Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 27 itzulpen-unitate, 11 domeinu

Euskara Gaztelera
www.teatroarriaga.com (1) www.teatroarriaga.com (1)
Besaulkietako patioaren 1. eta 2. ilarak orkestraren zuloan kokatuta daude eta Antzokiaren edukiera ofiziala osatzen dute, beraz, salgai jartzen dira, aurretik jakinarazitako premia teknikoak eta artistikoak egon izan ezik.
iturriak
Las filas 1 y 2 del patio de butacas están ubicadas en el foso de orquesta y forman parte del aforo oficial del Teatro, con lo que son puestas a la venta, salvo necesidades técnico -artísticas previamente notificadas.
fuentes
www.catedralvitoria.com (2) www.catedralvitoria.com (2)
Berritasun gisa, eta elizpeak edukiera handiagoa duenez, egun horretan tenpluan bisita gidatua egin duen edonori polikromien proiekziora joateko aukera eskainiko zaio euro bat ordainduta. Gainera, polikromien ikuskizunera soilik joateko aukera ere eskaintzen da 2 euroren truke.
iturriak
Como novedad, y puesto que el pórtico permite un mayor aforo, se ofrecerá la posibilidad de que quien haya realizado un recorrido guiado al templo ese día pueda asistir también a las policromías abonando sólo 1 euro más, o que incluso sólo se asista a la proyección de policromías por 2 euros.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Atxiki­tzen den eranskinari (1) jarraiki, bideak bi zonaldetan (A eta B) barnera­tzen dira bertako edukiera, ibilgailuen iragaite edo ezaugarri geometrikoen arabera.
iturriak
Los viales, en función de los aforos, tránsito de vehículos y sus características geométricas, se engloban en dos zonas, A y B, de acuerdo con el anexo 1 que se acompaña.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Atxiki­tzen den eranskinari (1) jarraiki, bideak bi zonaldetan (A eta B) barnera­tzen dira bertako edukiera, ibilgailuen iragaite edo ezaugarri geometrikoen arabera.
iturriak
Los viales, en función de los aforos, tránsito de vehículos y sus características geométricas, se engloban en dos zonas, A y B, de acuerdo con el anexo 1 que se acompaña.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Berriztapenaren helburua da kontsumoen edukiera, onartutako tolerantzien barne, bermatzea eta parkea osatzen duten kontagailuak funtzionamendu egoera onean edukitzea.
iturriak
El objeto de esta es garantizar el aforo de los consumos, dentro de las tolerancias admitidas, manteniendo en perfecto estado de funcionamiento los contadores del parque.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Berriztapenaren helburua da kontsumoen edukiera, onartutako tolerantzien barne, bermatzea eta parkea osatzen duten kontagailuak funtzionamendu egoera onean edukitzea.
iturriak
El objeto de esta es garantizar el aforo de los consumos, dentro de las tolerancias admitidas, manteniendo en perfecto estado de funcionamiento los contadores del parque.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Bestalde, Edukiera eta Kalitate estazioak egokitzeko planeko obrak egiten jarraituko da eta Bizkaiko ibaietako kalitatea neurtzeko ekipo berriak instalatzen jarraituko da aurreko ekitaldietakoen antzeko inbertsio maila mantenduz.
iturriak
Por otra parte, continuarán las obras del Plan de adecuación de las Estaciones de Aforos y de Calidad y seguirá la instalación de nuevos equipos de medida de calidad de los ríos de Bizkaia, manteniendo un nivel inversor similar al de ejercicios anteriores.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Idazlea gure artean izango genuela iragarri zenetik, ehunka lagunek eskatu dute informazioa, eta, hortaz, Bryce Echenique etorri zenean bezala, ekitaldia jende asko biltzeko edukiera duen gune batean egitea erabaki dugu.
iturriak
Desde que se anunció su presencia varios centenares de personas han solicitado información, por lo que, como en el caso de Bryce Echenique, se ha decidido celebrar el acto en un escenario con gran aforo.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k hartunearen puntuan eta sarearekin lotzen den unean kutxetak jartzea exiji dezake, bai eta bestelako kutxetak egitea, emarien kontrol eta edukierarako, eta dagozkien neurketarako sistemak jartzea ere.
iturriak
Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. podrá exigir la instalación de arquetas tanto en el arranque de la Acometida como en su entronque a la red, así como la construcción de arquetas para el control y aforo de caudales y la instalación de los correspondientes sistemas de medida.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k hartunearen puntuan eta sarearekin lotzen den unean kutxetak jartzea exiji dezake, bai eta bestelako kutxetak egitea, emarien kontrol eta edukierarako, eta dagozkien neurketarako sistemak jartzea ere.
iturriak
Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. podrá exigir la instalación de arquetas tanto en el arranque de la Acometida como en su entronque a la red, así como la construcción de arquetas para el control y aforo de caudales y la instalación de los correspondientes sistemas de medida.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Atikoko edukiera 120 pertsonetara mugatua dagoenez gero, bertaratu nahi duten guztiek izena eman beharko dute aldez aurretik.
