 70 comercios y cuya labor se centra en la mejora en el funcionamiento de los mismos (organizando cursos, actividades, campañas,...)
fuentes
www.idae.es (2) www.idae.es (2)
Baterako sorkuntzako Garapen Potentziala: ekintza ez industrialetako instalazio berriak: eraginkortasun altuko (potentzia elektrikoa > 150 kW) baterako sorkuntzako zentral berrien ezarpenaren sustapena.
iturriak
Desarrollo potencial de cogeneración: nuevas instalaciones en actividades no industriales: Promoción de la implantación de Plantas de Cogeneración de alta eficiencia, de potencia eléctrica > 150 kW.
fuentes
www.tolosaldea.hezkuntza.net (1) www.tolosaldea.hezkuntza.net (1)
Taldearen helburu nagusiak, ekintzak eta programak antolatzea, erakundeekin gizartearen bultzatzea eta familiei laguntzea dira.
iturriak
Los objetivos generales de este servicio son: Realizar programas y actividades, colaborar con organizaciones para sesibilizar a la sociedad y Colaborar con las familias.
fuentes
www.tolosaldea.hezkuntza.net (1) www.tolosaldea.hezkuntza.net (1)
Tknikako Forjako lan taldea, Stuttgart-en izan da 2011ko maiatzaren 16tik 19ra ospatu diren bi ekintzetan, hala nola, Forjako teknologiako azken berrikuntzen jardunaldiak (16-tik 18ra) eta Hotzeko estapanpazioko batzarrean (maiatzaren 19an).
iturriak
El grupo de trabajo de Forja ha participado en los congresos de forja y estampación en frió que se han celebrado en Stuttgart, Alemania. Dichas actividades se han celebrado desde el día 16 al 19 de mayo.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Ekintzak: Musika tailerra, musika mintzaira, pianoa, biolina, bonbardina, trikitixa, panderoa,saxofoia, tronpeta eta perkusioa.
iturriak
Actividades: Taller de música, lenguaje musical, piano, órgano, violín, bombardina, trikitixa, pandero, saxofón, trompeta y percusión.
fuentes
www.tolosaldea.hezkuntza.net (1) www.tolosaldea.hezkuntza.net (1)
Tolosaldeako ikastetxe guztiak, "Ikastetxeetako AGENDA 21" osatzen dute, honetan zenbait gai aztertu eta ikasleekin ekintzak burutzen ditugu.
iturriak
Todos los centro de Tolosaldea comprende la "AGENDA 21 escolar", en la que se analizan diferentes temas y se impulsal diversas actividades entre los alumnos.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
A. ESKABIDE-ORRIA B. DOKUMENTAZIOAREN ORDEZKO AITORPENA C. AURREKONTUA D. EKINTZEN FITXA E. TOKI-ENTITATEAREN AURREKONTUEN ZIURTAGIRIA F. HEDABIDE, ENPRESA, AISIALDI, MERKATARITZA ETA EUSKALDUNTZE/ALFABETATZERA BIDERATUTAKO LAGUNTZAK F. DIRUZ LAGUNDUTAKO EGITASMOARI DAGOZKION GASTUEN ZERRENDA SAILKATUA G. ESLEITUTAKO LAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO ZIURTAGIRIA H. ESLEITUTAKO LAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO ZIURTAGIRIA
iturriak
A. IMPRESO DE SOLICITUD. B. DECLARACIÓN JURADA SUSTITUTIVA C. PRESUPUESTO D. FICHA DE ACTIVIDADES E. CERTIFICADO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD LOCAL F. AYUDAS DIRIGIDAS A: MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENPRESA, TIEMPO LIBRE, COMERCIO Y EUSKALDUNIZACIÓN /ALFABETIZACIÓN. G. CERTIFICADO PARA JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓN ADJUDICADA H. FICHA PARA JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓN ADJUDICADA
fuentes
www.errenteria.net (1) www.errenteria.net (1)
2011. urterako Gizarte Zerbitzuei dagozkien ekintzak burutzen dituzten elkarteei diru-laguntzak emateko Baseak
iturriak
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las asociaciones que desarrollan sus actividades en el ámbito de los Servicios Sociales para el año 2011
fuentes
www.zumarraga.net (1) www.zumarraga.net (1)
Burutzen dituen ekintzak: emakumeen aurkako genero-indarkeriaren aurka lan egin eta jendea kontzientziatzea, diskriminazioko egoerak salatu, Giza Eskubideen alde orohar, eta emakumeen eskubideen alde bereziki lan egin eta formakuntza lantegiak...
iturriak
Así mismo, entre sus actividades se encuentran el concienciar y trabajar en acciones contra la violencia de género hacia las mujeres, denunciar situaciones de discriminación , trabajar a favor de los Derechos Humanos en general y de la mujeres en particular, y realizar talleres de formación.
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Eguneko zentruan animazio ekintzetarako indartze zebitzua
iturriak
Servicio de refuerzo de actividades de animación para el Centro de Día de Deba
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Eguneko zentruan animazio ekintzetarako indartze zerbitzua
iturriak
Servicio de reuferzo en actividades de animación para el centro de día
fuentes
www.zegama.net (1) www.zegama.net (1)
Herri Rakua”ren hasiera EKG- Euskal Keramikagile Garaikideak- elkartearen gidaritzapean.Edozein adinetako edonork zeramikagintzarekin lehen hartu-emana izateko aukera izango du, zuzenean ekintza honetan parte hartuz.
iturriak
Empieza el “Raku Popular”dirigido por EKG- Euskal Keramikagile Garaikideak-.Cualquier persona de cualquier edad, podra participar en esta actividad, pudiendo tener un primer contacto con la ceramica.
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Ekintzak: Idiazabalgo gazta, ehungintza, artile eta tindategi tailerrak.
iturriak
Actividades: elaboración artesanal de queso Idiazabal, taller textil, lana y tintes naturales.
fuentes
www.zestoa.net (1) www.zestoa.net (1)
Haur eta gazteei zuzendutako ekintzak
iturriak
Actividades para niñ@s y jóvenes
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Ekintzak: “Saka” ganadutegia.
iturriak
Actividades: Ganadería “Saka”.
fuentes
www.donostia.org (8) www.donostia.org (8)
1.- Antolatutako ekintzetan parte hartu baino lehen ordaindu behar dira prezio publikoak.
iturriak
1.- El pago de los precios públicos se efectuará con carácter previo al disfrute de las actividades organizadas.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
b) Nekazaritzakoak ez diren jardueretarantz dibertsifikatzeko ekintzei ematekoak
iturriak
b) Diversificación hacia actividades no agrícolas
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Abian jartzen ditugun ekintza desberdinak ezagutzera sartu!
iturriak
¡Ven a ver algunas de las actividades que ponemos en marcha!
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Asanbladak memoria historikoaren mantentzean ere ahaleginak egin ditu. Izan ere, 1982. urtean Emakumeen Dokumentazio Zentroa sortu zuen, Euskal Herriko mugimendu feministaren inguruko ekintza eta ideiak gorde eta artxibatzeko helburuarekin.
iturriak
El trabajo de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia abarca también la salvaguarda de la memoria histórica, con la creación en 1982 del Centro de Documentación de Mujeres, un proyecto de un grupo de trabajo de la Asamblea preocupado por la necesidad de archivar y recoger documentación sobre las ideas y actividades del movimiento feminista del País Vasco.
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
Emakumeei informazioa zabaltzeko hitzaldiak, jardunaldiak eta abar antolatu, emakumeen aldeko ekintzak sustatu.
iturriak
Promover y organizar charlas y jornadas de actividades para promoción e información a la mujer.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Beste ekintza batzuk
iturriak
Otras actividades
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
24. artikuluan zehaztu eta nukleo zoologikotzat hartutako ekintzek honako betekizun hauek izan beharko dituzte:
iturriak
Las actividades consideradas núcleos zoológicos señaladas en el artículo 24, tendrán que reunir los requisitos siguientes:
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Azkenik, erretiratuen elkarteak konpromisoa hartzen du, irabazi asmorik gabeko elkartea izanda, bazkide kuota gisa jasotzen duen diru sarrera erabiltzaileei zuzendutako ekintzak egitera bideratzeko.
iturriak
Finalmente, el hogar del jubilado se compromete, como asociación sin ánimo de lucro que es, a destinar los ingresos obtenidos en concepto de cuotas de socios a la creación y desarrollo de actividades dirigidas a los usuarios.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
24. artikuluan zehaztu eta nukleo zoologikotzat hartutako ekintzek honako betekizun hauek izan beharko dituzte:
iturriak
Las actividades consideradas núcleos zoológicos señaladas en el artículo 24, tendrán que reunir los requisitos siguientes:
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Arauak, ondoko hauek izango dira beste hainbaten artean: ekintzaren arduradunen aginduak onartzea; ordutegiak betetzea; auzolandegiak iraungo duen bitartean ez dira ibilgailu partikularrak erabiliko; alkohola duen edaririk edo legez kanpoko drogarik ezingo da hartu; auzolandegian lanean ari ez diren pertsonak ez dira onartuko.
iturriak
Respetar las normas de régimen interno y de convivencia propias de cada campo, que, entre otras, son las siguientes: aceptar las indicaciones de los y las responsables de la actividad; cumplir los horarios; no utilizar vehículos particulares durante el tiempo de duración del campo de trabajo; no consumir bebidas alcohólicas ni drogas ilegales; no se admiten personas ajenas al campo.
fuentes
www.zestoa.net (1) www.zestoa.net (1)
Horrela, bertan parte hartzen dute ordezkari politikoek, elkarteen ordezkariek, norbanakoek... eta ateak zabalik dituzte euskara gaiarekin interesa duten guztiak. Batzordean proposatu, aztertu eta ebaluatu egiten ditugu Euskara sailak aurrera eraman behar dituen proiektuak eta ekintzak.
iturriak
En el mismo participan los representantes políticos, representantes de las asociaciones de Zestoa, partikulares... y sus puertas están abiertas para todas aquellas personas interesadas en el tema del euskara.La comisión propone, analiza y evalúa los proyectos y actividades que tiene que llevar a cabo el Departamento de Euskara.
fuentes
www.zegama.net (2) www.zegama.net (2)
KULTUR ASTEA, Abenduaren 16arte. Mahai jokoak (mus-a, briska, punttua, tutea, eskoba eta seiko urrea).OHARRA: Burutuko diren ekintzak hobeto zehaztean, kartelak jarriko dira kalean hauen berri emanaz.
iturriak
Hasta el 16 de diciembre, organizado por la ASOCIACIÓN de JUBILADOS SEMANA CULTURAL.Juegos de mesa (mus, brisca, punto, tute, escoba y seis de oro)AVISO: Cuando se concreten mejor las actividades que se vallan a realizar, se pondrán carteles en las calles.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Baina Gazteria eta Festetako sailak harago joan nahi du bere ekintzekin solidarioa izateko aukera eskainiz.
iturriak
Pero el departamento quiere ir más allá haciendo de sus actividades una oportunidad de ser solidarios.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Akordio horren arabera, hiru erakundeek aipatutako jarduerak planifikatu, antolatu, zabaldu, sustatu eta abian jarriko dituzte logistika- eta garraio-arloan. Horretarako, aurtengo azken hiruhilekoan guztien adostasunez ezarriko den programaz eta zehaztatutako ekintzez baliatuko dira.
iturriak
Por el presente acuerdo, las tres entidades planificarán, organizarán, difundirán, promocionarán y pondrán en marcha las mencionadas actividades en el ámbito de la logística y el transporte, según un programa y definición de acciones que de mutuo acuerdo se establecerá dentro del último trimestre del año en curso.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
2. ERABAKIA: Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
iturriak
2º ACUERDO: Crear programas concretos en cada centro educativo para que el euskara, además de lengua de enseñanza, sea la lengua de relación en todas las actividades escolares, así como para impulsar la adhesión al euskara.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
2. ERABAKIA: Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
iturriak
2º ACUERDO: Ofrecer los servicios de tiempo libre en un entorno educativo, no a través de meras actividades en favor del euskara: integrando pueblo, identidad, paisanaje, historia y lengua.
fuentes
www.cajanavarra.es (4) www.cajanavarra.es (4)
Azken urte honetan, gizarte entitateei lotutako lan gogorra egin du Civicanek, ondoko ekimenetan gauzatu dena: 352 ekintza (50.200 lagun azaldu ziren), berariazko 15 ikastaro, lekuen %10 erreserbaturik duten 68 ikastaro generiko eta 9 erakusketa.
iturriak
En el último año, Civican ha realizado un intenso trabajo vinculado a entidades sociales, que se ha traducido en 352 actividades (50.200 asistentes), 15 cursos específicos, 68 cursos genéricos con el 10% de sus plazas reservadas y 9 exposiciones.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Gabonetako Haur Parkea eta Aste Santuan ekintza bereziak
iturriak
Parque infantil de navidad y actividades especiales en Semana Santa
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
2. ERABAKIA: Egitarau zehatzak eratu eskolaz eskola, irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietako harreman-hizkuntza ere izateko, bai eta euskararekiko atxikimendua eta euskaraz bizitzen lagunduko duten ohiturak bultzatzeko ere.
iturriak
2º ACUERDO: Crear programas concretos en cada centro educativo para que el euskara, además de lengua de enseñanza, sea la lengua de relación en todas las actividades escolares, así como para impulsar la adhesión al euskara.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
2. ERABAKIA: Euskararen aldeko ekintza soilen ordez, inguru hezitzailean eskaini aisialdi-zerbitzuak: herria, nortasuna, herri-kidetasuna, kondaira eta hizkuntza elkartuz, alegia.
iturriak
2º ACUERDO: Ofrecer los servicios de tiempo libre en un entorno educativo, no a través de meras actividades en favor del euskara: integrando pueblo, identidad, paisanaje, historia y lengua.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
Ekintza honetan, Tanger eta Tetuango kaleetan bizi diren adin txikiko gaztetxoen errealitatea ikusi ahal izan zen laburmetraiaren bitartez, beraien hemengo eguneroko bizitza nolakoa den eta beraiek zein guraso elkarteak prestatutako luncha dastatu ahal izan zen.
iturriak
La actividad se basó en un cortometraje sobre la vida de menores en las calles de Tánger y Tetuán, un coloquio sobre su vida cotidiana y finalmente un lunch preparado por los propios chavales y la asociación de padres y madres.
fuentes
www.teatroarriaga.com (1) www.teatroarriaga.com (1)
Arriagaren eginkizuna kultura ekintzak egitea eta halako zerbitzuak ematea da (bereziki, agertokiko ertiekin zerikusia duten jarduerak egitea, beraren eta inoren edukiak ekoitzi, zabaldu eta/edo agertzea barne).
iturriak
Las funciones del Arriaga es el desarrollo de actividades y prestación de servicios culturales (en particular, las actividades relacionadas con las artes escénicas, incluyendo actividades de producción, distribución y/o exhibición de contenidos propios o ajenos).
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
Ekintzak udalerrian oso harrera ona izan zuen eta BATA gaztetxoak oso pozik egon ziren.
iturriak
Esta actividad tuvo muy buena acogida en el municipio y los MENA estuvieron muy contentos.
fuentes
www.zestoa.net (1) www.zestoa.net (1)
Izan ere, Zestoako Udalaren laguntzarekin, PUXKA-MUXKA ZIRKUS KULTURA ELKARTEA Aizarnako, Arroagoiko eta Arroabeko haurrentzat ekintzak antolatzen hasiko da: jolasak, tailerrak
iturriak
PUXKA-MUXKA ZIRKUS KULTURA ELKARTEA, con la colaboración del Ayuntamiento de Zestoa, comenzará a organizar actividades en Aizarna, Arroagoia y Arroabea: juegos, talleres...
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
2006-01-20: Tomas Garbizu Udalaren Musika Eskolaren ekintzak
iturriak
20-01-2006: Actividades del Conservatorio Municipal de Música Tomas Garbizu
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
2006/11/14: Gabonetako ekintzak umeentzat
iturriak
14/11/2006: Actividades de Navidad
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
Erandioko udalerrian eta hirugarren mundua deitzen dugun horretan familia- eta gizarte-integrazioa suspertzeko ekintzak bideratzen dituzten elkarte eta Gobernuz Kanpoko Erakundeei erkidegoaren laguntza eskaini.
iturriak
Apoyo comunitario a diferentes colectivos y O.N.G.s que promueven actividades con personas y familias para su integración social y familiar, dentro del municipio de Erandio y en países del denominado tercer mundo.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
1966an taldea izenez aldatu eta udala izateari utzi zion, baina bere ekintzekin gogoz segitu zuen.
iturriak
En 1966 el grupo cambió de nombre y dejó de ser municipal, pero siguió con entusiasmo con sus actividades.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Bere aldetik, erretiratuen elkartea, bere ekintzen artean mantentzen saiatuko da, gutxienez, gimnasia, yoga, aerobik, eskulanak, kantua, urrezko ezteietako omenaldia, liburutegia eta mahaiko eta mugimendu jokoak, beti ere, boluntariotza nahikoa edukita.
iturriak
Por su parte, el hogar del jubilado, siempre que disponga del voluntariado suficiente, procurará mantener entre sus actividades, como mínimo, gimnasia, yoga y aeróbic, manualidades, canto, el homenaje en las bodas de oro, la biblioteca y juegos de mesa y de movimientos.
fuentes
www.zestoa.net (1) www.zestoa.net (1)
Kirol ekintzatarako diru-laguntzak 2007
iturriak
Subvenciones 2007 para actividades deportivas
fuentes
www.urnieta.org (2) www.urnieta.org (2)
GIZARTE EKINTZAK AURRERA ATERATZEN DITUZTEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRU LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN OINARRIAK ETA 2011KO DEIALDIA
iturriak
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL Y CONVOCATORIA 2011
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Aipatutako ekintzen kronologia indusketa arkeologikoen bidez lortutako datuei esker zehaztu ahal izan dugu.
iturriak
La cronología de las actividades descritas ha podido ser precisada por los datos procedentes de las excavaciones arqueológicas.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Arlo honetan bertan, kutxak Gipuzkoatik kanpora egiten dituen gizarte-ekintzen artean, aipatzekoada Fiscam (Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha) fundazioarekinsinatu zuen lankidetza-hitzarmena. Hitzarmen horren bitartez Gaztela-Mantxako autonomiaerkidegoanbularreko minbiziko zelula ama tumoralei buruzko Ikerketa Sarearen Proiektua martxanjartzea eta garatzea finantzatzeko konpromisoa hartzen du kutxaren Gizarte Ekintzak.
iturriak
En ese mismo ámbito y como actividad social que lleva a cabo fuera de Gipuzkoa, es destacable que kutxa y la Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha (Fiscam) suscribieran un acuerdo de colaboración por el que la Obra Social de la Caja se compromete a financiar económicamente la puesta en marcha y desarrollo del Proyecto de Red de Investigación en células madre tumorales en cáncer de mama en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Arrisku gutxi duen ekintza atsegina da hau.
iturriak
Es una actividad divertida y que apenas cuenta con riesgos.
fuentes
www.lezo.net (2) www.lezo.net (2)
2006-06-22: Kale Hezitzaileek lokalean abuztuan ekintza ezberdinak
iturriak
22-06-2006: En el local de los Educadores de Calle se llevarán a cabo distintas actividades durante el mes de agosto
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
5.000 biztanle baino gutxiagoko udalek kultur ekintzak egiteko diru-laguntzak Atalera sarrera
iturriak
Subvenciones para actividades culturales por parte de Aytos. de menos de 5.000 habitantes Acceso al apartado
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
5.000 biztanle baino gutxiagoko udalek kultur ekintzak egiteko diru-laguntzak
iturriak
Subvenciones para actividades culturales (supramunicipal)
fuentes
www.amorebieta-etxano.net (1) www.amorebieta-etxano.net (1)
EKINTZA
iturriak
ACTIVIDAD
fuentes
www.amorebieta-etxano.net (1) www.amorebieta-etxano.net (1)
Ekitaldiak datorren astelehenean hasiko dira, eta igandera arte luzatuko dira: azaroaren 21etik azaroaren 27ra.• Ekitaldien artean Bide Heziketa saioa, oka jolasa eta haurren lasterketaren bosgarren edizioa azpimarratu dituzte, batik bat.• Antolatu den beste ekintza interesgarri bat Amorebieta-Etxanoko bide-gorrietan barrena egingo den irteera da baita.• Amorebieta-Etxanoko Udalak Mugikortasun Astearen baitan antolatutako ekintza guztietan parte-hartzeko deialdia luzatu du.
iturriak
Comenzarán el lunes y se alargarán hasta el próximo domingo, del 21 y 27 de noviembre• Recoge un sinfín de actividades y destacan la jornada de Educación Vial, el juego de la oca y la quinta edición de la carrera para niños y niñas• También habrá una marcha cicloturista por los bidegorris de Amorebieta-Etxano• Desde el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano han realizado un llamamiento para participar en las actividades programadas
fuentes
www.athletic-club.net (14) www.athletic-club.net (14)
Astelehenetik ostiralera, izen eman duten haurrek ekintzez betetako egutegia izaten dute, esate baterako futbol entrenamenduak, hizkuntza eskolak, San Mamesera bisitak, Athletic Clubeko jokalariekin eta jokalari ohiekin topaketak, ibilaldiak, e.a., ikasketarako eta gozatzeko esperientzia zoragarria.
iturriak
De lunes a viernes, los niños y niñas inscritos disfrutan de un calendario de actividades que incluye entrenamientos de fútbol, clases de idiomas, visitas a San Mamés, encuentros con jugadores y exjugadores del Athletic Club, excursiones, etcétera, que en total conforman una fantástica experiencia de aprendizaje y disfrute.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
2008an lortu zuen Posadaseko Euskal Jatorri euskal etxeak Eusko Jaurlaritzaren onarmena, eta horren ostean eta betiko joera jarraituz, mota askotako ekintza ugari antolatu zituen, tartean, Txikien Arte Tailerra, Tradizioaren Eguneko partaidetza, omenaldiak, Immigranteen Jaietako aurkezpenak eta Haurrentzako futbol txapelketak, besteak beste.
iturriak
Desde entonces, siguiendo el espíritu que movió a la colectividad vasca de la localidad litoraleña desde sus comienzos, Euskal Jatorri auspició un gran número de variadas actividades, entre otras, talleres de arte para niños, participación en el Día de la Tradición, homenajes a vascos reconocidos públicamente, presentaciones en Fiestas de Inmigrantes y campeonatos de fútbol para los más pequeños, solo por mencionar algunas.
fuentes
www.zumarraga.net (1) www.zumarraga.net (1)
Filipinak kolonizatu zituenaren estatuak zaintzen du herriko plaza nagusia, eta hura jaio zen dorretxea azpiegitura bikaina da gaur egun, hainbat kultur ekintza bertan garatzen da eta.
iturriak
Su estatua preside la plaza principal de la localidad y la casa-torre en la que nació es hoy una perfecta infraestructura para el desarrollo de actividades culturales.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Antolatu behar diren ekintzak zuen gustokoak izango direlakoan.
iturriak
Esperando que dichas actividades sean de vuestro gusto.
fuentes
www.donostia.org (8) www.donostia.org (8)
1.- Kultura eta Turismo Ekintzetxeak berak jarri eta eskatzen ditu hark antolatzen dituen ekintzetan parte hartzen dutenek, ematen dituen zerbitzuak jasotzen dituztenek eta uzten dituen instalazioak aprobetxatzen dituztenek zer eskubide eta betebehar dituzten.
iturriak
1.- El Centro de Atracción y Turismo, fija y exige los derechos y obligaciones de los usuarios de las actividades organizadas, los servicios prestados y los aprovechamientos de las instalaciones efectuados.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Astean behineko hitzorduaz gain, mintzapraktika programetako taldeak elkar ezagutzeko eta harremanen sarea zabaltzeko noizbehinka ekintza osagarrietan parte hartzeko aukera izaten dugu: ikastaroak, irteerak, bazkari eta afariak, ikuskizunak...
iturriak
Aparte de la cita semanal, para favorecer las relaciones con otras personas, los grupos realizan actividades complementarias cómo: cursillos, salidas, cenas, comidas, espectaculos etc.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Aurreko urteetako izandako kongresuetako egituraz gain, kongresu honetan hainbat ekintza paralelo gauzatuko dira, berezko ponentzien osagarritzat balioko dutelarik:
iturriak
Adicionalmente a la estructura de anteriores congresos, en éste se desarrollaran una serie de actividades paralelas que servirán de complemento a las ponencias del congreso propiamente dicho:
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Biyak-Bat erretiratuen elkartearekin elkarlan estuan eta Zero Sette, Alboka, Casa Extremadura, pastorala eta Gurutze Gorriaren laguntzarekin, ekintzaz beteriko programa prestatu dute udalerriko adinekoengan pentsatuz.
iturriak
En estrecha colaboración con el hogar del jubilado Biyak-Bat y con la participación de Zero Sette, Alboka, la Casa Extremadura, la pastoral y la Cruz Roja, se ha preparado un programa de actividades pensando en los más mayores del municipio.
fuentes
www.deba.net (6) www.deba.net (6)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Bestelako jarduerak eta ekintzak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Otras actividades y eventos
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Debako hitzaldi zikloa
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Ciclo de charlas en Deba
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Erakusketak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Exposiciones
fuentes
www.deba.net (2) www.deba.net (2)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Jaiak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Fiestas
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Kirola > BTT
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Deporte > BTT
fuentes
www.deba.net (2) www.deba.net (2)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Kirola
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Deporte
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Kirola > Piraguismoa
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Deporte > Piragüismo
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Kirola > Surfa
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Deporte > Surf
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Kirola > Urpeko igeriketa
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Deporte > Buceo
fuentes
www.deba.net (3) www.deba.net (3)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Lehiaketak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Concursos
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
Eskualdean asoziazionismoa bultzatu eta ekintzen, ikaskuntza eta beharren koordinazioa landu.
iturriak
Fomento del asociacionismo en la comarca y coordinación de actividades, formación y necesidades.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Argitalpenak > 2009
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Exposiciones > 2009 > 2009 OXID-LAK
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Argitalpenak > 2010
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Exposiciones > 2010
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Bestelako jarduerak eta ekintzak: aurkezpenak, omenaldiak...
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Otras actividades y eventos: presentaciones, homenajes...
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Erakusketak > 2011
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Exposiciones > 2011
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Erakusketak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Exposiciones
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Haurrentzako jarduerak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Actividades para niñas/os
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Haurrentzako jarduerak > Jarduera Bereziak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Actividades para niñas/os > Actividades Especiales
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Haurrentzako jarduerak > Udako Jarduerak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Actividades para los niños > Actividades de Verano
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Ikastaroak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Cursos y Cursillos
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Ikastaroak > Kirola
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Cursos y Cursillos > Deporte
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Ikastaroak > Kultura
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Cursos y Cursillos > Cultura
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Bestalde eta paraleloki, foroan egingo diren ekintzak hedatu eta ikustarazteko komunikazio mailan egingo dugu lan.
iturriak
Además, realizará un esfuerzo de comunicación y difusión del Foro y de las actividades en él programadas, de forma paralela y complementaria al trabajo que en este sentido realice cada entidad organizadora.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Ikuskizunak: antzerkia, musika, zinema...
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Espectáculos: teatro, música, cine...
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
2007/05/02: Maiatzeko , ekintzaz lepo dago
iturriak
02/05/2007: Interminable agenda de actividades en euskera para mayo
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Jaiak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Fiestas
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
Eskualde mailan 2 ekintza nagusi antolatu dira:
iturriak
A nivel comarcal se han organizado dos actividades principales:
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Kirola > Eskola Kirola
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Deporte > Deporte Escolar
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Kirola
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Deporte
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Kirola > Ikastaroak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Deporte > Cursillos
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Kirola > Kirol Jarduerak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Deporte > Actividades Deportivas
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Lehiaketak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Concursos
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta ekintzak > Uda 20011
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Uda 2011
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
1990reko hamarkadarako, izan ere, larrain-dantzak, zentzu nazional hori hartuta edo ez, Lizarratik kanpoko esparru franko hartu izan zituen, kasu batzuetan ezinbesteko ekintza bihurtuz (adibidez, Araolaza 2002).
iturriak
Para la década de 1990, en efecto, el baile de la era, con ese sentido nacional o no, había ido ocupando una buena cantidad de espacios fuera de Estella, convirtiéndose en algunos casos en actividad indispensable en los mismos (por ejemplo, Araolaza 2002).
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Datorren abenduaren 3an Pertsona Minusbaliatuen Nazioarteko Eguna ospatzen da eta Jalgune aisialdi taldeak, Udalaren Gizarte Zerbitzuen sailaren laguntzarekin, zenbait ekintza antolatu ditu asteburu honetarako.
iturriak
Con motivo del Día Internacional de los Discapacitados que se celebra el próximo 3 de diciembre, la asociación de ocio y tiempo libre Jalgune, con la colaboración del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, ha organizado varias actividades que tendrán lugar este fin de semana.
fuentes
www.amorebieta-etxano.net (1) www.amorebieta-etxano.net (1)
Eta halako ekintzak antolatzea “oso garrantzitsua” dela nabarmendu du, “batez ere udalerriko haurrak kontzientziatzeko, beraiek baitira etorkizun jasangarriago bat ahalbideratzeko giltza daukatenak”.
iturriak
Desde el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano han realizado un llamamiento para participar en las actividades programadas con motivo de la Semana de la Movilidad, subrayando la importancia que tienen este tipo de eventos, “sobre todo los dirigidos a los/as más pequeños, porque tienen la llave de una sociedad más sostenible”.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Deialdiaren ideia dator lasarteoriatarrek herriko festetan disfrutatu nahi dituzten ekintzak azaltzeko modua izatetik.
iturriak
La convocatoria parte de la idea de que los lasarteoriatarras expresen las actividades que quieren disfrutar en las fiestas patronales.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (3) www.enpresa-donostia.ehu.es (3)
Arabako Campuseko kultur ekintzak
iturriak
Actividades culturales del Campus de Alava
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
f) III. Ardatzak jorratutako alorretan jarduten diren ekonomia-eragileei prestakuntza eta informazioa emateko ekintzetarakoak
iturriak
f) Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje III
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Azken ohar bat urtearen azterketa laster honi buruz:kutxak berretsi egiten du Gizarte Ekintzarekiko konpromisoarendiskurtsoa, eta beraz Kutxako kontseilarinagusi jaun-andreei horretarako aurrekontua, 2010ekoekitaldikoaren antzekoa, mantentzea proposatuko die;orduan 3.245 jarduera egin ziren 2 milioi baino onuradungehiagoren parte-hartzearekin.
iturriak
Un último apunte para este rápido recorrido por elaño: kutxa reitera su discurso acerca del compromisocon la Obra Social, por lo que propondrá a las señorasy señores consejeros generales de la Caja mantenerel presupuesto destinado a tal fin en términos similaresa los del ejercicio de 2010, año en el que se llevarona cabo 3.245 actividades con la participación demás de dos millones de beneficiarios.
fuentes
www.lazkao.net (9) www.lazkao.net (9)
b) Partikularrek eskatu gabe baina beren ekintza edo ez egiteengatik sorturiko zerbitzu edo ihardueren kasuan, aipatu ekintza edo ez egiteak egozgarri zaizkionekoak.
iturriak
b)En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean imputables dichas actuaciones u omisiones.
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
Hirugarren adinarekin zerikusia duten gizarte ekintzak
iturriak
Actividades sociales relacionadas con la Tercera Edad
fuentes
www.zestoa.net (1) www.zestoa.net (1)
Urtarrilaren 21etik aurrera, Zestoako auzoetako haurrek ere aisialdiko ekintzetaz gozatzeko aukera izango dute.
iturriak
A partir del 21 de enero, l@s niñ@s de los barrios también podrán disfrutar de las actividades de tiempo libre.
fuentes
www.gipuzkoabizikletaz.net (1) www.gipuzkoabizikletaz.net (1)
Ekintza hauen artean, Kukutza IIIko erresistentzia brigadak, mural margoketak, laburmetrai eta dokumental emanaldiak, hitzaldiak, kontzertuak eta bestelako ekimen ugari izango ditugu.
iturriak
En cada uno de ellos, los ciclistas tienen previsto realizar una o varias actividades, como la proyección de documentales, cortos, realización de murales, charlas, conciertos...
fuentes
www.teatroarriaga.com (12) www.teatroarriaga.com (12)
Bestelako ekintzak
iturriak
Otras actividades
fuentes
www.idae.es (2) www.idae.es (2)
Enpresa zein ekintza guneetan (industria esparruak, erietxe, ikastetxe, merkatal guneak e.a.) garraio egitasmoak, azterketak finantzatzeko laguntzak; ereduzko proiektuak.
iturriak
Ayudas para financiar estudios de planes de transporte en empresas o centros de actividad (polígonos industriales, centros sanitarios y educativos, centros comerciales, etc.); proyectos piloto.
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Jarduera eta ekintzak
iturriak
Actividades y eventos
fuentes
www.deba.net (328) www.deba.net (328)
Jarduerak eta ekintzak
iturriak
Actividades y eventos
fuentes
www.ruralforum.net (1) www.ruralforum.net (1)
Burkina Fasoko I Gizarte Foroaren ekintzetan parte hartzeaz gain, Munduko Landaguneko ordezkariak Foroko zenbait bazkide bisitatuko ditu 25etik 27ra: INADES FORMATION, CESAO, SEDELAN, ALGODOI EKOIZLEEN FEDERAZIO NAZIONALA, eta baita landa-garapenerako bi proiektu ere:
iturriak
Además de participar en las actividades del l Foro Social de Burkina Faso, el delegado del Foro Rural Mundial visitará, del 25 al 27, a varios socios del Foro, INADES FORMATION, CESAO, SEDELAN, FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE ALGODÓN, así como dos proyectos de desarrollo rural:
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Eguberri hauetako ekintzen aurkezpenean Ana Urchueguía alkateak azaldu zuen moduan, “adin jakin batekin festa hauek pixka bat tristeak bihurtzen dira, baina haurrentzako ilusioa da dena eta beraiengatik egin nahi izan dugu esfortzua”.
iturriak
Tal y como señaló la alcaldesa Ana Urchueguia en la presentación de las actividades Navideñas, “con cierta edad estas fiestas se vuelven tristes, pero para los niños es todo ilusión y hemos querido hacer el esfuerzo para ellos”.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Egunak aukera ematen du ekintza ezberdinen bidez giza eskubideak osorik eta berdintasunean disfrutatzeko eta minusbaliotasuna duten pertsonen parte-hartzea sustatzeko.
iturriak
El día brinda la oportunidad de promover actividades encaminadas a lograr el objetivo del disfrute pleno e igual de los derechos humanos y la participación en la sociedad de las personas con discapacidad.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Egun berezia da eta horretan aiton-amonek beren senideekin disfrutatzeko aukera izango dute zenbait ekintzetan parte hartuz.
iturriak
Se trata de un día especial en el que los mayores residentes podrán participar junto a sus familiares en varias actividades.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Egun berezia izango da eta horretan aiton-amonek beren senideekin disfrutatzeko aukera izango dute zenbait ekintzetan parte hartuz.
iturriak
Se trata de un día especial en el que los mayores residentes podrán participar junto a sus familias en varias actividades.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioak urtero programatuta, kultura esparru batean futbolarekin eta kirolarekin harremana duen ekintza multzoaren barruan kokaturik dago “Letrak eta Futbola” zikloa.
iturriak
El ciclo “Letras y Fútbol” está enmarcado dentro del conjunto de actividades en el ámbito cultural relacionado con el deporte y el fútbol que programa la Fundación Athletic Club cada año.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, asteburu honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Ayuntamiento Erandio, By Sport, Con...
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir éste fín...
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, asteburu honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da.
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir éste fín de semana a San Mamés.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, asteburu honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Hotel Aretxarte, Ingenieria De Fibras...
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este fin de...
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, asteburu honetan S. Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Ayuntamiento Erandio, Clyma y Servace,...
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir éste fín ...
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, asteburu honetan S. Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da.
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir éste fín de semana a San Mamés.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Dirulaguntzak: Tolosan ordezkaritza duten GKEentzat, Tolosan bertan egindako ekintzengatik.
iturriak
Subenciones: Diversas actividades desarrolladas en el municipio de Tolosa por ONGs con representación en el mismo.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, asteburu honetan S. Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Euskotren, Autobuses La Unión, Vicinay...
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir éste fín...
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, asteburu honetan S. Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Oizmendi telebista irabaslea izan da....
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este fín...
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, igandea honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Bar Blue Moon irabaslea izan da....
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este domingo...
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, igandea honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da.
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este domingo a San Mamés.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, larunbata honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Areilza Tintoreros irabaslea izan da...
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este sábado ...
fuentes
www.athletic-club.net (3) www.athletic-club.net (3)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, larunbata honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da.
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este sábado a San Mamés.
fuentes
web.bizkaia.net (3) web.bizkaia.net (3)
Adinekoen ongizatearekin zerikusia duten jarduerak antolatzea, kudeatzea eta bultzatzea nahi duen helburuaren bidetik, Foru Aldundiak baiezkoa eman dio, Gobernu Kontseiluan, Gizarte Ekintza Sailaren eta Arratiako Egoitza herri erakunde autonomoaren arteko lankidetza-hitzarmenari.
iturriak
Persiguiendo el objetivo de la organización, gestión e impulsión de las actividades relativas al bienestar de las personas mayores, la Institución Foral ha aprobado en Consejo de Gobierno el convenio de colaboración entre el Departamento de Acción Social y Arratiako Egoitza Herri Erakunde Autonomoa.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, larunbata honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Hona Galdacano irabaslea izan da....
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este sábado ...
fuentes
www.zestoa.net (1) www.zestoa.net (1)
Zestoako Udal Liburutegiko ekintzak
iturriak
Actividades de la Biblioteca Municipal de Zestoa
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, larunbata honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Muebles Vizcaya irabaslea izan da....
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este sábado ...
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, osteguna honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da.
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este jueves a San Mamés.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, osteguna honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Imprenta Garcinuño irabaslea izan da....
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este jueves ...
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Athletic Club Fundazioaren kide laguntzaileekin egiten diren ekintzen artean, osteguna honetan San Mamesera joateko gongidapen zozketa bat egin da. Inmobiliaria San Esteban irabaslea iz...
iturriak
Dentro de las actividades que se llevan a cabo con los miembros colaboradores de la Fundación Athletic Club Fundazioa, se ha realizado un sorteo de invitaciones para acudir este jueves ...