iturriak
El aforo del ático está limitado a 120 personas, por lo que los/as interesados/as deben formalizar su inscripción.
fuentes
www.catedralvitoria.com (1) www.catedralvitoria.com (1)
Sarrera dohainik izango da edukiera osatu arte.
iturriak
La entrada será libre hasta completar el aforo.
fuentes
www.enpresa-donostia.ehu.es (1) www.enpresa-donostia.ehu.es (1)
Nazioko nahiz nazioarteko adituek parte hartu zuten, eta UPV/EHUko 75 irakaslek izena eman zuten arren, 50 bakarrik onartu zituzten mintegian, instalazioen edukieragatik eta tailerra hobeto kudeatzeko.
iturriak
En dicho seminario participaron expertos estatales e internacionales y se inscribieron 75 profesores/as, de la UPV/EHU con una admisión máxima de 50, por cuestiones de aforo y gestión del taller.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Bestalde, Josu Ansolak aretoen edukiera neurtu eta kontrolatzeko gailua Izarrako udal instalazioetan probatu izan dutela kontatu du.
iturriak
Junto a esto, Josu Ansola ha explicado el proyecto de testeo de un dispositivo de control de aforos que se llevo a cabo en las instalaciones municipales de Izarra.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Edukiera 25 pertsonas
iturriak
Aforo de 25 personas
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Edukiera 35 pertsona
iturriak
Aforo de 35 personas
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Edukiera 65 pertsona
iturriak
Aforo de 65 personas
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Edukiera osoa bete zen. 75 pertsona izan ziren, jendea kanpoan geratuz
iturriak
75 personas que llenaron el aforo y no se pudo dar paso a más gente
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Ekitaldian 510 pertsona izango dira, Antzokiak duen edukiera beste leku.
iturriak
Al acto acudirán 510 personas, esto es su aforo completo.
fuentes
web.bizkaia.net (2) web.bizkaia.net (2)
Lokalerako sartzeko kontrola (lokalaren edukiera edo pertsona kopurua)
iturriak
Control de acceso al local (Nº de personas de aforo)
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
ErmuaLaben bi produktu probatu dira: trebakuntza birtualeko softwarea eta aretoen edukiera neurtu eta kontrolatzeko gailua
iturriak
En ErmuaLab se han testado dos productos: un software de formación virtual y un dispositivo de control de aforos
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Edukiera mugatua da.
iturriak
El aforo es limitado.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Orotara 111 pertsonentzat edukiera duten 5 areto daude.
iturriak
En total dota de 5 salas con un aforo total de 111 personas.
fuentes
www.ehu.es (1) www.ehu.es (1)
Nazioko nahiz nazioarteko adituek parte hartu zuten, eta UPV/EHUko 75 irakaslek izena eman zuten arren, 50 bakarrik onartu zituzten mintegian, instalazioen edukieragatik eta tailerra hobeto kudeatzeko.
iturriak
En dicho seminario participaron expertos estatales e internacionales y se inscribieron 75 profesores/as, de la UPV/EHU con una admisión máxima de 50, por cuestiones de aforo y gestión del taller.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Hiru filmek ikusle ugari izan zituzten eta Nanteseko Udal Liburutegiko Jules Valles Aretoaren edukiera txiki geratu zen terrorismoaren inguruko mahai-inguruan interesa zuten pertsona guztiak biltzeko.
iturriak
El público acudió en gran número a las proyecciones de las tres películas y el aforo de la Sala Jules Valles en la Biblioteca Municipal de Nantes se quedó pequeño para acoger a todas las personas interesadas en la mesa redonda sobre terrorismo.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Nolanahi ere, aretoaren edukiera ehun pertsonatan murriztuko da, gaurko 622 jarlekutik 519 pasatuz.
iturriak
El aforo de la sala se reducirá en cien personas, de 622 a 519 asientos concretamente.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eta tailerrak, entsegu-aretoak, musika-aretoak, grabaketa-estudioak, irratia, teknologia berrien aretoak... komentuan egongo dira, egoitzari lotuta. Azkenik, kristalezko besoan kultura-aisiarako gunea sortuko dugu, eta bertan auditorio txiki bat egongo da, edukierari dagokionez -200 bat eserleku- eta 600 metro koadroko erakusgela eta gune ireki bat, jendeak elkar aurkitu, musika entzun, irakurri eta barruko jarduerei buruzko erakusketa txikiak ikusteko. Eta gero kafetegia eta jatetxea egongo dira, hau da, zentroarekin topo egiteko espazio nagusiak.
iturriak
Y todo el entorno principal de talleres, de aulas de ensayo, de aulas de música, de estudios de grabación, la radio, las salas de nuevas tecnologías... estará en el convento, unido con la residencia. Finalmente, en el brazo de cristal crearemos una zona de ocio cultural, con un auditorio pequeño en cuanto a aforo —unas 200 butacas—, una sala de exposiciones de unos 600 metros cuadrados, un espacio abierto para que la gente pueda encontrarse, escuchar música, leer, ver pequeñas exposiciones sobre la actividad que hay dentro...
fuentes