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
Informazio eta formazio kontsumeristako ekintzak: Kontsumoko ikasgela (hitzaldiak, kontsumo tailerrak, informazio txangoak: parte hartu nahi baduzu Kontsumitzaileen Informazio Bulegoan eman dezakezu izena), kontsumoa eta eskola.
iturriak
Actividades de Información y Formación Consumerista: Aula de Consumo (Charlas-coloquio, talleres de consumo, salidas informativas: asistencia libre, si lo deseas puedes apuntarte en las OMICs); Consumo en la Escuela.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Adingabeei arreta hobetzeko ekintza antolatuak eta xedeak,eta hauen ebaluaketa
iturriak
Objetivos y actividades programadas para mejorar la atención de los menores desprotegidos y su evaluación
fuentes
www.euskadi.net (3) www.euskadi.net (3)
2011ko urtean Azaroaren 25 dela eta hainbat ekintza.
iturriak
Actividades en torno al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
fuentes
www.euskadi.net (1) www.euskadi.net (1)
2011ko urtean Azaroaren 25 dela eta hainbat ekintza. Egun hori Emakumeenganako indarkeriaren kontrako Nazioarteko eguna da.
iturriak
Actividades en torno al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Ekintza eta sustapenerako gunearen elementu nagusia izango da gazteen interesekin bat egiten duen tailer eta ekintza programa antolatzea, eta, aldi berean, parte-hartzea sustatu beharko du.
iturriak
El elemento fundamental del área de acción y promoción es hacer una programación de actividades y talleres que coincidan con los intereses de los jóvenes, al tiempo que se fomentará la participación.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Azken denboretan, Espainian komunikazioak jasaten ari diren nahasmena hain handia da ezen gero eta ahaltsuagoak diren taldeetan biltzeko joera ezin geratuzkoa den, baina aldi berean agintearen ezkutuaren geroa eta premiazkoagoa dute beren ekintzak eta hedapen planak garatu ahal izateko.
iturriak
La comunicación en España está sufriendo en los últimos tiempos una convulsión tal, que camina inexorablemente hacia la concentración en grupos cada vez más poderosos a la vez más necesitados del paraguas del poder para desarrollar sus actividades y sus planes de expansión.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
3.- Proiektu pedagogikoa (Euskararen irakaskuntzaren lehen mailetan erabiliko den metodologia, sartuko diren euskal kulturari buruzko edukiak, egitea gustatuko litzaizkiokeen ekintza osagarriak, e.a.)
iturriak
3.- Proyecto pedagógico (metodología a utilizar en los primeros niveles de lengua vasca, contenidos sobre cultura vasca a incluir, tipo de actividades complementarias de promoción que le gustaría realizar, etc.).
fuentes
www.lazkao.net (2) www.lazkao.net (2)
Egitarauan martxoak 31, asteazkenean izango den ekintza berezia aipatu behar da.
iturriak
Durante estos días habra actividades especiales, destacando la actividad del 31 de marzo, miércoles.
fuentes
www.lehendakari.euskadi.net (1) www.lehendakari.euskadi.net (1)
Horregatik, denok ETAri, publikoki eta zorrotz, ekintza terrorista guztiak uzteko eta saririk eta baldintzarik gabe desagertzeko exijitzen diogu.
iturriak
Y por ello todos exigimos a ETA, de forma pública y tajante, que deje todas las actividades terroristas y que se disuelva sin contrapartida ni condición.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Euskalduntzen ari direnentzako ekintza osagarriak
iturriak
Actividades complementarias de euskaldunización
fuentes
www.goierri.org (10) www.goierri.org (10)
Goierri Kolore eta Esperientzia Eskolan burututako ekintzen argazkiak eta bideoak hemen ikus ditzazkezu:
iturriak
En esta galería podrás ver las fotografías y vídeos de las actividades llevadas a cabo por Goierri Kolore y la Escuela de la Experiencia:
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Ekintza hauek antolatzeko orduan Gazte Topaguneko erabiltzaileen nahi eta erritmoetara moldatzeko ahalegina egiten da, eta beti ere ideia eta beharren arabera eskaintza hau zabaldu eta moldatzeko aukera uzten da.
iturriak
A la hora de organizar estas actividades nos esforzamos en adecuarnos a los deseos y ritmos de quienes son usuarios/as del Gazte Topagunea y, en consonancias con las ideas y necesidades planteadas, se da la oportunidad de ampliar y adecuar esta oferta.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Ekintza hauek gazteen eta dinamizatzaileen proposamenak uztartuta antolatzen dira.
iturriak
Estas actividades se organizan por la confluencia de propuestas de dinamizadores y jóvenes.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Ekintza hauen helburua hiritarrei osasunaren inguruan informazioa ematea da prebentzioa eta diagnosi goiztiarra azpimarratuz; baita ere norbanakoaren zaintza eta bizi modu osasungarriak.
iturriak
Actividades cuyo objetivo es informar a la población sobre diversos temas relacionados con la salud incidiendo en aspectos preventivos y detección precoz; así como en la importancia del auto cuidado y la realización de estilos de vida saludables.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
EKINTZAK
iturriak
ACTIVIDADES
fuentes
www.zumarraga.net (1) www.zumarraga.net (1)
Horretarako, Urola Garaiko beste udalekin eta Uggasarekin batera, zenbait ekintza bultzatzen ditu urtean zehar.
iturriak
Para ello, junto al resto de ayuntamientos de la comarca de Urola Garaia y UGGASA, impulsa diversas actividades a lo largo del año.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
2010/11/19: Nazioarteko Haurren Eskubideen Eguna ospatzeko ekintzak
iturriak
19/11/2010: Actividades relacionadas con el día Internacional de los derechos de los niños y niñas.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
2010-11-19: Pasaiako lau barrutietan antolatu diren ekintzak Nazioarteko Haurren Eskubideen Egunean
iturriak
19-11-2010- Actividades programadas en los cuatro distritos de Pasaia en el Día Internacional de los derechos de los niños y niñas
fuentes
web.bizkaia.net (12) web.bizkaia.net (12)
Agenda:Jardunaldiak, azokak eta ekintzak
iturriak
Agenda: Jornadas, Ferias y Actividades
fuentes
www.goierri.org (2) www.goierri.org (2)
Gure galerian burututako ekintzen argazkiak eta bideoak ikusteko aukera duzu.
iturriak
En nuestra galería podrás ver fotografías y vídeos sobre las actividades que realizamos.
fuentes
www.mondragon.edu (5) www.mondragon.edu (5)
Aurtengoa izan da ekitaldi honen lehenengo edizioa eta ekintza arrakastatsua izan da, bai jendearen parte hartze aldetik, baita Iturripe inguruan sortu zen giroagatik.
iturriak
Esta ha sido la primera edición de esta actividad que ha resultado ser muy satisfactoria, por la participación de la gente y el ambiente surgido.
fuentes
www.urnieta.org (445) www.urnieta.org (445)
Jarduerak eta ekintzak
iturriak
Actividades y eventos
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Faktoreak,“ antolatutako ekintza erakargarriak eta ekintzetan auzokideen parte hartzeko gogoak” izan direla esan du zinegotziak.
iturriak
El primero de ellos, “las propias actividades programadas, mucho más atractivas, y que han supuesto han sido un acicate para mejorar el clima festivo y la disposición de los ciudadanos a participar en ellas”, ha indicado el primer edil.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
2010ko urtarrileko ekintzak
iturriak
Actividades para enero 2010
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Era berean, ekintza desberdinak egiten dira norbanakoaren gaitasun fisiko eta psikologikoak mantentzeko.
iturriak
Asimismo, se realizan diversas actividades, dirigidas a mantener y potenciar las capacidades físicas y psicológicas.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Erakusketa Euskal Fondoak antolatu dituen sentsibilizazio ekintzen artean dago, 2008 “Ekialdeko Saharan giza eskubideen babeserako nazioarteko urtea” izendatu izanagatik.
iturriak
La muestra se enmarca dentro de las actividades de sensibilización que ha programado Euskal Fondoa con motivo de la declaración del año 2008 como “Año internacional por la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental”.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
b) Aisialdian eta harreman sareetan euskararen erabilera areagotzeko egitasmoen kasuan, helburuarekin lotura zuzena ez duten ekintzak (hala nola, musika-emanaldiak, kantaldiak eta dantzaldiak).
iturriak
b) En el caso de proyectos dirigidos a aumentar el uso del euskera en el tiempo libre y en las relaciones sociales, actividades que no estén directamente relacionadas con el objeto (por ejemplo, actuaciones musicales, conciertos y sesiones de baile).
fuentes
www.goierri.org (3) www.goierri.org (3)
Herriko kultur ekintzak eta baliabideak herritarrari helarazi
iturriak
Acercar los recursos y actividades culturales a la ciudadanía
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Kirol jarduerak eta ekintzak
iturriak
Actividades y eventos deportivos
fuentes
www.zumarraga.net (1) www.zumarraga.net (1)
Ikuskizun publikoen, aisialdiko ekintzen eta ikuskizun publikoak direla eta jartzen diren instalazio edo egiturak, portatilak edo kendu daitezkenen salmenta arautzeko ordenantza.
iturriak
Ordenanza reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y venta en instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o desmontables con ocasuón de espectáculos públicos, fiestas patronales u otros eventos culturales.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Ahozko adierazmena indartzeko ekintzak burutzeko laguntza ematea
iturriak
Ayuda para la realización de actividades de refuerzo de la expresión hablada.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Bakoitzak bere webgunea du eta hartan zeinek bere izaera eta ekintzen berri ematen du.
iturriak
Cada una de ellas cuenta con web propia donde se informa de su naturaleza y actividades.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Alde Zaharrean, eraikin historiko batean koakturiko establezimentu modernoa da, gainera mugimendu askoko lekua da, izan ere bertan komertzio eta kultura ekintza ugari aurki baidaitezke.
iturriak
Se trata de un moderno establecimiento ubicado en un edificio histórico en pleno casco antiguo, en una zona de gran actividad comercial y cultural.
fuentes
www.mondragon.edu (2) www.mondragon.edu (2)
Azken ikasturtetan eta ekintza batzuetan jendea lekuz kanpo geratzeak sortu dizkigun arazoak konpontzeko, Mondragon Unibertsitateak Kirol Zerbitzuko ekintzetan izenematea on-line egiteko programa sortu du Aritu enpresarekin batera.
iturriak
Ante los problemas ocasionados estos últimos cursos en algunas actividades en las que alumnos/as de MU se quedaban fuera de algunas actividades, Mondragon Unibertsitatea de la mano de la empresa Aritu ha realizado un programa informático que permitirá realizar inscripciones on-line.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Ahozko adierazmena indartzeko ekintzak burutzeko laguntza ematea
iturriak
Ayuda para la realización de actividades de refuerzo de la expresión hablada.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Aurtengoarekin laugarren urtez jarraian egingo dugu hainbat ekintza biltzen dituen egitasmo hau aurreko urteetako helburu berarekin: belaunaldi ezberdinetako pertsonen arteko komunikazioa eta esperientzia trukaketa sustatzea, kultur-artekotasuna eta aniztasuna lantzea eta irakurzaletasuna bultzatzea.
iturriak
Este es el cuarto año consecutivo que se lleva a cabo este programa compuesto por diferentes actividades, que como en ediciones anteriores tiene por objetivo el promover la comunicación e intercambio de experiencias entre personas de diferentes generaciones, trabajar la inter / multi- culturalidad y el fomento de la lectura.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Aurtengo Kataia eten barik egitasmoko ekintzak datorren astean hasiko dira Musika airean, e-booka poltsikoan lehiaketako galderekin.
iturriak
Las actividades que se llevan a cabo dentro de Kataia eten barik, comienzan a partir de la semana que viene, con las preguntas del concurso Musika airean, e-booka poltsikoan.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
1933an surrealisten ekintzetan parte hartzen hasi zen eta Ingalaterrako talde surrealistaren sortzaileetako bat izan zen.
iturriak
En 1933 comenzó a tomar parte en diversas actividades de los surrealistas y así se convirtió en uno de los fundadores del grupo surrealista de Inglaterra.
fuentes
www.bizkeliza.org (1) www.bizkeliza.org (1)
Beste hutsegite bat ere egin dugu: otoitzaren lekua konpromisoak har dezakeela pentsatu izan dugu, ekintza ere otoitz dela.
iturriak
Hemos caído también en el error de pensar que el compromiso puede sustituir a la oración, que la actividad también es oración.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
b) Aisialdian eta harreman sareetan euskararen erabilera areagotzeko egitasmoen kasuan, helburuarekin lotura zuzena ez duten ekintzak (hala nola, musika-emanaldiak, kantaldiak eta dantzaldiak).
iturriak
b) En el caso de proyectos dirigidos a aumentar el uso del euskera en el tiempo libre y en las relaciones sociales, actividades que no estén directamente relacionadas con el objeto (por ejemplo, actuaciones musicales, conciertos y sesiones de baile).
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
1998an sortu zenetik, ondoko programa eta ekintzen garapenean zentratu da: Proiektu artistikoak garatzeko bekak.
iturriak
Desde su inauguración en el año 1998, centra su labor en el desarrollo de las siguientes actividades:
fuentes
www.deba.net (1) www.deba.net (1)
Udaleko zerbitzu eta ekintza desberdinen eraginkortasuna kontrolatzeko neurrien ebazpena eta erabilera..
iturriak
Definición y aplicación de sistemas que permitan controlar la eficacia y eficiencia de cada uno de los diferentes servicios y actividades municipales.
fuentes
www.ehu.es (3) www.ehu.es (3)
Arabako Campuseko kultur ekintzak
iturriak
Actividades culturales del Campus de Alava
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Behera kargekin bezala, ekintza hau zabalduago dago gizonen artean eta 25 urte baino gutxiagokoen artean.
iturriak
Al igual que las descargas, esta actividad es más frecuente entre los hombres y la juventud menor de 25 años.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Aztertutako arazoari erantzuna ematen dioten kudeaketa neurriak, curriculumeko ekintzak eta komunitatean parte hartzeko ekintzak antolatzen dira.
iturriak
Se programan medidas de gestión, actividades curriculares y actividades de participación en la comunidad que den respuesta al problema analizado.
fuentes
www.catedralvitoria.com (2) www.catedralvitoria.com (2)
Bestalde, "Katedrala ezagutzen" izenburuarekin bizitasun handiko kultura- eta hedapen-jarduerak antolatzen ditu Santa Maria Katedrala Fundazioak: biltzarrak eta mintegiak; izen handiko idazleen hitzaldiak; lanbide tradizionalen kurtso praktikoak; musika; teatroa; erakusketak; marrazketa-, idazlan- eta argazki-lehiaketak; etab. 50.000 parte-hartzaile baino gehiago izan ditu lehen bi ekitaldietan eta komunikabideetan sortutako oihartzun handiak ondotxo erakusten du horrelako ekintzek zer-nolako jakingura pizten duten.
iturriak
La Fundación Catedral Santa María organiza, por otro lado, una intensa actividad cultural y de divulgación bajo el título "Encuentros con la Catedral", con congresos y seminarios; conferencias con escritores de prestigio; cursos prácticos de oficios tradicionales; música; teatro; exposiciones; certámenes de pintura, relato y fotografía,... Más de 50.000 participantes en las dos primeras ediciones y una importante repercusión en medios de comunicación dan buena cuenta del interés que despiertan estas iniciativas.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Gabonetako ekintzekin amaitzeko, Udaleko Gazteria eta Festetako sailak Errege Magoen desfilea antolatu du urtarrilaren 5erako, Danok-Kideren, Zentro Zibikoaren eta Zumaburuko pastoralaren laguntzarekin.
iturriak
Como cierre de las actividades navideñas, el departamento de Juventud y Festejos del Ayuntamiento ha organizado para el día 5 la tradicional cabalgata de Reyes con la colaboración de Danok-Kide, el Centro Cívico de la Mujer y la pastoral de Zumaburu.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Gabonetako festak pasata, haurrentzako parkea ekintza erakargarriena izan den jarduerez betetako egunen ondoren, Udaletik gure balorazioa egin nahi dugu.
iturriak
Pasadas las fiestas navideñas, tras días llenos de actividades en los que el PIN ha sido una vez más el principal atractivo, desde el Ayuntamiento queremos hacer nuestra valoración.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Gabonetako Haur Parkeak ohiko ekintzak izango ditu aurten, eta baita berrikuntzak ere, horien artean lau egun gehiagoz zabalduko dela, urtarrilaren 4ra arte.
iturriak
El Parque Infantil de Navidad contará este año con las actividades tradicionales y algunas novedades, entre las que estará la apertura del mismo durante cuatro días más, hasta el 4 de enero.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Hauteskunde deialditik kanpaina legez hasi arte, debekatuta dago hauteskunde publizitatea edo propaganda egitea kartelen bidez, euskarri komertzialez edo prentsa, irrati nahiz beste hedabide digital batzuetako iragarkien bidez; ekintza horiek ezin dira justifikatu alderdien ohiko jarduerak balira bezala.
iturriak
Desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificar dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
ISPILLA KIROLDEGIA Kirol ekintzak
iturriak
POLIDEPORTIVO ISPILLA Actividades deportivas
fuentes
www.ibaizabal.com (3) www.ibaizabal.com (3)
ANTZINAKO EKINTZA >>>2008-07-14
iturriak
ANTIGUA ACTIVIDAD >>>14-07-2008
fuentes
www.amorebieta-etxano.net (1) www.amorebieta-etxano.net (1)
Jarraipen-foroak: horietan, Ekintza Planean azaldutako jardueren bilakaeraren kontrola eta balorazioa egiten da.
iturriak
Foros de seguimiento: en ellos se realiza un control y una valoración de la evolución de las actividades descritas en el Plan de Acción.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
Joan den maiatzaren 8an, Legorretako "BATA - lan taldeak" (Udala, Foru Aldundia, Ugaro ikastetxea, Guraso Elkartea, Gaztetxea eta Goiekik osatua), bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren integrazioa bultzatzeko ekintza antolatu zuen.
iturriak
El pasado 8 de mayo, el "grupo de trabajo - BATA" de Legorreta (Ayuntamiento, Diputación, Escuela "Ugaro", asociación de padres y madres, Gaztetxe y Goieki) organizó una actividad con el fin de facilitar la integración de los nuevos vecinos menores no acompañados en el municipio.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
JOXEMIEL BARANDIARAN KIROLDEGIA Kirol ekintzak
iturriak
POLIDEPORTIVO JOXEMIEL BARANDIARAN Actividades deportivas
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Gazteentzako ekintzak garatzeko espazioa
iturriak
Espacio de desarrollo de actividades juveniles.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Bestelako gastuak" kontzeptupean egindako ekintzen zerrenda.
iturriak
Un listado de actividades realizadas bajo el epígrafe "otros gastos".
fuentes
www.lasarte-oria.org (2) www.lasarte-oria.org (2)
Gazteria eta Festetako sailak udalerriko agente ezberdinak bere ekintzetan inplikatzeko lanarekin jarraitzen du horrela eta, aldi berean, lagundu egiten die beren kausan.
iturriak
El departamento de Juventud y Festejos del Ayuntamiento continúa así con su labor de implicar a diferentes agentes del municipio en las actividades que organiza, al tiempo que les tiende la mano para apoyar sus causas.
fuentes
www.tolosakoudala.net (2) www.tolosakoudala.net (2)
Gazte Topaguneko ekintzak
iturriak
Actividades del Topagune
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Gazteria eta Festetako saileko lehendakaria den Jesús María Zaballosen hitzetan, “ekintza gehienak Gaztelekutik bideratuko dira gero, horregatik aurretiko lana egin nahi dugu hainbat ekintza eta zerbitzu emanez”.
iturriak
En palabras del presidente del departamento de Juventud y Festejos, Jesús María Zaballos, “la mayoría de actividades se llevarán a cabo después desde el Gazteleku, por eso queremos hacer un trabajo previo comenzando a prestar servicios y actividades que, una vez se implante el centro, pasen a desarrollarse allí –ha explicado Zaballos-.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Adin guztietako lagunak, txikienak barne, hurbildu ziren euskarara “Euskodromo”tik proposatzen ziren ekintzen bidez]
iturriak
Participantes de todas las edades, incluso los más pequeños, se acercaron al euskera desde las actividades propuestas en el “Euskodromo”]
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Beren aldetik eskuzabaltasunez zertxobait jarrita, enpresa eta partikularren talde zabal batek posible egiten ditu Athletic Club Fundazioaren ekintzak gizarte eta kultur-alorretan. Bestalde, Athletic Club Fundazioaren kide izateak hainbat alde on dakarkie enpresa eta partikularrei.
iturriak
Las actividades de la Fundación Athletic Club Fundazioa son posibles gracias a la colaboración de un importante grupo de empresas y particulares, quienes de manera desinteresada aportan su grano de arena a un proyecto de interés social y cultural.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Beren aldetik eskuzabaltasunez zertxobait jarrita, enpresa eta partikularren talde zabal batek posible egiten ditu Athletic Club Fundazioaren ekintzak gizarte eta kultur-alorretan. Bestalde, Athletic Club Fundazioaren kide izateak hainbat alde on dakarkie enpresa eta partikularrei.
iturriak
Las actividades de la Fundación Athletic Club Fundazioa son posibles gracias a la colaboración de un importante grupo de empresas y particulares, quienes de manera desinteresada aportan su grano de arena a un proyecto de interés social y cultural. Ser socio de la Fundación Athletic Club Fundazioa, por otro lado, aporta a cada empresa y particular una serie de ventajas exclusivas.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
Kurtsoan zehar ekintza osagarriak ere egingo dira: hitzaldiak, mintegiak, ibilaldiak, bisita kulturalak, beste eskola batzuekin elkar trukaketak, eta besteak.
iturriak
A lo largo del curso se desarrollarán actividades complementarias como conferencias, seminarios, excursiones, visitas culturales, intercambio con otras escuelas y otras iniciativas.
fuentes
www.erandio.net (1) www.erandio.net (1)
Tokiko enplegu eta garapen zentroak dira Behargintza izenekoak. Udalerriaren edo eskualdearen garapen integrala sustatzea dute helburu eta pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko ekintzak bideratzeaz gain, herriko enpresak eta merkataritza biziberritzeko ekimenak ere bideratzen dituzte, besteak beste, honako hauek: enplegurako prospekzio eta informazio jarduerak, inoren konturako lan munduan txertatzeko zein autoenplegurako zein enpresak sortzeko laguntzak, herrian kokatutako enpresentzako zerbitzuak eta toki garapena bultzatuko duen beste edozein jarduera.
iturriak
Los Behargintza somos centros municipales de empleo y desarrollo local, para promocionar el desarrollo integral del municipio o comarca, intentando conjugar tanto las acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas, como las destinadas al fomento empresarial y comercial del municipio, desarrollando actividades de prospección e información para el empleo, apoyo a la inserción laboral por cuenta ajena, apoyo al autoempleo, la creación de empresas, dando servicios a las empresas instaladas en el municipio y realizando cualquier actividad que favorezca el desarrollo local.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Geroztik, gure ekintzak zabaltzen joan dira, beti jasangarritasunaren ildotik eta Tolosako herritarrei zein eskualdekoei arreta berezia emanez.
iturriak
Desde entonces nuestra actividad se ha ido diversificando, manteniendo siempre el compromiso con la sostenibilidad y prestando especial atención a la población de Tolosa y su comarca.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Bihartik aurrera, ludotekak ekintzak egingo ditu bertan egiten dena erakusteko.
iturriak
A partir de mañana, en la ludoteca se harán diferentes actividades para mostrar lo que se hace.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Agian horregatik, 1935ean, Donostiako udal gestorak horrelako ekintzak geldiarazi zituen, nahiz eta EAJk, dudarik gabe, gehiago bultzatu ezpata-dantza (Durangaldeko dantzari-dantza) soka-dantza edo aurresku hau baino.
iturriak
Quizás por ello, en 1935, la gestora municipal donostiarra terminó con estas actividades, y ello a pesar de que el PNV, sin duda, impulsó mucho más la ezpata-dantza (La dantzari-dantza del Duranguesado) que la soka-dantza o el aurresku.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
GKEei garapen proiektuentzako, sentsibilizazio ekintzak eta larrialdi laguntzentzat ditu laguntzak.
iturriak
Subvenciones a ONGs para proyectos de desarrollo, actividades de sensibilización y ayudas de emergencia.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
a) euskararen irakaskuntza, ikasketa eta erabilera munduan sustatzea, hura partekatzen duten komunitate guztien ekarpenak errespetatuz; euskara nazioartean onartua izan dadin laguntzea eta sustatzea; eta jarduera horiek hedatzen eta horien kalitatea hobetzen lagunduko duten behar adina neurri eta ekintza sustatzea.
iturriak
a) Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del euskera, respetando las aportaciones de todas las comunidades que lo comparten, favorecer y potenciar el reconocimiento internacional de la lengua vasca y fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y la mejora de la calidad de estas actividades.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Bestalde, Enpresen arteko Foroaren ekintzen barruan, Athletic Club Fundazioaren enpresa kideek badaukate aukera beren produktuak edo zerbitzuak Athletic Cluben instalazioetan aurkezteko.
iturriak
Por otro lado, dentro de las actividades del Foro Interempresas existe también la posibilidad exclusiva para las empresas socias de la Fundación de realizar presentaciones de productos o de servicios en las instalaciones del Athletic Club.
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
Legorretak, bakarrik dauden adin txikikoen errealitatea ezagutzeko ekintza antolatu du
iturriak
Legorreta organiza una actividad para conocer la realidad de los menores no acompañados
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2)
Bertan, ondo zehaztuta honako hau jaso beharko da: zaintzailetza akordioaren edukia (honen kopia erantsiko da), akordioaren iraupena, helburuak, jarduketak egingo diren tokiaren mugaketa eta planoak, epeak, ekintzen garapen eta hedapena, jardueraren aurrekontu osoa (partidaka xehatuta) eta jarduketa betearazteko egutegia.
iturriak
Memoria descriptiva, en la que se hará constar de forma suficientemente detallada: contenido del acuerdo de custodia, (se adjuntará copia del mismo), duración del acuerdo, objetivos, plano y delimitación del lugar de actuación, plazos, alcance y desarrollo de las actuaciones, presupuesto total de la actividad desglosado por partidas y calendario de ejecución de las actuaciones.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Udalak nahiz herriko elkarteek sortu eta antola ditzaketen ekintzetan beharrezkoa suertatzen den baliabide eta azpiegiturak eskaintzea.
iturriak
Ofrecer los recursos e infraestructuras necesarias para el desarrollo de actividades creadas y organizadas por el Ayuntamiento o por asociaciones locales.
fuentes
www.ibaizabal.com (2) www.ibaizabal.com (2)
Asialdiko ekintzak
iturriak
Actividades en tu Tiempo Libre
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Hala ere, programak adin guztietarako ekintzak izan ditu, haurrentzako parketik hasi eta gazteentzako kontzertuetaraino, Isla plazako berbenatik pasata.
iturriak
No obstante, el programa ha contado con actividades para todas las edades, desde el parque infantil hasta los conciertos para jóvenes, además de la verbena en Isla plaza.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Beste fakultateen antzera, kultura ekintzen eskaintza propioa dauka (hitzaldiak, ikastaroak, mahai-inguruak, e.a.) eta baita kirol eta aisialdirako proposamen zabala ere.
iturriak
Cada Facultad dispone de una oferta de actividades culturales (conferencias, cursillos, mesas redondas, etc.) así como de una amplia propuesta de actividades deportivas y de ocio.
fuentes
www.seguroslagunaro.com (2) www.seguroslagunaro.com (2)
Gizarteko hainbat proiektutan hartzen dugu parte, eta gure irabazien % 3,5 gizarte-ekintzako jardueretara bideratzen dugu, 3 zutabe nagusitan banatuz betiere: kultura sustatzen, herri-kirolari laguntzen eta Stop Accidentes GKEarekin hitzarmen estrategiko bat sinatuz, gure eguneroko jardunarekin zerikusia izan dezaketen ekintzetan elkarrekin lan egiteko asmoz.
iturriak
Participamos en proyectos en la sociedad comprometiendo en 2007 un 3,5% de nuestros beneficios después de impuestos en actuaciones de acción social repartida en 3 pilares fundamentales: apoyo a la cultura, apoyo al deporte popular y una alianza estratégica con la ONG Stop Accidentes para desarrollar conjuntamente acciones que tengan que ver con nuestra actividad diaria.
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Udaleko sail desberdinetatik antolatzen diren ekintza hauek, udal espazio publikoetan eta herriak dituen kultur aretoetan:
iturriak
Dichas actividades se gestionan desde distintos departamentos municipales y se desarrollan en espacios públicos y en los espacios culturales que tiene el municipio:
fuentes
www.zumarraga.net (1) www.zumarraga.net (1)
Pertsona bakoitzak ardura kuota bat dugu ingurumenaren egoeran , eta hau hobetzeko eta aldatzeko ekintza aukera batzuk ditugu hiritar bezala, kontsumitzaile bezala, erabiltzaile bezala,… eta baita jarduera ekonomikoan parte-hartzaile gisa: langileak, enpresariak, profesional autonomoak,
iturriak
Cada persona tenemos una cuota de responsabilidad sobre la situación de nuestro medio ambiente y unas posibilidades de actuación para cambiarlo y mejorarlo. Como ciudadanos/as, como consumidores/as, como usuarios/as,... y también como partícipes en la actividad económica: trabajadores/as, empresarios/as, profesionales autónomos/as,...
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Bi tresna berri horien bitartez, herritarrek proiektuari buruz, egindako ekintzei buruz, bisitaldiei buruz edo interes dakieken beste edozein gairi buruz duten iritzia ezagutu nahi da.
iturriak
A través de estas dos nuevas herramientas se quiere conocer la opinión ciudadana acerca del proyecto, de las actividades realizadas, de las visitas o de cualquier otro tema que pueda ser de su interés.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Aipagai dugun eremuan zehazki, urte horietan, hainbat puntu estrategiko inguratzeko eta sendotzeko programa trinko bati ekin zitzaion, inperioaren ekimenez, apur bat leku guztietan bortizki garatu zena (Iparraldeari dagokionez, Auch, Dax, Baiona, etab; eta hegoaldeari dagokionez, Iruña Oka). IV. mendearen hastapenaren eta V. mendeko lehen hamarkaden artean, plangintza militar argi bati jarraiki eman ziren ekintza horiek, ez zuten, sarritan ahantzi egiten zen, hiri ireki bat babesteko helburua, aitzitik, komunikazio gurutzaguneak eta, jarduera ekonomikoarentzat ezinbestekoak diren guneak babesteko helburu logistiko eta estrategikoa zuten, Renaniako limes delakoan nabarmentzen ziren tropetara, Hispaniako eta Galiako hego-ekialdeko annonaria bilketaren isuria helaraztea ziurtatu asmoz.
iturriak
En el área en concreto, esos años asisten, de un lado, a un vasto programa de encercado y fortificación de ciertos puntos estratégicos, que por iniciativa imperial se desarrolla febrilmente un poco por todas partes (Auch, Dax, Bayona, etc., en la parte Norte; Iruña de Oca, en la Sur): a datar entre inicios del s. IV y primeras décadas del V y traduciendo una clara planificación militar, esas obras no obedecerían tanto a los intereses de salvaguarda de una ciudad abierta, a la que a menudo se ignora, sino a objetivos logístico-estratégicos de defensa de nudos de comunicación y de centros vitales de actividad económica, en orden a asegurar el flujo de la recaudación annonaria de Hispania y el sudoeste galo a las tropas destacadas en el limes renano.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Bilaketa egin dezakezu ikastaroaren, ekintza motaren eta dataren arabera.
iturriak
La búsqueda se puede realizar por curso, tipo de actividad y fecha.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Hemen, urtean zehar gure herrian antolatzen diren gazteria, kultura eta jaien inguruko informazio guztia eta ekitaldi eta ekintza guztiak aurkituko dituzu.
iturriak
Aquí encontrarás toda la información y todos los actos y actividades que, en torno a la juventud, la cultura y las fiestas, tienen lugar en nuestro pueblo a lo largo del año.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Emakundek diru-laguntzen deialdia egiten du urtero, elkarteak bultzatzeko eta emakumeen parte-hartzea eta prestakuntza sustatzeko ekintzak antolatzeko.
iturriak
Anualmente Emakunde realiza una convocatoria de subvenciones cuya finalidad es la promoción de las asociaciones y el fomento de actividades dirigidas a potenciar la participación y formación de las mujeres.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta Ekintzak > Aniztasunaren aldeko eta diskriminazioaren aurkako jardunaldiak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Jornadas por la diversidad contra la discriminación
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta Ekintzak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta Ekintzak > Euskara eta Hezkuntza
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Euskera y Educación
fuentes
www.tolosakoudala.net (2) www.tolosakoudala.net (2)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta Ekintzak > Feriak eta azokak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Ferias y mercados
fuentes
www.tolosakoudala.net (2) www.tolosakoudala.net (2)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta Ekintzak > Festak > Festak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Fiestas > Festak
fuentes
www.tolosakoudala.net (3) www.tolosakoudala.net (3)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta Ekintzak > Gizarte Zerbitzuak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Servicios Sociales
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta Ekintzak > Ingurumena
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Medio ambiente
fuentes
www.tolosakoudala.net (2) www.tolosakoudala.net (2)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta Ekintzak > Kirola
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Deporte
fuentes
www.tolosakoudala.net (6) www.tolosakoudala.net (6)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta Ekintzak > Kolektorearen lanak
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Obras del colector
fuentes
www.tolosakoudala.net (7) www.tolosakoudala.net (7)
Hemen zaude: Hasiera > Jarduerak eta Ekintzak > Kultura
iturriak
Está en: Página principal > Actividades y eventos > Cultura
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2)
Ekintzak
iturriak
Actividades
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (3) www.enpresa-donostia.ehu.es (3)
Bizkaiko Campuseko kultur ekintzak
iturriak
Actividades culturales del Campus de Bizkaia
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
b) Urratutako bideak eta ekintzak zein idazkiak.
iturriak
b) Ambitos de actuación así como sus actividades y obra escrita.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
c) Haur eta gazteen aisialdiko kirol ekintzetan euskararen erabilera areagotu, sustatu eta indartzeko egitasmoak.
iturriak
c) Proyectos destinados a intensificar, promover y fortalecer el uso del euskera en las actividades deportivas de tiempo libre de niños, niñas y jóvenes.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Biodibertsitaterako eta ingurumen partaidetzarako Zuzendaritzak garatutako ekintzak, REVERSE proiektuaren inguruan
iturriak
Actividades desarrolladas por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental en el contexto del proyecto REVERSE
fuentes
www.urnieta.org (1) www.urnieta.org (1)
Zentzu honetan ekintza kultural eta artistikoak programatzeaz arduratuko gara: erakusketak, antzerki emanaldiak, musika saioak, dantza ikuskizunak, arte plastiko eta eszenikoen emanaldiak, zinema proiekzioak, ikus entzunezko tailer eta ikastaroak, lehiaketak, feriak, animazio ekintzak, jaialdi sailak etab… Helburu nagusi hori gauzatzeko hainbat zeregin ditugu:
iturriak
Para ello, se programan actividades culturales y artísticas de todo tipo: exposiciones, actuaciones teatrales, conciertos de música, espectáculos de danza, actuaciones de artes plásticas y escénicas, proyecciones cinematográficas, talleres y cursos audiovisuales, concursos, ferias, actos de animación, festivales, etc. Las funciones que desempeñamos para conseguir ese objetivo principal son las siguientes:
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Hemen zaude: Hasiera > Udala zure zerbitzura > Udal Euskaltegia > Kanpo Ekintzak
iturriak
Está en: Página principal > Ayuntamiento a tu servicio > Euskaltegi Municipal > Actividades Extraescolares
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Caracasko Centro Vasco folklore, kirol eta kultura ekintzen eragilea dugu.
iturriak
El Centro Vasco de Caracas es promotor de actividades folklóricas, deportivas y culturales.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
A gripearen karietara, anitz ekintza birprogramatu behar izan dira Argentinako euskal komunitatean azkenaldian, horien artean Euskara Munduan proiektuaren baitan antolatutako neguko euskara barnetegia.
iturriak
A causa de la gripe A, numerosas actividades de la colectividad vasca argentina debieron reprogramarse, entre ellas, el barnetegi de invierno que en el marco del programa Euskara Munduan debía realizarse en el mes de julio.
fuentes
www.idae.es (2) www.idae.es (2)
IDAEk zerbitzu publikoetan egiten dituen lanen artean daude herri-administrazioen arloan energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko ekintzak.
iturriak
La actividad del IDAE en Servicios Públicos engloba las diferentes acciones en materia de Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbito de la Administración Pública.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Edozein ekintza egitea onuragarria da umeentzat.
iturriak
La práctica de cualquier actividad es beneficiosa para los niños.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
c) Haur eta gazteen aisialdiko kirol ekintzetan euskararen erabilera areagotu, sustatu eta indartzeko egitasmoak.
iturriak
c) Proyectos destinados a intensificar, promover y fortalecer el uso del euskera en las actividades deportivas de tiempo libre de niños, niñas y jóvenes.
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
D. EKINTZEN FITXA
iturriak
D. FICHA DE ACTIVIDADES
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
b) pertsona juridiko pribatuen kasuan, erakundeak bere helburuen artean ondare naturalaren kontserbazioarena izan beharko du, eta haren estatutuetan bere ekintzen artean berez lur zaintzailetza agertu beharko da.
iturriak
b) En el caso de las personas jurídicas privadas, la entidad deberá contemplar entre sus fines la conservación del patrimonio natural y en sus estatutos deberá contemplarse explícitamente entre sus actividades la de custodia del territorio.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Campusen arteko kirol jardueretan eta kultur ekintzetan, nazionaletan zein nazioartekoetan, parte hartzea bultzatzea.
iturriak
Impulsar la participación en actividades deportivas y culturales intercampus, nacionales e internacionales.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Honetaz gain, egun hauetarako prestaturiko ekintza ezberdinetan parte hartuko duten norbanako, herriko talde eta elkarte ezberdinak zoriondu nahiko genituzke, zuok baitzarete benetan herriari bizia emanaz San Pedro jaiak posible egiten dituzuenak.
iturriak
Deseamos filicitas a los distintos colectivos y sociedades del pueblo que, con su presencia, harán posibles las diversas actividades preparadas, pues sois vosotros quienes, con vuestra participación activa, hacéis posible las fiestas de San Pedro.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Bere ekintzak 5 arlotan egiten dituzte: logistikarako edo mugikortasunerako produktuak edo zerbitzuak dituzten enpresak; azpiegituren kudeatzaileak; pertsonentzat eta merkantzientzat operadore logistikoak; erabiltzaileak kargatzaileak, beren logistika edo banaketa-katea hobetzea nahi duten enpresak; eta, azkenik, administrazioa, merkataritza ganberak, zentro teknologikoak, unibertsitateak eta beste agente batzuk.
iturriak
Sus actividades se agrupan en cinco áreas de actividad: empresas con producto o servicio para logística o movilidad; gestores de infraestructuras; operadores logísticos para personas y mercancías; usuarios -cargadores-, empresas preocupadas por mejorar su logística o cadena de suministro; y, finalmente, administraciones, cámaras de comercio, centros tecnológicos, universidades y otros agentes.
fuentes
www.athletic-club.net (2) www.athletic-club.net (2)
Club Athletic txartelari esker, 7 eta 10 urte arteko neska-mutilek primerako esperientzia bizi izango dute lehoikume kideentzako bakarrik zuzenduko den ekintza baten bidez.
iturriak
Gracias al carné Club Athletic, 20 niñas y niños de 7 a 10 años vivirán una experiencia única en una actividad exclusiva para miembros cachorros.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Baimena eskatzen duen ekintzaren iraupena.
iturriak
Tiempo por el que solicita la actividad.
fuentes
www.sestao.net (1) www.sestao.net (1)
Jigante, buruhandi, zezensuzko, salleko folklore, helduen bazkaria, lodi argalen kontrako partidua, Eusko-Lorak txiki alardea, musika eskolako ikasleek antolatutako San Juan kontzertua, Markonzaga auzokide elkarteak sustatutako aretoko dantza erakusketa eta azkenik dastatze gastronomikoak dira inpaktu soziala duten ekintzak, jende asko ekartzen dituzten aktibitateak.
iturriak
Las actividades con mayor impacto social, por el número de gente que arrastran, son los pasacalles de Gigantes y Cabezudos, los toros de fuego, la muestra de folklore de Salleko, la comida popular para mayores, el partido de Gordos contra Delgados, el alarde txiki de Eusko-Lorak, el concierto de San Juan de los alumnos de la Escuela de Música, la exhibición de bailes de salón promovida por la Asociación de Vecinos de Markonzaga,, y por último las degustaciones gastronómicas.
fuentes
www.industria.ejgv.euskadi.net (1) www.industria.ejgv.euskadi.net (1)
2011ko urtean Azaroaren 25 dela eta hainbat ekintza.
iturriak
Actividades en torno al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Horretarako, adin guztietarako ekintzak antolatuko dira urteurrena ospatzen den aste horretako larunbatean.
iturriak
Para ello, se desarrollarán actividades para niños, jóvenes y mayores el sábado de la semana en la que se cumple la efeméride.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: 2010eko MUSIKAREN BESTA BAIONANTokia: BAIONA (Lapurdi)Data: 2010ko Ekainaren 21a.Oharra: Kontzertu eta musika animazio andana bat antolatu dira ekainaren 21eko arratsean.
iturriak
Explicación: Actividad: LA FIESTA DE LA MÚSICA EN BAYONNELugar: BAYONNE (Laburdi)Fecha: 21 de Junio de 2010.Aviso: Para la tarde-noche del 21 de junio se han preparado un montón de conciertos y animaciones musicales.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioa – Bertsolaritza: “KOBLAKABARET”Xehetasunak: Bertso kabaret gaualdia, Xiberoko Bertso eskolek antolaturik eta argazki erakusketa.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación – Versos: “KOBLAKABARET”Detalles: Organizada por las Bertso eskolak de Zuberoa, noche de verso-cabaret y exposición fotográfica.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Baimena eskatzen duen ekintzaren iraupena.
iturriak
Tiempo por el que solicita la actividad.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Ekintza bereziak
iturriak
Actividades especiales
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioa - Dantza: DONIBANE DANTZARITokia: Luis XIV plazan, DONIBANE LOHITZUNE (Lapurdi)Data: 2010ko Martxoaren 28a.Ordutegia: Egun guzia.Oharra: Begiraleak elkartea antolatua.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación - Danza: DONIBANE BAILARINLugar: Plaza Luis XIV, SAN JUAN DE LUZ (Lapurdi)Fecha: 28 de Marzo de 2010.Horario: Durante todo el día.Aviso: Organizado por la asociación Begiraleak.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Ekintza bereziak proposatu eta onartu
iturriak
Proponer y aprobar actividades extraordinarias.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioa - Euskara: HAURREN FESTATokia: Kiroldegia, KANBO (Lapurdi)Data: 2010ko Martxoaren 21a.Ordutegia: 10.30.Oharra: Meza, hitzaldiak, bazkaria, txaranga, musikariak, “Hazibizi” diskoaren aurkezpena (15.30etan), dantzaldia Kiki Bordatxorekin (16.30etan), animazioak haurrentzat...Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación - Euskera: FIESTA DE LOS NIÑOSLugar: POLIDEPORTIVO, CAMBO (Lapurdi)Fecha: 21 de Marzo de 2010.Horario: 10:30 h.Aviso: Misa, conferencias, comida, charanga, música, presentación del disco “Hazibizi” (15:30 h), bailes con Kiki Bordatxo (16:30 h), actividades para los niños....Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Ekintza berezi hauei buruzko informazioa ludotekako tabloian ematen da.
iturriak
Actividades especiales durante algunos días del año.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioa - Ihauteriak: IHAUTERI NAGUSIA.Tokia: ZIBURU – DONIBANE LOHITZUNE (Lapurdi)Data: 2010/02/06.Ordua: 16:00.Oharra: Zanpantzarren desfilea eta epaiketa Luis XIV. Plazan. Iturria: www.eke.org..
iturriak
Explicación: Actividad: Animación - Carnavales: GRAN CARNAVAL.Lugar: ZIBURU – SAN JUAN DE LUZ (Lapurdi)Fecha: 06/02/2010.Hora: 16:00.Aviso: Desfile de los Zanpantzarrak y juicio en la Plaza de Luis XIV. Fuente: . www.eke.org.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Ekintza didaktikoak: Ibarraundi, Museo Eskola gisa sortu zen eta bere horretan jarraitzen du.
iturriak
Actividades didácticas: Ibarraundi nació como Museo Escuela y continua con dicha labor.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioa - Irakurketa: HIRU OTSOTokia: Mediateka, BAIONA (Lapurdi)Data: 2010ko Otsailaren 17a.Ordua: 15:00 h.Oharra: Testu irakurketa euskaraz.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación – Lectura: HIRU OTSOLugar: MEDIATEKA, BAIONA (Lapurdi)Fecha: 17 de Febrero de 2010.Hora: 15:00 h.Aviso: Lectura de texto en euskera.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioak - Dantza: UDABERRIA DANTZANTokia: Herrian zehar, DONIBANE LOHIZUNE (Lapurdi)Data: 2010ko Ekainaren 6a.Oharra: Zazpi lurraldeetako dantza taldeen topaketa.Xehetasun gehiagorako: begiraleak@wanadoo.frIturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación - Danza: PRIMAVERA BAILANDOLugar: En todo el pueblo, SAN JUAN DE LUZ (Laburdi)Fecha: 6 de Junio de 2010.Aviso: Encuentro de los grupos de danza de los siete territorios.Para más información: begiraleak@wanadoo.frFuente: www.eke.org.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
2011/12 aldiko Kirol Ekintzak kanpainaren (urrian hasiko da) kirol-jardueren ikastaroetan aurretik izena emateko fasea amaitu ostean, 12.095 aurreinskripzio daude eta 7.789 pertsonak eman dute izena ikastaro horietan (pertsona bakoitzak bi aurreinskripzio egiteko aukera zuen).
iturriak
Una vez finalizada la fase de preinscripción para los cursillos de actividades deportivas de la próxima campaña Kirol Ekintzak 2011/12 (que comenzará en octubre) se han registrada 12.095 preinscripciones a cursos realizadas por 7.789 personas diferentes (cada persona tenía la opción de realizar dos preinscripciones diferentes).
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Ekintza egitaraua onartu
iturriak
Aprobar el programa de actividades.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioak – Euskara: HITZADITZA 2010Tokia: Gaztelu berriko IUTa.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación – Euskera: HITZADITZA 2010Lugar: IUT Nuevo Castillo.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioak – Kantua: BAIONAN KANTUZTokia: BAIONA -Lapurdi- (Merkatuko plaza)Data: 2011ko Urtarrilaren 22a.Ordutegia: 11:00.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación – Cantos: BAIONAN KANTUZLugar: BAYONNE -Laburdi- (en la plaza del mercado)Fecha: 22 de Enero de 2011.Horario: 11:00 h.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Ekintza hori fisikoa baldin bada umeari hainbat trebetasun bereganatzeko aukera emango dizkio, besteak beste, indarra, abiadura, oreka, orientazioa, zalutasuna, koordinazioa eta abar.
iturriak
Si esta actividad es física aporta al niño la posibilidad de adquirid habilidades tales como Fuerza, velocidad, equilibrio, orientación, agilidad, coordinación, etc.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioak – Maskaradak: MASKARADAK ATHARRATZENTokia: Plaza.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación – Mascaradas: MASCARADAS EN ATHARRATZELugar: Plaza.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioa - Maskaradak: MASKARADAK SANTA GRAZINTokia: Plaza, SANTA GRAZI (Zuberoa)Data: 2010ko Martxoaren 21a.Ordutegia: 16.00.Oharra: Aurtengo maskaradak Larraingo herriak antolatzen ditu.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación - Mascarada: MASCARADA EN SANTA GRAZILugar: Plaza, SANTA GRAZI (Zuberoa)Fecha: 21 de Marzo de 2010.Horario: 16:00 h.Aviso: Las mascaradas de este año las prepara el pueblo de Larrain.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.eskoriatza.net (2) www.eskoriatza.net (2)
Ekintza puntualak, udalekuak, Gabonetako parkea eta ikastaroak besteak beste.
iturriak
Entre otras, actividades puntuales, colonias de verano, parque de navidad y cursillos.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioa – Mitologia: SORGIN GAUATokia: Karriketan zehar.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación – Mitología: NOCHE DE BRUJASLugar: Por las calles.
fuentes
www.eskoriatza.net (2) www.eskoriatza.net (2)
Ekintzen fitxa
iturriak
Fichas de actividades
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Animazioa - Musika: TXALAPARTA ERAKUSTALDIATokia: Family zinegela, BIDARTE (Lapurdi)Data: 2010ko apirilaren 9a.Ordutegia: 17.00.Oharra: Bidarte Herriko Etxeak Euskal Kultur Erakundearen partaidetzarekin antolatu du Euskal bide arteak zikloaren karietara.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Animación - Música: DEMOSTRACIÓN DE TXALAPARTALugar: Cine Family, BIDART (Laburdi)Fecha: 9 de Abril de 2010.Horario: 17:00 h.Aviso: Actividad organizada por el ayuntamiento de Bidart en colaboración con Euskal Kultur Erakundea, dentro del ciclo Euskal bide arteak.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Bertso saioa: EHko Bertso Txapelketako finalistak BaionanTokia: Antzoki Nagusia, BAIONA (Lapurdi)Data: 2010ko Otsailaren 13a.Ordua: 17:00 h.Oharra: Maialen Lujanbio (txapelduna), Andoni Egaña, Amets Arzallus, Jon Maia, Sustrai Colina, Unai Iturriaga, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi.
iturriak
Explicación: Actividad: LOS FINALISTAS DEL CAMPEONATO DE BERTSOLARIS DE EH EN BAIONALugar: TEATRO PRINCIPAL, BAIONA (Lapurdi)Fecha: 13 de Febrero de 2010.Hora: 17:00 h.Aviso: Maialen Lujanbio (campeona), Andoni Egaña, Amets Arzallus, Jon Maia, Sustrai Colina, Unai Iturriaga, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Ekitaldiak - Festa: NAFARROAREN EGUNA 2010Tokia: Herrian zehar, BAIGORRI (Nafarroa Beherea)Data: 2010ko apirilaren 25a.Ordutegia: 11.00.Oharra: Baigorriko Kultur Astearen hitzordu nagusia.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Actividades - Fiesta: DÍA DE NAVARRA 2010Lugar: En el pueblo, BAIGORRI (Baja Navarra)Fecha: 25 de Abril de 2010.Horario: 11:00 h.Aviso: La cita más importante de la Semana Cultural de Baigorri.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (3) www.ibaizabal.com (3)
Azalpena: Ekintza: EUSKAL HERRIA ZUZENEAN 2010 Festibala
iturriak
Explicación: Actividad: Festival: EUSKAL HERRIA ZUZENEAN 2010
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Festibala - Dantza: HARTZARO FESTIBALA.Tokia: UZTARITZE (Lapurdi)Data: 2010ko otsailaren 5tik 16ra.Oharra: Uztaritzen, urtero, Hartzaro festibalak ihauterietako tradizioa biziarazten du sorkuntza ezberdin batzuk eskainiz.
iturriak
Explicación: Actividad: Festival - Danza: FESTIVAL HARTZARO.Lugar: UZTARITZE (Lapurdi)Fecha: del 5 al 16 de Febrero de 2010.Aviso: El festival Hartzaro, que cada año se celebra en Uztaritze, renueva la tradición de los carnavales ofreciendo alguna creación nueva.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Festibalak – Dantza: T-DANZ UDAZKENATokia: DONIBANE GARAZI –Behe Nafarroa- (Jai-Alai)Data: 2010ko Urriaren 2a.Zer: "Hnuy Illa".
iturriak
Explicación: Actividad: Festivales – Danza: T-DANZ OTOÑOLugar: SAN JUAN PIE DE PUERTO –Baja Navarra- (Jai-Alai)Fecha: 2 de Octubre de 2010.Qué: "Hnuy Illa".
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Festibalak – Dantza: T-DANZ UDAZKENATokia: DONIBANE GARAZI –Behe Nafarroa- (Jai-Alai)Data: 2010ko Urriaren 3a.Zer: "Urban Ballet".
iturriak
Explicación: Actividad: Festivales – Danza: T-DANZ OTOÑOLugar: SAN JUAN PIE DE PUERTO –Baja Navarra- (Jai-Alai)Fecha: 3 de Octubre de 2010.Qué: "Urban Ballet".
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Hitzaldiak – Euskara: “EUSKARA BATUA, 40 URTEREN BARRUAN”Hizlaria: Xabier AmurizaTokia: Mediateka.
iturriak
Explicación: Actividad: Conferencias – Euskara: “EUSKARA BATUA, 40 URTEREN BARRUAN”Conferenciante: Xabier AmurizaLugar: Mediateca.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Hitzaldiak - Literatura: 26. LITERATUR SOLASALDIAKTokia: Euskal Museoa & Euskao Ikaskuntza, BAIONA (Lapurdi)Data: 2010ko maiatzaren 12 eta 13an.Ordutegia: ver PDF.Oharra: Maiatz elkarteak antolatutako 26. Literatur Solasaldiak.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Conferencias - Literatura: 26ª CONVERSACIONES LITERARIASLugar: Euskal Museoa & Eusko Ikaskuntza, BAIONA (Laburdi)Fecha: 12 y 13 de Mayo de 2010.Horario: ver PDF.Aviso: Organizado por la sociedad Maiatz: 26ª CONVERSACIONES LITERARIAS.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Ikastaroak – Dantza: ZAZPI JAUZIAKTokia: Mediateka, BAIONA (Lapurdi)Data: 2010ko Ekainaren 16a.Ordutegia: 14:00.Oharra: Zazpi Jauziak dantzatzeko ikastaldia, 10 urtez goitikako haurrentzat.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Cursos – Danza: ZAZPI JAUZIAKLugar: Mediateca, BAIONA (Laburdi)Fecha: 16 de Junio de 2010.Horario: 14:00 h.Aviso: Curso para mayores de 10 años para aprender el baile de los Siete Saltos (Zazpi Jauziak).Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Ikuskizuna – Animazioa: MASKARADAK ATHARRATZE-SORHOLÜZENTokia: PLAZA.
iturriak
Explicación: Actividad: Espectáculo – Animación: MASCARADAS EN ATHARRATZE-SORHOLÜZELugar: PLAZA.
fuentes
www.amorebieta-etxano.net (1) www.amorebieta-etxano.net (1)
Sentsibilizazio ekintzak ikastetxeetan.
iturriak
Actividades de sensibilización en Centros Escolares.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Ikuskizuna – Antzerkia: IGUZKILORETokia: Mendeala, HAZPARNE (Lapurdi)Data: 2010ko Ekainaren 22a.Ordutegia: 21:00.Idazleak: Joseba Aurkenerena, Peio ChipiMoldaketa: Mixel Jorajuria, Manex FuchsZuzendaritza: Manex Fuchs.Oharra: 1609an Lapurdin igarotako gertakizun lazgarrien oroimenez idatzitako antzezlana.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Espectáculo – Teatro: IDUZKILORELugar: Mendeala, HASPARREN –Hazparne- (Laburdi)Fecha: 22 de Junio de 2010.Horario: 21:00 h.Libreto: Joseba Aurkenerena, Peio ChipiAdaptación: Mixel Jorajuria, Manex FuchsDirección: Manex Fuchs.Aviso: Representación teatral escrita en recuerdo de los terribles acontecimientos que tuvieron lugar en Laburdi el año 1609.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Ikuskizuna – Antzerkia: IGUZKILORETokia: Pilota Plaza, ALOZE-ZIBOZE-ONIZEGAINE (Zuberoa)Data: 2010ko Ekainaren 20a.Ordutegia: 17:00.Idazleak: Joseba Aurkenerena, Peio ChipiMoldaketa: Mixel Jorajuria, Manex FuchsZuzendaritza: Manex Fuchs.Oharra: 1609an Lapurdin igarotako gertakizun lazgarrien oroimenez idatzitako antzezlana.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Espectáculo – Teatro: IDUZKILORELugar: Pilota Plaza, ALOZE-ZIBOZE-ONIZEGAINE -Alos-Sibas-Abense- (Zuberoa)Fecha: 20 de Junio de 2010.Horario: 17:00 h.Libreto: Joseba Aurkenerena, Peio ChipiAdaptación: Mixel Jorajuria, Manex FuchsDirección: Manex Fuchs.Aviso: Representación teatral escrita en recuerdo de los terribles acontecimientos que tuvieron lugar en Laburdi el año 1609.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.goierri.org (2) www.goierri.org (2)
SUSTRAIEZ BLAI Musika eta kultur ekintzen bidez, kultur aniztasunaren aldeko lana egitea
iturriak
SUSTRAIEZ BLAI Trabajo a favor de la diversidad cultural mediante actividades musicales y culturales
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Ikuskizuna – Antzerkia: IGUZKILORETokia: Pilota Plaza, DONIBANE GARAZI (Behe Nafarroa)Data: 2010ko Ekainaren 18a.Ordutegia: 21:00.Idazleak: Joseba Aurkenerena, Peio ChipiMoldaketa: Mixel Jorajuria, Manex FuchsZuzendaritza: Manex Fuchs.Oharra: 1609an Lapurdin igarotako gertakizun lazgarrien oroimenez idatzitako antzezlana.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Espectáculo – Teatro: IDUZKILORELugar: Pilota Plaza, SAN JUAN PIE DE PUERTO (Baja Navarra)Fecha: 18 de Junio de 2010.Horario: 21:00 h.Libreto: Joseba Aurkenerena, Peio ChipiAdaptación: Mixel Jorajuria, Manex FuchsDirección: Manex Fuchs.Aviso: Representación teatral escrita en recuerdo de los terribles acontecimientos que tuvieron lugar en Laburdi el año 1609.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Ikuskizuna – Antzerkia: IGUZKILORETokia: Pilota Plaza, ZIBURU (Lapurdi)Data: 2010ko Ekainaren 19a.Ordutegia: 20:30.Idazleak: Joseba Aurkenerena, Peio ChipiMoldaketa: Mixel Jorajuria, Manex FuchsZuzendaritza: Manex Fuchs.Oharra: 1609an Lapurdin igarotako gertakizun lazgarrien oroimenez idatzitako antzezlana.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Espectáculo – Teatro: IDUZKILORELugar: Pilota Plaza, CIBOURE (Laburdi)Fecha: 19 de Junio de 2010.Horario: 20:30 h.Libreto: Joseba Aurkenerena, Peio ChipiAdaptación: Mixel Jorajuria, Manex FuchsDirección: Manex Fuchs.Aviso: Representación teatral escrita en recuerdo de los terribles acontecimientos que tuvieron lugar en Laburdi el año 1609.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Ikuskizunak – Antzerkia: LIBERTIMENDUATokia: Plaza.
iturriak
Explicación: Actividad: Espectáculo – Teatro: LIBERTIMENDUALugar: Plaza.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Ikuskizunak – Dantza: SAKRATUATokia: Arruntzako eliza.
iturriak
Explicación: Actividad: Espectáculo – Danza: SAKRATUALugar: Iglesia de Arruntza.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Ikuskizunak – Dantza: SOLITUDES DANSÉESTokia: Isturitzeko Harpeak, DONAMARTIRI-Sant-Martin-d´Arberoue (Behe Nafarroa)Data: 2010ko Ekainaren 18 eta 19.Ordutegia: 19:00.Oharra: Bi gizon, bi bakardade iluntasunean, harpeetan barna ibilki.
iturriak
Explicación: Actividad: Espectáculos – Danza: SOLITUDES DANSÉESLugar: Isturitzeko Harpeak, DONAMARTIRI – Saint-Martin-d´Arberoue (Baja Navarra)Fecha: 18 y 19 de Junio de 2010.Horario: 19:00 h.Aviso: Dos hombres, dos soledades en la oscuridad, caminando bajo los arcos.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Kontertua - Rock: ZEA MAYS - SFUMATOTokia: Gaztetxea, DONIBANE LOHITZUNE (Lapurdi)Data: 2010ko Otsailaren 13a.Ordua: 22:00 h.Oharra: Iturria eta informazio gehiagorako: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Concierto – Rock: ZEA MAYS - SFUMATOLugar: GAZTETXEA, SAN JUAN DE LUZ (Lapurdi)Fecha: 13 de Febrero de 2010.Hora: 22:00 h.Aviso: Fuente y más información: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Kontzertua – Folk: “KALAKAN & ZURBELTZ”Xehetasunak: Kalakan eta Zurbeltz taldeak zuzenean (perkusioak eta ahotsak.
iturriak
Explicación: Actividad: Concierto – Folk: “KALAKAN & ZURBELTZ”Detalles: En directo los grupos Kalakan y Zurbeltz (percusión y voces).
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Kontzertuak – Kantaldia: PENTXOA ETA PEIOTokia: BESKOITZE -Lapurdi- (Eliza)Data: 2011ko Urtarrilaren 23a.Ordutegia: 16:00.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Conciertos – Festival: PANTXOA ETA PEIOLugar: BESKOITZE / Briscous -Laburdi- (Iglesia)Fecha: 23 de Enero de 2011.Horario: 16:00 h.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Kontzertuak – Kantua: LABOA GOGOANTokia: Xoko Plaza, BAIGORRI (Behe Nafarroa)Data: 2010ko Ekainaren 11.Ordutegia: 18:00tik 21:00tak arte.Oharra: "Jazz´in College" ekimenaren barnean, Donibane Garazi, Baigorri, Hendaia eta Lekaroz-eko ikastetxeetako 200 bat ikaslek Mikel Laboaren kantuak eskainiko dituzte, Denise Olhagarai-ren zuzendaritzapean.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Conciertos – Cantos: LABOA GOGOANLugar: Plaza Xoko, BAIGORRI (Baja Navarra)Fecha: 11 de Junio de 2010.Horario: de 18:00 h a 21:00 h.Aviso: Dentro del ciclo "Jazz´in College" unos 200 alumnos de los colegios de San Juan de Luz, Baigorri, Hendaia y Lekaroz ofrecerán cantos de Mikel Laboa bajo la dirección de Denise Olhagarai.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Kontzertuak – Koru kantua: ARIN KORUA – CORO EASOTokia: Eliza, DONIBANE LOHIZUNE (Lapurdi)Data: 2010ko apirilaren 24a.Ordutegia: 21.00.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Conciertos – Música Coral: ARIN KORUA – CORO EASOLugar: Iglesia, SAN JUAN DE LUZ (Laburdi)Fecha: 24 de Abril de 2010.Horario: 21:00 h.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Kontzertuak - Musika: EUSKAL HERRIA ZUZENEAN LEHIAKETAREN FINALATokia: Atabal, BIARRITZ (Lapurdi)Data: 2010ko apirilaren 9a.Ordutegia: 20.00.Oharra: Euskal Herria Zuzenean festibala finalera heldu da.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Conciertos - Música: FINAL DEL CONCURSO EUSKAL HERRIA ZUZENEANLugar: Atabal, BIARRITZ (Laburdi)Fecha: 9 de Abril de 2010.Horario: 20:00 h.Aviso: El Festival Euskal Herria Zuzenean ha llegado a la final.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Kontzertuak - Musika: EUSKATALANDAR MUSIKARIAKTokia: Eliza, BAIGORRI (Nafarroa Beherea)Data: 2010ko apirilaren 24a.Ordutegia: 21.00.Oharra: Biel Majoral; Pep Jimeno "Botifarra"; Euskatalandar musikariak.
iturriak
Explicación: Actividad: Conciertos - Música: MÚSICOS EUSKATALANESLugar: Iglesia, BAIGORRI (Baja Navarra)Fecha: 24 de Abril de 2010.Horario: 21:00 h.Aviso: Biel Majoral; Pep Jimeno "Botifarra"; músicos Euskatalanes.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Kontzertua – Musika: “ANJE DUHALDE”Tokia: Xaia ostatua.
iturriak
Explicación: Actividad: Concierto – Música: “ANJE DUHALDE”Lugar: Xaia ostatua.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Kontzertua - Musika: ITOIZ SUITETokia: Gare du Midi, BIARRITZ (Lapurdi)Data: 2010ko Martxoaren 27a.Ordutegia: 21.00.Iturria: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Concierto - Música: ITOIZ SUITELugar: Gare du Midi, BIARRITZ (Lapurdi)Fecha: 27 de Marzo de 2010.Horario: 21:00 H.Fuente: www.eke.org.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Azalpena: Ekintza: Kontzertua - Rock: KEN ZAZPITokia: Beltzenia, HENDAIA (Lapurdi)Data: 2010ko Otsailaren 20a.Ordua: 21:00 h.Oharra: Iturria eta informazio gehiagorako: www.eke.org.
iturriak
Explicación: Actividad: Concierto – Rock: KEN ZAZPILugar: BELTZENIA, HENDAIA (Lapurdi)Fecha: 20 de Febrero de 2010.Hora: 21:00 h.Aviso: Fuente y más información: www.eke.org.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta partaidetza asoziatiboa indartzeko jardueretarako diru-laguntzak.
iturriak
Subvenciones para actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
2011ko iraila: tailerrak - ekintzak
iturriak
Setiembre 2011: talleres - actividades
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Aldizkariak argitaratzea eta lore-jokuak antolatzea izan ziren haien ekintza garrantzitsuenetariko batzuk eta bai bata bai bestea iturri ezinbestekoak dira garai honetako danbolinteroei buruzko argibidea izateko.
iturriak
Publicar revistas y organizar los Juegos Florales fueron algunas de sus actividades más importantes y tanto las unas como los otros son fuentes imprescindibles para obtener información sobre los tamborileros de la época.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Aitor Alava irakasle, taldea sendotuz joan da eta gaur egun Buenos Airesko eta baita Buenos Airestik kanpoko ekintza garrantzitsuetan hartzen du parte.
iturriak
Bajo la dirección del dantzari euskaldun Aitor Alava el grupo se ha ido consolidando hasta llegar a un presente prometedor, en el que son invitados a participar de actividades tanto en Buenos Aires como en otras ciudades cercanas.
fuentes
www.eudel.net (2) www.eudel.net (2)
Terrorismoaren biktimak aintzat hartzeko euskal udalek egin dituzten ekintza eta ekitaldi ezberdinetako irudiak.
iturriak
Selección de fotografías e imágenes de las actividades y distintos actos que los Ayuntamientos vascos han llevado a cabo en recuerdo de las víctimas del terrorismo.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Antolatzen dituzten jarduerak hauexek dira: heziketa-ekintzak, jolas-ekintzak, gizarte-ekintzak, ekintza bereziak, udako oporrak eta Txolarte Eguna.
iturriak
Organizan las siguientes actividades: formativas, lúdicas, en el entorno social, vacacionesd everano y el Txolarte Eguna.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
2011ko urria: tailerrak - ekintzak
iturriak
Octubre 2011: talleres - actividades
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Dirulaguntzak emateko deialdia, EHUk eta USAC - University Studies Abroad Consortiumeko kide diren Amerikako Estatu Batuetako Unibertsitateek sinatutako lankidetza hitzarmenean bultzatutako ekintzak burutzeko (2012)
iturriak
Convocatoria de ayudas para actividades promovidas dentro del convenio de colaboración entre la UPV/EHU y las Universidades de Estados Unidos de América miembros del Universtiy Studies Abroad Consortium (USAC). (2012)
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
2011ko uztaila: tailerrak - ekintzak
iturriak
Julio 2011: talleres - actividades
fuentes
www.lazkao.net (2) www.lazkao.net (2)
Jarduerak sailkatzeko eta kuotak finkatzeko ekintzen aurka jarriko diren errekurtso eta erreklamazioak Zergekiko Foru Arau Orokorreko 156tik 167rainoko artikuluek diotenari atxikiko zaizkio, Gipuzkoako Foru Aldundia izanik birjarpen errekurtsoa ebazteko organo eskuduna.
iturriak
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos de calificación de actividades y señalamiento de cuotas se regirán por lo dispuesto en los artículos 156 a 167 de la Norma Foral General Tributaria, siendo el Órgano competente para resolver el recurso de reposición la Diputación Foral de Gipuzkoa.
fuentes
www.lazkao.net (2) www.lazkao.net (2)
Jolasak, tailerrak, irteerak eta zenbait ekintza gehiago ongi pasatzeko.
iturriak
Juegos, talleres, salidas, y multitud de actividades, todo para pasarlo bien.
fuentes
www.zumarraga.net (1) www.zumarraga.net (1)
Zumarragako 6 eta 11 urte bitarteko haurrei zuzenduriko programa eskuhartze soziohezitzaile programa, non honako ekintzak burutzen diren; eskulanak, jokoak, dinamikak, e.a. (bi gizarte hezitzaile)
iturriak
Programa de intervención socioeducativa dirigido a niñ@s de edades entre 6 a 11 años del municipio de Zumarraga, en el que se desarrollan actividades tales como manualidades, juegos, dinámicas, etc (dos educadoras sociales)
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
2009/08/25: Eusko Jaurlaritzak Ermuko Udalari bakearen sustapenerako ekintzak egiteko diru-laguntza eman dio
iturriak
25/08/2009: Ermua recibe una subvención del Gobierno Vasco para actividades de fomento de la paz
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
2016an Europako Kultur Hiriburu izateko Donostiaren Hautagaitzak, paretsuan, hiritarren sortze-ahalmena sustatu nahi du zenbait kultur ekintzen bitartez.
iturriak
Un objetivo parejo al de la Candidatura de San Sebastián a Capital Europea de la Cultura en 2016, que aboga por apoyar actividades que sean reflejo de la capacidad creativa de la ciudadanía.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Dirulaguntza eman nahi zaie biodibertsitate kontserbatzearen aldeko helburua duten jarduketei, eta, horretarako, lur-zaintzailetza akordioetan barne diren helburu horretarako kontserbatzeko ekintzak burutzeko diru-laguntzak ematen dira.
iturriak
Subvencionar las actuaciones que tengan por objeto actuar a favor de la conservación de la biodiversidad, mediante ayudas económicas destinadas a la realización de actividades de conservación que respondiendo a dicha finalidad, se hallen incluidas en acuerdos de custodia del territorio
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Dokumentazioa entregatu beharko da antzerkia@kreared.com posta elektronikoan edo, KREA Adierazpen Garaikideari posta arruntez bidalita.Sariaka) Talde artistikorik onena 700 euroko balioa duen ‘Kultur ekintza'b) Haurren eszenaratze onena 700 euroko balioa duen ‘Kultur ekintza'c) Gazteen eszenaratze onena 700 euroko balioa duen ‘Kultur ekintza'
iturriak
La documentación se entregará a través del e-mail antzerkia@kreared.com o por correo postal.Premiosa) Mejor equipo artístico: Actividad cultural valorada en 700 €.b) Mejor puesta en escena infantil: Actividad cultural valorada en 700 €.c) Mejor puesta en escena juvenil: Actividad cultural valorada en 700 €.
fuentes
www.tolosakoudala.net (923) www.tolosakoudala.net (923)
Jarduerak eta Ekintzak
iturriak
Actividades y eventos
fuentes
www.athletic-club.net (14) www.athletic-club.net (14)
Ekintza hauexek gure gizartearen izaera kulturala indartu nahi dute kirol-jardueretako ikusleak kirola eta futbola gai duten kultur-ekintzetara erakarrita; ekintza hauen edukiak kalitatezkoak izango dira eta, orobat, erakargarriak eta hezigarriak ikusleentzat.
iturriak
Éstas tienen como nexo en común el intentar potenciar el tejido cultural de nuestra sociedad atrayendo al público habitual de los espectáculos deportivos a actividades culturales de temática futbolística y deportiva que, manteniendo la calidad de los contenidos, resulten atractivas y formativas para los mismos.
fuentes
www.lazkao.net (2) www.lazkao.net (2)
Kirol ekintzen antolaketa.
iturriak
Organización de actividades deportivas.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Ardoaren munduarekin erlazionatutako ekintzak bultzatzen ditu, besteak beste dastatze ikastaroak (oinarrizko eta berezituak), gastronomia, ibilaldi kulturalak, naturalak...
iturriak
Ofrece actividades relacionadas con la cultura del vino, visitas a bodegas y viñedos, cursos de cata, catas básicas y especializadas, gastronomía, rutas culturales, naturaleza...
fuentes
www.goierri.org (1) www.goierri.org (1)
www.hiru.com/ikasgida webgunean azalduko dira oraingoz Goierriko eta Urola Garaiko entitateek antolatutako ekintzak.
iturriak
Será en la página www.hiru.com/ikasgida donde aparecerán las actividades organizadas por las diferentes entidades de Goierri y Alto Urola.
fuentes
www.goierri.org (3) www.goierri.org (3)
XALINKO Keramikakin erlazionaturik dauden ekintzak aurrera eramatea
iturriak
XALINKO Realizar actividades relacionadas con la cerámica
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
2009/11/09: Gabonetako Aisialdiko Ekintzetarako izen-ematea gaurdanik zabalik
iturriak
09/11/2009: El plazo de inscripción para las actividades infantiles de Navidad ya está abierto
fuentes
www.lezo.net (1) www.lezo.net (1)
Antolatzen diren ekintzei zuzendurikoak:
iturriak
En cuanto al tipo de actividades:
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Alemaniako Universität Konstanz-en lanaldi erdiko kontratua izango du irakurleak (TVLE 13) eta 29.250 euro jasoko ditu irakurletzarako eta 1.500 euro ekintza kulturalak antolatzeko urte bakoitzeko.
iturriak
El lector de la Universität Konstanz tendrá un contrato a media jornada y recibirá 29.250 euros para el mantenimiento del lectorado, más 1.500 euros para actividades culturales por curso académico.
fuentes
www.bizkeliza.org (1) www.bizkeliza.org (1)
Erakunde baten baliabideak, bere ekintzak sortzen dituan fondoak dira, dirulaguntzak kontuan hartu barik, eta desinbertsinoak, bere ondasun higiezinak saltzetik lortu daikeena.
iturriak
Los propios medios de un ente son la generación de fondos de su actividad propia, sin tener en cuenta las subvenciones y las desinversiones, lo que puede obtener por producto de la venta de su inmovilizado.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Kulturako ekintzak eta jarduerak finantzatzeko diru laguntzak.
iturriak
Subvenciones para financiar actividades culturales
fuentes
www.bizkeliza.org (1) www.bizkeliza.org (1)
Erakunde baten finantza-beharrizanak, erakunde horrek garatutako ekintzatik eratorritakoak dira, hau da, bere emaitzen kontuan batzen diran gastuak, eta egin behar dituan inbertsinoetatik eratorritakoak.
iturriak
Las necesidades financieras de un ente son las que se derivan de la propia actividad que desarrolla dicho ente, lo que se podría entender como los gastos que se recogen en su cuenta de resultados, y las que se derivan de las inversiones que debe realizar.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
KULTURAKO EKINTZAK ETA JARDUERAK FINANTZATZEKO DIRU LAGUNTZEN ARAUTEGIA .
iturriak
NORMATIVA DE CONCESION DE SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES CULTURALES
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Eginkizuna: 9 eta 17 urte bitarteko haur eta gazte poloniarrentzat ekintzak antolatu ingelesez.
iturriak
Trabajo: Organización de actividades en inglés para niños y jóvenes polacos de entre 9-17 años.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
2009/12/22: Gabonetako euskarazko ekintzen programa, datorren astelehenean hasiko
iturriak
22/12/2009: El programa de actividades de Navidad en euskera, comenzará el próximo lunes
fuentes
bildu.info (1) bildu.info (1)
Jaietan eta ekintza kulturaletan parte-hartzera gonbidatuko eta animatuko ditugu.
iturriak
Les invitaremos a que participen en fiestas y actividades culturales
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Eskoriatzako irabazi-asmorik gabeko kultura talde eta elkarteei 2011an garatuko dituzten jarduera eta ekintzetarako diru-laguntzak.
iturriak
Subvenciones a las agrupaciones y asociaciones culturales sin ánimo de lucro de Eskoriatza, para que lleven a cabo las actividades y actuaciones culturales programadas para el 2011.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Eskoriatzako kirol eskaintzan izena emateko epea zabalik dadagoeneko eta aurten izena-emateko dauden ekintzak honako hauek dira:
iturriak
Se encuentra abierto el plazo de inscripción para apuntarse en la oferta deportiva del polideportivo de Eskoriatza y son estas las actividades que se presentan para este nuevo curso:
fuentes
www.eskoriatza.net (2) www.eskoriatza.net (2)
Eskoriatzako kirol talde eta elkarteei 2011. urtean garatuko dituzten jarduera eta ekintzetarako diru-laguntzak emateko oinarriak.
iturriak
Bases para la concesión de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas para las actividades a desarrollar durante el 2011.
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Eguneroko lanean eta elkarrekin egindako bizitzan, aparteko garrantzia emango zaie inguruko herri zein auzoetan integratzen lagundu dezaketen ekintza eta jarduera guztiei.
iturriak
Se participará también en actividades públicas de animación, en las cuales presidirá un gran respeto a las características y maneras propias de ser y expresarse de cada comunidad.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (2)
Europar Batasuneko ekintzaren norainokoa azaltzeko dauden jardueren informazio eta komunikazio proiektuak sustatzea.
iturriak
Promoción de proyectos de información y comunicación de actividades destinadas a explicar el alcance de la acción de la Unión Europea.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Ekintza guztien artean nabarmendu behar da kongresuko lehen egunean, azaroaren 18an Auñamendi Euskal Entziklopedia aurkeztuko dutela, Eusko Ikaskuntzak abian duen proiektu enblematikoetako bat.
iturriak
Junto a estas actividades, cabe destacar la presentación de Auñamendi Euskal Entziklopedia, uno de los proyectos emblemáticos de Eusko Ikaskuntza.
fuentes
www.lasarte-oria.org (4) www.lasarte-oria.org (4)
Kanpo Ekintzak
iturriak
Actividades Extraescolares
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
EKINTZA OSAGARRIA - Dokumentala
iturriak
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA - Documental
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Eskoriatzako udalerriko kirol ekintza guztien garapena bultzatunahi da, eta horretarako dauden iniziatiba guztiak ikuspegi bateratubatetik koordinatuko dira.
iturriak
Fomento del desarrollo de las actividades deportivas de la Villa deEskoriatza, coordinando todos los esfuerzos e iniciativas que serealicen con visión de conjunto.
fuentes
web.bizkaia.net (4) web.bizkaia.net (4)
Aurrekontua sailka aztertuz gero, ikusten da aurrekontu bakarrik handituko dela Gizarte Ekintza eta Ingurumen sailetan; Ekonomia Sustatzeko Sailarena, bestalde, apur bat bakarrik gutxituko da, 2012an ere jarraitu ahal dezagun gure industria- eta ekoizpen-ehuna leheneratzeko beharrezkoenak diren jarduerak, jarduketak eta neurriak bultzatzen.
iturriak
Por Departamentos, Acción Social y Medio Ambiente son las carteras que crecen mientras que Promoción Económica apenas desciende con el objetivo de seguir impulsando las actividades, actuaciones y medidas más necesarias para regenerar nuestro tejido industrial y productivo.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Lokalen lagapena erabilera partekatua duten elkarteentzat, ekintzen jardueretarako osasun eta gizarte arloan lan egiten duten elkarte edo taldeei.
iturriak
Cesión de locales de uso normalmente compartido para sede social y desarrollo de actividades a colectivos o asociaciones que trabajan en el área socio-sanitaria
fuentes
www.gazteaukera.euskadi.net (1) www.gazteaukera.euskadi.net (1)
Ekintza honen baitan ondoko jarduera hauek finantzatu daitezke:
iturriak
En el marco de esta acción pueden financiarse las siguientes actividades:
fuentes
bildu.info (1) bildu.info (1)
Kirol ekintzetan emakumeon parte-hartzea bultzatzea.
iturriak
Fomentar la participación femenina en las actividades deportivas.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Martxoak 21 Tolosan, Arrazakeriaren aurkako ekintza ”STOP ARRAZISMOA” arratsaldeko 19etan (parte hartu nahi baduzu begiratu www.tolosaldeagaratzen.net/eu/albisteak).)
iturriak
21 de marzo en Tolosa, actividad en contra del Racismo “STOP RACISMO” a las 19 horas (si quieres participar mira www.tolosaldeagaratzen.net/es/albisteak).
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Dagoeneko, lau ekintza handi egin ditugu dibulgazioan: “Zientziaren Mugak” izeneko mintegia (bigarren hezkuntzako irakasleekin batera), Einsteinen urtea, ATOM BY ATOM kongresua eta orain datorrena.
iturriak
Hasta ahora hemos realizado cuatro grandes actividades en divulgación: el seminario titulado “Zientziaren mugak” (junto con profesores de secundaria), el año de Einstein, el congreso ATOM BY ATOM y el que viene ahora.
fuentes
www.bizkeliza.org (1) www.bizkeliza.org (1)
Esther Crespok IV. eta V. bikaritzetako gazteen errealidadearen barri emon eban; berak esan ebanez taldeek “indarra erakusten dabe euren jardueran eta ekintza desbardinak egiten dabez kursoan zehar eta baita udan be”.
iturriak
Esther Crespo, comunicó la realidad de los jóvenes de las vicarías IV y V, en la que participan grupos “con bastante fuerza y realizan diversas actividades a lo largo del curso y también, durante el verano”.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Egun berezi honetan, hainbat ekintza ezberdin antolatu ziren; Skate ikastaro eta lehiaketa, Graffiti ikastaro eta ikuskizuna, Skate baten diseinu grafikoaren lehiaketako sari banaketa, janari eta edariak, musika,... giro aparta benetan!!
iturriak
En este día especial, se organizaron diferentes actividades; concurso y exhibición de Skate y Graffiti, el reparto de premios del concurso de diseño de una tabla de skate, hubo para comer y beber, y todo ello ambientado con musica!!
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Are gehiago, bikoiztasun horrek, Euskal Herrian ezer ikertu gabeko munduaren beraren ekintza guztiak irakurtzeko dizkiguten faseak bildu eta txertatzera eramango gaitu.
iturriak
Es más, esa ambigüedad, nos obliga a insertar y acumular fases que nos demostrarán todas las actividades propias de un mundo nada estudiado en el país.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Euskal etxeei zuzendutako dirulaguntzak, haien jarduera, ekintzak eta azpiegitura gastuak finanziatzekoEgoera Larrian dauden pertsonentzako dirulaguntzak
iturriak
Subvenciones dirigidas a los centros vascos para financiar sus gastos de funcionamiento, la realización de actividades y la dotación de infraestructuras.Ayudas de Extrema Necesidad
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (5) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (5)
Euskal etxeei zuzendutako dirulaguntzak, haien jarduera, ekintzak eta azpiegitura gastuak finanziatzeko
iturriak
Subvenciones dirigidas a los centros vascos - euskal etxeak para financiar los gastos de funcionamiento, la realización de actividades y la dotación de infraestructuras
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Euskal etxeei zuzendutako dirulaguntzak, haien jarduera, ekintzak eta azpiegitura gastuak finanziatzeko.
iturriak
Subvenciones dirigidas a los centros vascos - euskal etxeak para financiar los gastos de funcionamiento, la realización de actividades y la dotación de infraestructuras.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Ekimen aitzindari honen helburua, irristatze industria hedatzea eta indartzea da. Eredu gisa Perth-en (Australia), California-n (EEUU), Plymouth-en (UK) eta Burdeos-en (Frantzia) izandako esperientziak jarraitu dira, hauek izan direlako orain arte mota honetako formakuntza ekintzak garatu dituzten bakarrak.
iturriak
Se trata de una iniciativa pionera, que surge con el objetivo de expandir y consolidar una industria propia del deslizamiento, y que ha tenido como marco de referencia las experiencias previas desarrolladas en Perth (Australia), California (EEUU), Plymouth (UK) y Burdeos (Francia), únicos lugares en los que se han desarrollado actividades formativas de este tipo hasta la fecha.
fuentes
www.mondragon.edu (2) www.mondragon.edu (2)
Ekintza
iturriak
Actividad
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Era berean, hilaren 22ra arte, nabeak Juan Ramon Llavori (Zumaia, 1953) argazkilariaren 'Urte Santua' erakusketa hartuko du 'III Mendi Zinemaldia' proiektuaren barruan; aurten, gainera, ekimenaren ekintzak Erdi Aroko Hirigunetik barreiatuko dira.
iturriak
Asimismo, la nave acogerá hasta el día 22 la exposición ´Año Santo´, del fotógrafo Juan Ramón Llavori (Zumaia, 1953) dentro del III Mendi Zinemaldia, que este año amplía sus actividades al Casco Medieval.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (3) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (3)
Ekintzak:
iturriak
Actividades:
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Ekintza ez akademikoak.
iturriak
Actividades extra-académicas.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (88) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (88)
Ekintzak
iturriak
Actividades
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Ekintza hauen helburua Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza gizarteratzea da.
iturriak
Asimismo, esta iniciativa brindará la oportunidad a quienes se acerquen de conocer el contenido de las actividades científicas que desarrollan los agentes de investigación de la zona de Mondragón.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Ekintza-plana: fase honetan definitzen eta planifikatzen da ikastetxea eta haren inguru hurbila iraunkorrago egiteko ekintzen multzoa.
iturriak
Plan de acción: en esta fase se define y planifica el conjunto de actividades encaminadas a hacer más sostenible el centro educativo y su entorno próximo.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (3) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (3)
Ekintzen artean, bai itsasontziz zein oinez hegaztiak ikuskatzeko irtenaldiak, eta haurrentzako eskulan tailerrak eta lehiaketak egongo dira (parte hartzeko aurretik plaza erreserbatu behar da 94 687 04 02 telefonora deituz).
iturriak
Entre las actividades a realizar, se proponen itinerarios ornitológicos en barco y a pie, talleres y concursos infantiles (para poder participar en es necesario reservar plaza en el teléfono 94 687 04 02).
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Lasarte-Oriako taldeei beren ekintzak antolatzeko diru laguntza emateaz gain, udalerriko atari guztietan jarri ziren oharren bidez hiritarrei gonbitea luzatu zitzaien beren proposamenak egiteko.
iturriak
Además de subvencionar a las entidades locales para organizar sus actividades, mediante notas informativas en todos los portales del municipio se animó a los ciudadanos a presentar sus propias propuestas.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Euskal gizataldeen azoka, hainbat kanpoko nahiz euskal erakundek “stand” ak izango dituzte, berauen produktu eta ekintzak ezagutarazko.
iturriak
feria de las colectividades, con numerosos "stands" de instituciones vascas y del exterior en los que se exhibirán productos y actividades de cada una de ellas
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Ekintza orduraduna: batzordeak, tailerrak, barne antolaketa, ekintaldiak.
iturriak
Responsable de actividades: comisiones, talleres, funcionamiento interno, eventos.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Ekintza Osagarriak — Mondragon Unibertsitatea
iturriak
Actividades complementarias — Mondragon Unibertsitatea
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Ekintzen artean Euskal Kulturari buruzko ikastaroa eta gaztelania klaseak izango dituzte.
iturriak
Entre las diferentes actividades asistirán a un curso de Cultura Vasca y a clases de español.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Ekintzetan izena emateko, aurretik sistema informatikoan izena eman behar da, eta denbora epe laburrean ekintzetan inskribatzeko baimena izango duzue.
iturriak
Para poder inscribirse en las actividades, hay que darse de alta en el sistema informático, alta que se hará efectiva en cerca de un día.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Ekintza horiek 2010eko azken hiruhilekoan egitea aurreikusi da.
iturriak
Se contempla que estas actividades sean desarrolladas en el último trimestre de 2010.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Ekintzak
iturriak
Actividades
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Ekintza osagarriak: kulturalak, kirol arlokoak...
iturriak
Actividades complementarias: culturales, deportivas,...
fuentes
www.errenteria.net (1) www.errenteria.net (1)
Gazte Lokaletan jarduera desberdinak egiten dira: mahai eta estrategia jokoak, tailerrak, futbolina, play-stationa, pelikulak, musika, komikiak, aldizkariak, txangoak, kirol ekintzak,...
iturriak
En los Locales Municipales de Jóvenes se realizan variadas actividades: juegos de mesa y de estrategia, talleres, futbolín, play-station, películas, música, cómics, revistas, excursiones, actividades deportivas,...
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (5) www.guggenheim-bilbao.es (5)
Ekintza hau elkarbanatu
iturriak
Actividad para mayores de 18 años.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (139) www.guggenheim-bilbao.es (139)
Ekintza hau elkarbanatu
iturriak
Comparte esta actividad:
fuentes
www.eskoriatza.net (2) www.eskoriatza.net (2)
Gabonetako oporretan eta uztailean ekintza bereziak.
iturriak
Actividades extraordinarias en vacaciones de navidad y en julio.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Lasarte-Oriako udaleko kultura sailak web berri bat sortu du, udaletxekoaren osagarri, herrian garatzen diren ekintzen inguruko informazioa lortzeko orduan herritarren zein elkarteen erreferente bihurtu nahi duguna.
iturriak
Desde el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Lasarte Oria, se ha creado una nueva página web -adicional a la municipal- con la que buscamos se pueda convertir en un referente tanto para la ciudadanía como para las distintas asociaciones a la hora de buscar las actividades que se desarrollan en Lasarte Oria.
fuentes
www.donostia.org (5) www.donostia.org (5)
2.- Kultura eta Turismo Ekintzetxeak badu eskubidea, baldin eta interes publikorik bada, zerbitzuen, ekintzen eta instalazioak erabiltzeko ezaugarri edo baldintzak aldatzeko.
iturriak
2.- El Centro de Atracción y Turismo podrá, por razones de interés público, modificar las características de los servicios, de las actividades y de la utilización de las instalaciones.
fuentes
www.bizkeliza.org (1) www.bizkeliza.org (1)
Fededunen Alkarteak anitzak dira: Ekintza Katolikoko Mugimendu Apostolikoak, ekintza desbardin eta berezietarako Alkarteak, Eliz Komunitateak, Penitentzia Kofradiak, e.a.
iturriak
Existe una rica variedad de Asociaciones de Fieles: Movimientos Apostólicos de Acción Católica, Asociaciones para actividades diversas y específicas, Comunidades Cristianas, Cofradías Penitenciales, etc. La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar coordina este amplio campo de vida laical asociada.
fuentes
www.athletic-club.net (1) www.athletic-club.net (1)
Fundacion Athletic Club Fundazioak, abenduaren 14an hasiko den Gabonetako Umeen Parkean (GUP), BBKko eta Telefonicako standetan parte hartuko du eta bertan txikienentzako ekintza ezberd...
iturriak
La Fundación Athletic Club Fundazioa estará presente en el PIN (Parque Infantil de Navidad), que comienza el próximo 14 de diciembre, mediante la colocación de diferentes actividades (...
fuentes
www.eskoriatza.net (2) www.eskoriatza.net (2)
Gazteria ekintzak
iturriak
Actividades
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Eskabide orriarekin batera (A eranskina) B, C, D eta E eranskinak bete behar dira. Halaber, toki-entitate bakoitzak 2011. urteari dagokion kudeaketa plana garatu beharko du eta ekintza bakoitzari dagozkion fitxak Irati aplikazioan bete.
iturriak
Junto a la hoja de solicitud (Anexo A) se rellenarán los anexos B, C, D y E. Igualmente cada entidad local tendrá que desarrollar el plan de gestión correspondiente al 2011 y cumplimentar las fichas correspondientes a cada actividad en la aplicación Irati.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Eskualzaleen Biltzarraren Frantziako hiriburuko sailaren ekintzei heldu die Jean-Raymond Larrouyetek bere komunikazioan, hartako buruzagi zen Paul de Rocca-Serra Legarraldek emaniko oharpenez bailatuz.
iturriak
Jean-Raymond Larrouyet aborda en su comunicación las actividades en la capital francesa de la sección parisina de Eskualzaleen Biltzarra, sirviéndose de las indicaciones aportadas por su dirigente Paul de Rocca-Serra Legarralde.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Azkenik, ezingo da WIFI sarbidea erabili spam edo eskatu gabeko publizitatea bidaltzeko, eta oro har, ezin da behin eta berriz erabili jarduera profesionalak egiteko, edota etekin ekonomiko edo bestelakoak eskuratzeko jarduera edo ekintzak egiteko.
iturriak
Finalmente no podrá utilizarse el acceso WIFI para la emisión de spam o publicidad no solicitada, ni en general para la realización habitual y repetitiva de actividades de tipo profesional o las destinadas a la obtención de un beneficio económico o de otro tipo.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
d) Antolatzaile den enpresak edo erakundeak instalazioak edota ekintzek dirauten artean erabiliko diren lekuak garbitzeko zerbitzuak izan beharko ditu, eta baimenaren epea amaitzen denean garbikuzi eta desinfekzio sakona egin beharko ditu bertan.
iturriak
d) La empresa o entidad organizadora dispondrá de los servicios de limpieza de las instalaciones y/o espacios ocupados durante la celebración de las actividades, procediendo a su meticulosa limpieza y desinfección una vez finalizado el período de autorización.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
2º Udalarenak, Udalaren erakunde beregainenak nahiz osorik Udalarenak diren elkarteenak direnak, erabilera edo zerbitzu publikorako izendatuta eta udal barruti honen baitan badaude;baina, administrazio emakidaren pean ez baldin badaude, salbu eta hartuta duena, titularra, irabazi asmorik gabeko elkarteren bat baldin bada. Elkarteen Erregistroan izena emanda dagoena eta Udalaren intereseko ekintzak egiten dituena harekin batera.
iturriak
2º Los que sean propiedad de este Municipio, o de sus Organismos Autónomos, o de Sociedades íntegramente participadas por este Municipio, afectos al uso o servicio público, y estén enclavados en este término municipal, y que no se encuentren en régimen de concesión administrativa, salvo que el titular sea una Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones, que realice actividades de colaboración con el municipio, declaradas de interés municipal.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
2010/11/05: Haurrek Gabonetan Aisialdiko Ekintzak egiteko izen-ematea astelehenean zabalduko da
iturriak
05/11/2010: Las inscripciones para las actividades infantiles de Navidad, a partir del lunes
fuentes
www.euskara.euskadi.net (1) www.euskara.euskadi.net (1)
Esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta partaidetza asoziatiboa indartzeko jardueretarako diru-laguntzak.
iturriak
Subvenciones para actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Astelehenetan izan ezik, egunero egoten da zabalik, eta han bisitariak eskura du behar duen informazio guztia; ibilbideak, ekintzak eta zerbitzuak, esaterako.
iturriak
Este centro, que permanece abierto todos los días excepto los lunes, pone a disposición del excursionista toda la información sobre el parque; itinerarios, actividades y servicios que alberga.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
d) Antolatzaile den enpresak edo erakundeak instalazioak edota ekintzek dirauten artean erabiliko diren lekuak garbitzeko zerbitzuak izan beharko ditu, eta baimenaren epea amaitzen denean garbikuzi eta desinfekzio sakona egin beharko ditu bertan.
iturriak
d) La empresa o entidad organizadora dispondrá de los servicios de limpieza de las instalaciones y/o espacios ocupados durante la celebración de las actividades, procediendo a su meticulosa limpieza y desinfección una vez finalizado el período de autorización.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Antolatzaileek adierazi dutenez, "Eusko Etxearen egoitzara oso garaiz iristen direnek zenbait proposamen izango dituzte zain, hala nola bideoak, Euskal Herriari buruzkoak eta baita Eusko Etxeko kide edo lagun direnek egiten dituen ekintzei buruzkoak ere: 'El casorio' (antzerki emankizuna)".
iturriak
Señalan desde la organización que "las personas que lleguen con mucha anticipación a la Casa Vasca podrán disfrutar de varios videos, algunos relacionados con el País Vasco y otros, con actividades realizadas por socios y amigos de nuestra Casa: “El casorio” (actuación teatral)."
fuentes
www.industria.ejgv.euskadi.net (1) www.industria.ejgv.euskadi.net (1)
Berrikuntza eta Teknologiako sailburuordearena; honen bidez, "Elkartzen programaren" barruan, 2011ko ekitaldirako, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak irabazi-asmorik gabeko erakundeei kanpo sustapeneko ekintzetarako diru-laguntzak emateko deialdia jakinarazten da.
iturriak
del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de promoción exterior en el marco del "Programa Elkartzen" para el ejercicio 2011.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
2010eko Gabonetako Aisialdiko Ekintzetan izena emateko epea astelehenean ireki eta bi astez -azaroaren 19ra arte- zabalik egongo da.
iturriak
El departamento municipal de Euskera abre el periodo inscripción para las actividades de infantiles de ocio en Navidad 2010.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Guzti horrekin argi gelditzen da, nahiz eta edozein ekintza fisikoan bezala min hartzeko arriskua beti hor egon, Kenpo entrenamenduetan kontu handiz aritzen garela, eta irakasleak beti arretaz zaintzen dituela umeek egiten dituzten ariketa guztiak, bera baita inork minik ez hartzeko ariketak zuzendu eta kontrolatzen dituena.
iturriak
Con todo esto queda claro que aun consciente de que, en cualquier actividad física, siempre existe un riesgo de lesión, en nuestro entrenamiento de Kenpo ponemos un gran cuidado estando siempre pendiente el profesor de todos los ejercicios que realizan los niños, siendo este profesor el director y controlador de los ejercicios, para evitar que las lesiones ocurran.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Atal honen organigramaren pean berton aztergai ditugun hiru hamarkadatan zehar aipatu beharreko ekintza eta entitate ugari sortu zen.
iturriak
Bajo el organigrama de esta misma sección se crearon varias actividades y entidades dignas de mención en las tres décadas objeto de este capítulo.
fuentes
www.industria.ejgv.euskadi.net (1) www.industria.ejgv.euskadi.net (1)
Bestelako ekintzetan gutxienezko kopurua 10 lagunekoa da.
iturriak
En el resto de actividades el mínimo será de 10 personas.
fuentes
www.lazkao.net (2) www.lazkao.net (2)
San Benito ikastolako haurrekin elkartasun ekintzak aste guztian zehar egingo dira:
iturriak
Actividades solidarias a lo largo dela semana, del 14 de diciembre al 18, con los alumnos de la ikastola San Benito.
fuentes
www.lazkao.net (2) www.lazkao.net (2)
SAN BENITOKO IKASLEEKIN ELKARTASUN EKINTZAK
iturriak
ACTIVIDADES SOLIDARIAS CON LOS ALUMNOS DE LA IKASTOLA
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Entrenamendu, kirol instalazio, fisioterapeuta, ekintza fisiko eta kirolen inguruko aholkularitza zabala eskaintzen dizugu.
iturriak
Ofrecemos amplía asesoría en materia de entrenamientos, instalaciones deportivas, fisioterapia, actividad física y salud.
fuentes
www.kutxa.net (1) www.kutxa.net (1)
Iaz, kutxaren Gizarte Ekintzak 3.245 zerbitzu etajarduera gauzatu zituen, eta horietaz 2.076.476pertsona baliatu ziren.
iturriak
El pasado año, la Obra Social de kutxa llevó a cabo3.245 servicios y actividades de las que se beneficiaron2.076.476 personas.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Fundazioak kudeatutako kultur-turistiko ibilbideetara bisita gidatuen zerbitzua egiteko eta Fundazioaren kultur ekintzetan antolaketarako laguntzeko lehiaketa.
iturriak
Concurso para la realización del servicio de visitas guiadas a los itinerarios turistico-culturales gestionados por la Fundación y colaboración en la organización de las actividades culturales de la Fundación.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta partaidetza asoziatiboa indartzeko jardueretarako diru-laguntzak.
iturriak
Subvenciones para actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades.
fuentes
www.industria.ejgv.euskadi.net (1) www.industria.ejgv.euskadi.net (1)
bisitarien eskura dauden produktuak ikus-entzunezkoen bidez sustatzen ditu (gastronomia eta enologia, ibilbideak, bilkura-turismoa, hiri-ihesaldiak…), eta eguraldi eta kultur-agendari buruzko edukinak, sustapen-bideoak, turismo-intereseko ekintzei buruzko erreportajeak eta eguneko informazioa eskaintzen ditu
iturriak
promociona los productos al alcance de los visitantes (gastronomía y enología, recorridos, turismo de reuniones, escapadas urbanas…) e incluye contenidos sobre el tiempo y la agenda cultural, vídeos promocionales además de reportajes de las distintas actividades de interés turístico e información de actualidad
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Aurrez aipatu dugun moduan, ekintza ugari eta anitzak gauzatu zituen; horien artean, lehenik eta behin, aholkulari eta kontseilari gisa bere ahaideei zuzendutakoak aipatu behar ditugu, bizitzan jarraitu beharreko bidea eta premia espiritual eta material oro helarazteko helburua zutenak. Hori argi geratzen da senideei igorritako gutunetan erreparatuz gero.
iturriak
Según ya hemos indicado anteriormente, esas actividades fueron tan numerosas como diferentes, y entre ellas debemos señalar, en primer término, las que como mentor y consejero dedicó a sus deudos, encaminadas totalmente tanto a guiar sus pasos por la vida como a subvenir todas sus necesidades espirituales y materiales, y así se pone de manifiesto en su numerosa correspondencia familiar.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Topaguneak uztailean egindako udako ekintzen ondoren bere ateak itxiko ditu.
iturriak
El topagune cerrará sus puertas después de las actividades de verano desarrolladas durant el mes de julio.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Topaguneko Udaberriko ekintzak
iturriak
Actividades del Topagune en primavera
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Topagunetik Udaberrian gazteei zuendutako ekintzak aurkezten ditugu hemen.
iturriak
Aquí os presentamos las actividades dirigidas a jóvenes desde el Topagune.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Behin Urkiolako Parke Naturalean izan diren udako ekintzen programa amaitu dela, Bizkaiko Foru Aldundiak deialdi berria prestatu du udazkenerako.
iturriak
La Granja cumple este año 106 años de actividad y ha contribuido de manera importante a la agricultura de Bizkaia.
fuentes
www.emakunde.euskadi.net (1) www.emakunde.euskadi.net (1)
Informazioa biltzeko sistema berri bat sortu dugu, erakunde ezberdinetako egoerari buruzko informazioa eguneratzeko eta gauzatutako ekintzen segimendua erraz eta arin egin ahal izateko.
iturriak
Con el fin de actualizar la información sobre la situación de las instituciones y realizar el seguimiento de las actividades desarrolladas por las mismas, de forma sencilla y ágil, se ha creado un nuevo sistema de recogida de información.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Hilean behin larunbat goiz batean ekintza berezi bat egiten da.
iturriak
Una vez al mes se realiza una actividad especial un sábado a la mañana.
fuentes
www.eskoriatza.net (1) www.eskoriatza.net (1)
Hilean behin larunbat goiz batean ekintza berezi bategiten da.
iturriak
Una vez al mes se realiza una actividad especial un sábadoa la mañana.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
UDAKO EKINTZEN ONDOREN
iturriak
DESPUES DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2)
Eta etorkizuneko ekintzak?
iturriak
¿Y las actividades futuras?
fuentes
www.sestao.net (2) www.sestao.net (2)
Udalerriko Sustapen Ekonomikoaren jardueraren barruan, Behargintza Tokiko Garapen eta Enplegu Zentroak udalerriko garapena bultzatzen duten ekintzak eta proiektuak egiten lankidetzan dihardu.
iturriak
Dentro de la actividad de Promoción Económica municipal, el Centro de Empleo y Desarrollo Local - Behargintza colabora en la realización de acciones y proyectos que impulsan el Desarrollo Local.
fuentes
beasain.org (62) beasain.org (62)
Ekintzak
iturriak
Actividades
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Ekintzak iraungo duen aldirako, legezko erantzunkizunaren asegurua.
iturriak
Seguro de responsabilidad civil por el tiempo que dure la actividad.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Beste ekintza batzuk
iturriak
Otras actividades
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Ekintzan parte hartuko duten animaliak direla-eta eska daitezkeen agiriak (Jatorri- Gida, Osasun Kartila, dagokion udaleko erroldan izena emanda egotea, CITES, animaliaren identifikazio txartela, e.a.).
iturriak
Documentación exigible en cada caso (guía de origen, cartilla sanitaria, inscripción en el censo municipal correspondiente, CITES, tarjeta de identificación del animal, etc.) de los animales presentes en la actividad.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Ekintzaren deskripzioa.
iturriak
Descripción de la actividad.
fuentes
www.lazkao.net (9) www.lazkao.net (9)
Udal Administrazioak zerbitzua benetan eskaini edo iharduera burutzea da egintza ezargarria, bai horrela eskatua izan delako, bai partikularren ekintza edo ez egiteek zeharka horrela behartu dutelako.
iturriak
Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por la Aministración Municipal, bien porque haya sido instada bien porque indirectamente haya sido provovada por las acciones u omisiones de los particulares.
fuentes
www.pasaia.net (3) www.pasaia.net (3)
Bestelako jarduerak eta ekintzak (aurkezpenak, prentsaurrekoak...)
iturriak
Otras actividades y eventos (presentaciones, ruedas de prensa...)
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (2) www.turismoa.euskadi.net (2)
Aterpetxea eta ekintza zentroak ditu Gueñesen.
iturriak
Cuenta con albergue y centros de actividades en Güeñes.
fuentes
www.beasain.org (62) www.beasain.org (62)
Ekintzak
iturriak
Actividades
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Ekintzak iraungo duen aldirako, legezko erantzunkizunaren asegurua.
iturriak
Seguro de responsabilidad civil por el tiempo que dure la actividad.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Ekintzan parte hartuko duten animaliak direla-eta eska daitezkeen agiriak (Jatorri- Gida, Osasun Kartila, dagokion udaleko erroldan izena emanda egotea, CITES, animaliaren identifikazio txartela, e.a.).
iturriak
Documentación exigible en cada caso (guía de origen, cartilla sanitaria, inscripción en el censo municipal correspondiente, CITES, tarjeta de identificación del animal, etc.) de los animales presentes en la actividad.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Ekintzaren deskripzioa.
iturriak
Descripción de la actividad.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Uztailean asteartetik larunbatera egongo da zabalik (ekintzaren bat ez bada antolatzen) 16:30tik 20:30etara.
iturriak
Se abrirá de martes a sábado (si no hay actividad programada) de 16:30 a 20:30.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Eskolaz kanpoko ekintzak
iturriak
Actividades extraacadémicas
fuentes
www.mondragon.edu (4) www.mondragon.edu (4)
Eskolaz kanpoko ekintzak
iturriak
Actividades extracadémicas
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
Eskolaz kanpoko ekintzak — Mondragon Unibertsitatea
iturriak
Actividades extracadémicas — Mondragon Unibertsitatea
fuentes
www.tolosakoudala.net (2) www.tolosakoudala.net (2)
we_b_erriak: ekintzak, ikastaroak, bekak, sariak...
iturriak
we_b_erriak: actividades, cursos, becas, concursos...
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Bigarren gunean bederatzi eta hamabi urte bitarteko gazteak aritu ziren elkarteek antolaturiko ekintzetan parte hartzen.
iturriak
En la segunda área los jóvenes de entre nueve y doce años participaron en las actividades organizadas por las diferentes asociaciones.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Web orri honetan saiatu gara ekintza honen inguruko informazio zabalena ematen: asteroko emaitzak, berriak...
iturriak
Desde esta web hemos intentado destacar toda la información posible sobre esta actividad: resultados cada semana, noticias...
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Aurrekoaz gainera, jarduera berezi anitz antolatzen dira egunotan: mota guztietako azokak, musika, antzerki eta dantza ikuskizunak eta, noski, umeentzako makina bat ekintza.
iturriak
A esto cabe añadir multitud de actividades especiales, como ferias de diversa índole, espectáculos musicales, teatrales y de danza, y por supuesto, un amplio abanico de actividades infantiles.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (2)
Euskadiko Biodibertsitate Zentroa-Madariaga Dorretxera Hegaztien Munduko Eguneko ekintzetako partehartzaile guztiek sarrera doan izango dute .
iturriak
Todas las personas que se acerquen al Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga a disfrutar de cualquiera de las actividades del Día Mundial de las aves tendrán entrada gratuita.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Euskadiko Biodibertsitate Zentroa-Madariaga Dorretxera Mundu Mailako Hegaztien Eguneko ekintzetako partehartzaile guztiek sarrera doan izango dute.
iturriak
Todas las personas que se acerquen al Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga a disfrutar de cualquiera de las actividades del Día Mundial de las aves tendrán entrada gratuita.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Zentroan egiten diren ekintzetan aritu ahal izatea.
iturriak
Poder desarrollar las actividades que se realizan en el Centro.
fuentes
www.donostia.org (3) www.donostia.org (3)
3.- Kultura eta Turismo Ekintzetxeak badu eskubidea, baldin eta interes publikorik bada, zerbitzuen, ekintzen eta instalazioak erabiltzeko ezaugarri edo baldintzak aldatzeko.
iturriak
3.- El Centro de Atracción y Turismo podrá, por razones de interés público, modificar las características de los servicios, de las actividades y de la utilización de las instalaciones.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Zentzu horretan, ondorengo ekintzen bidez herritarren gogoeta kritiko eta konstruktiboa sustatzea da gure helburua.
iturriak
Esperamos que las siguientes actividades propicien una reflexión ciudadana crítica y constructiva en este sentido.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Era berean Udalak, euskarako sorkuntza indartu eta euskaraz idatzi eta irakurtzeko zaletasuna bultzatzeko xedez, herritarrek euskaraz idatzitako lanak argitaratzeko laguntzak emango ditu, horretarako ipuin eta literatur arloko nahiz bidezkoerizten dituen gisa horretako ekintzak bultzatuz eta burutuz.
iturriak
Del mismo modo, el Ayuntamiento con el objeto de impulsar la creatividad en euskera así como la escritura y la lectura en euskera, dará ayudas para publicar los trabajos redactados en euskera por los vecinos, impulsando y culminando para ello, actividades sobre cuentos, literatura u otros campos que estime oportunos.
fuentes
www.donostia.org (2) www.donostia.org (2)
3º Mankomunitateenak, mankomunitatearen erakunde beregainenak nahiz osorik mankomunitate horienak diren elkarteenak direnak, erabilera edo zerbitzu publikorako izendatuta eta mankomunitate horien jardun eremuaren baitan badaude; baina, administrazio emakidaren pean ez baldin badaude, salbu eta hartuta duena, titularra, irabazi asmorik gabeko elkarteren bat baldin bada, Elkarteen Erregistroan izena emanda dagoena eta Udalaren intereseko ekintzak egiten dituena harekin batera.
iturriak
3º Los que sean propiedad de las Mancomunidades o de sus Organismos Autónomos, o de Sociedades íntegramente participadas por dichas Mancomunidades, afectos al uso o servicio público, y estén enclavados en el ámbito territorial de actuación de estas Mancomunidades, y que no se encuentre en régimen de concesión administrativa, salvo que el titular sea una Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones, que realice actividades de colaboración con el municipio, declaradas de interés municipal.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuko lur-zaintzailetza akordioetan diren ondare naturala kontserbatzeko ekintzak burutzeko diru-laguntzak.
iturriak
Convocatoria 2011 Ayudas económicas destinadas a la financiación de actividades de conservación del patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio en el ámbito de la CAPV.
fuentes
www.ehu.es (3) www.ehu.es (3)
Bizkaiko Campuseko kultur ekintzak
iturriak
Actividades culturales del Campus de Bizkaia
fuentes
www.euskara.euskadi.net (2) www.euskara.euskadi.net (2)
Euskararen erabilera enpresetan edo negozioetan normalizatzeko ekintzen artean dokumentuak eskaraz atontzea dugu, bai inprimakien edo agirien itxura bera baita horien barruko edukia ere.
iturriak
Una de las actividades que contribuyen a la normalización del uso del euskera en las empresas o negocios consiste en adaptar los documentos en euskera, tanto en lo referente al modelo en sí como al contenido que alberga.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Era berean Udalak, euskarako sorkuntza indartu eta euskaraz idatzi eta irakurtzeko zaletasuna bultzatzeko xedez, herritarrek euskaraz idatzitako lanak argitaratzeko laguntzak emango ditu, horretarako ipuin eta literatur arloko nahiz bidezkoerizten dituen gisa horretako ekintzak bultzatuz eta burutuz.
iturriak
Del mismo modo, el Ayuntamiento con el objeto de impulsar la creatividad en euskera así como la escritura y la lectura en euskera, dará ayudas para publicar los trabajos redactados en euskera por los vecinos, impulsando y culminando para ello, actividades sobre cuentos, literatura u otros campos que estime oportunos.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Proiektuaren barne aurrera eramango diren ekintzen artean dago lau gaztetxeren sorrera espazio ezberdinak izango dituztenak: gimnasio txiki bat, liburutegia, informatika gela eta kirola egiteko gela.
iturriak
Entre las actividades que se llevarán a cabo dentro del proyecto estará la creación de cuatro casas de la juventud con un pequeño gimnasio, biblioteca, una sala de informática y otra para deporte.
fuentes
www.lazkao.net (2) www.lazkao.net (2)
Urriaren 23an gertatutako Fidel etxe etxearen sutea dela eta, Lazkaoko Udalak eta helburu honetarako sortu den bolondres taldeak lazkaotar guztiori eskaera luzatzen dizue kaltetuta gertatu diren familiei laguntzeko datorren hilabeteetan dirulaguntza biltzeko antolatuko diren ekintzetan parte har dezazuen.
iturriak
El Ayuntamiento de Lazkao y el grupo de voluntarios reunido para colaborar con las familias afectadas por el incendio de la Casa Fidel Etxe, acaecido en Lazkao el pasado 23 de cotubre, solicitan la participación de los lazkaotarras en las actividades que se organicen para recaudar fondos durante los próximos meses con el fín de paliar la situación que viven dichas familias tras haber perdido sus bienes.
fuentes
www.mondragon.edu (1) www.mondragon.edu (1)
ETEOko jaia, maiatzak 8an ospatu zen, ekintza bereziak antolatu ziren Oñatin eta Irunen.
iturriak
La fiesta de ETEO se celebró el 8 de Mayo, con actividades organizadas en Oñati e Irun.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Saiatuko da, gainera, udalerriko festa eta ekitaldietan parte hartzen kaleko ekintzak antolatuz beren presentzia ere nabarmena izateko.
iturriak
Procurará, además, participar en las fiestas y actos del municipio organizando actividades al exterior, con el objetivo de tener presencia en las calles del municipio.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Sailak udalerriko agente ezberdinak bere ekintzetan inplikatzeko lanarekin jarraitzen du horrela eta, aldi berean, lagundu egiten die beren kausan.
iturriak
El departamento continúa así con su labor de implicar a diferentes agentes del municipio en las actividades que organiza, al tiempo que les tiende la mano para apoyar sus causas.
fuentes
www.lasarte-oria.org (1) www.lasarte-oria.org (1)
Sailak udalerriko agente ezberdinak bere ekintzetan inplikatzeko lanari jarraipena ematen dio horrela eta, aldi berean, lagundu egiten die beren kausan.
iturriak
El departamento continúa así implicando a diferentes agentes del municipio en las actividades que organiza, al tiempo que les tiende la mano para apoyarles en sus iniciativas.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Hazi”k elikagaietako zein lehen sektoreko lehiakortasuna areagotzea du helburu; barne sinergietaz egoki baliatuz ekintzen kudeaketa arrazionalizatu, koordinatu eta optimizatu. Era berean, Korporazioa osatzen duten erakundeen ahalmena garatuz sektorerako baio erantsia duten zerbitzuak eta produktuak eskeini.
iturriak
Hazi’ tiene como objetivo ser el instrumento más eficaz para impulsar la competitividad del sector primario y alimentario; racionalizar, coordinar y optimizar la gestión de las actividades aprovechando eficazmente las sinergias internas; y ofertar productos y servicios de valor añadido para el sector desarrollando el potencial de las organizaciones que integran la corporación.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
3.- Udalarenak, Udalaren erakunde beregainenak nahiz osorik Udalarenak diren elkarteenak direnak, erabilera edo zerbitzu publikorako izendatuta eta udal barruti honen baitan badaude;baina, administrazio emakidaren pean ez baldin badaude, salbu eta hartuta duena, titularra, irabazi asmorik gabeko elkarteren bat baldin bada. Elkarteen Erregistroan izena emanda dagoena eta Udalaren intereseko ekintzak egiten dituena harekin batera.
iturriak
3.- Los que sean propiedad de este Municipio, o de sus Organismos Autónomos, o de Sociedades íntegramente participadas por este Municipio, afectos al uso o servicio público, y estén enclavados en este término municipal, y que no se encuentren en régimen de concesión administrativa, salvo que el titular sea una Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones, que realice actividades de colaboración con el municipio, declaradas de interés municipal.
fuentes
www.donostia.org (7) www.donostia.org (7)
3.- Udalarenak, Udalaren erakunde beregainenak nahiz osorik Udalarenak diren elkarteenak direnak, erabilera edo zerbitzu publikorako izendatuta eta udal barruti honen baitan badaude;baina, administrazio emakidaren pean ez baldin badaude, salbu eta hartuta duena, titularra, irabazi asmorik gabeko elkarteren bat baldin bada. Elkarteen Erregistroan izena emanda dagoena eta Udalaren intereseko ekintzak egiten dituena harekin batera.
iturriak
3.- Propiedad de este Municipio, Organismos Autónomos y Sociedades afectas a uso público. Los que sean propiedad de este Municipio, o de sus Organismos Autónomos, o de Sociedades íntegramente participadas por este Municipio, afectos al uso o servicio público, y estén enclavados en este término municipal, y que no se encuentren en régimen de concesión administrativa, salvo que el titular sea una Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones, que realice actividades de colaboración con el municipio, declaradas de interés municipal.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Halaber, interesgarriak iruditu zaizkio Santa Maria Katedrala Fundazioak haurrentzako antolatzen dituen ekintzak; batez ere, ikastetxeentzako antolatutako unitate didaktikoak.
iturriak
Asimismo, ha manifestado su interés por todas las actividades que desde la Fundación Catedral Santa María se desarrollan dirigidas a los niños, de forma especial las unidades didácticas con los centros educativos.
fuentes
www.industria.ejgv.euskadi.net (1) www.industria.ejgv.euskadi.net (1)
Eginkizunak garatzeko garaian, Industria Sektorean Kalitatea Sustatzeko Programako erakunde traktoreek eskatzen zituzten jarduera guztiak landu eta abiarazi zituen, eta sentsibilizazioko, zabalkundeko eta prestakuntzako ekintzen katalogo zabal bat osatu zuen, baita, berriki, ebaluazioko eta errekonozimenduko ekintzena ere.
iturriak
En el desempeño de su misión, Euskalit, fue elaborando y poniendo en marcha todas las actividades que las Organizaciones Tractoras del PPCSI iban progresivamente demandando, hasta completar un amplio catálogo de acciones de sensibilización y difusión, formación, apoyo para la acc