Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 162 itzulpen-unitate, 15 domeinu

Euskara Gaztelera
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
1910ean sortu zuen egungo jabearen aitonak lehen upeltegia.
iturriak
La bodega fue fundada en 1910 por el abuelo del actual propietario.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
1925ean aitonaren familiak etxerako pareteko erloju handi bat erostea erabaki zuen, baina dendara joan zirenean bertan gramofono bat deskubritu eta diru guztiak grabazioak egiten xahutzea erabaki zuten.
iturriak
En 1925 la familia de su abuelo decidió comprar un reloj de pared, pero en la misma tienda descubrieron un grámofono, en el que se podían realizar grabaciones y decidieron gastarse en dinero en eso.
fuentes
www.lazkao.net (1) www.lazkao.net (1)
Artzai zahar batek dioenez, bere aita eta aitonak afizio handia zuten joku honetan ibiltzeko, eta partiduak, egungo pelota partiduak bezala, 22 tantora izaten omen ziren. Pelotak egiteko berriz, ardien erraiak erabiltzen zituzten.
iturriak
Los partidos, según un anciano pastor, cuyo padre y abuelo tenían mucha afición a este deporte, eran igual que ahora a 22 tantos, y para hacer las pelotas se servían de vísceras extraídas de las ovejas.
fuentes
www.teatroarriaga.com (2) www.teatroarriaga.com (2)
Artista goiztiar hau Burgosen jaio zen eta Getxon bizi da. Familia-giroa ikusita nahiko argi zegoen musikan arituko zela –aita, zenbait osaba eta aitaren aldeko aitona musika klasikoan aritu ziren–, eta zortzi urte zituela pianoa jotzen zuen.
iturriak
Este precoz artista, nacido en Burgos y afincado en Getxo, parecía predestinado para la música por su ambiente familiar –su padre, varios tíos y su abuelo paterno hicieron sus pinitos en la música clásica– y ya a los ocho años tocaba el piano.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
1977an, Marisol Atxukarrorekin ezkondu zen, eta bi seme-alaba izan dituzte: Alberto (1979an jaioa) eta Mirari (1981). Biak ezkonduta daude eta aurki aitona egingo dute Luis.
iturriak
En 1977 casa con Marisol Atxukarro, con la que tiene dos hijos: Alberto (nacido en 1979) y Mirari (1981), ambos están casados y Luis está a punto de ser abuelo.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
4Esate baterako, kausatzailearen aitak, haren aitonarengandik jasotako onibarra, arrotz bati kostuzko tituluz besterentzen badio, onibar hori oinetxeko bihurtuko litzateke de cuius delakoaren osaba-izeben eta gurasoen aurrean arrotz horrek, gero, kausatzaileari eskualdatu izan balio; eta hala izango da nahiz eta kausatzaileak eta aipatutako bere osaba-izebak, FZZLko 112 eta hurrengo artikuluen arabera, lehentasunez eskuratzeko eskubide familiarra ez baliatzea erabaki izan balute ere, izan ere arauak indarra izango du, ondasunak familiaren eremuan jarrai dezan, Legeak araututako baliabide desberdinek kasu bakoitzean izan duten zoria inoiz ere kontuan hartu gabe.
iturriak
2Así, por ejemplo, la raíz enajenada onerosamente a extraño por el padre del causante, que hubo, a su vez, del abuelo de éste, retornaría troncal frente a los tíos y el progenitor del de cuius si finalmente dicho extraño se la transmitiese a este último, y ello aun cuando el causante y sus mencionados tíos hubiesen decidido no ejercitar el derecho familiar de preferente adquisición contemplado en los artículos 112 y siguientes LDCF, pues la norma se prescribe en absoluta desconexión con la suerte que, en cada caso, hubieran podido seguir los diversos remedios articulados por la Ley para que el bien perdure en el ámbito familiar.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
5Hala gertatuko litzateke, adibidez, aurreko oharrean azaldutako hipotesian, aitona (lehen edukitzailea) izan balitz ondasuna besterendu zuena bere ondorengotza jaio aurretik.
iturriak
3Así sucedería si, verbigracia, en la hipótesis expuesta en la nota anterior hubiese sido el abuelo (primer poseedor) quien realizara la enajenación antes del nacimiento de su posteridad.
fuentes
www.ibaizabal.com (4) www.ibaizabal.com (4)
Anaia eta lehengusuen artean ni zaharrena izanik uda osoa, orduan hiru hilabete izaten ziren udako oporrak, Errioxako herrixka batean ematen nuen aitona eta amonarekin, haien "itsumutil" nintzela.
iturriak
Como yo era el mayor de mis hermanos y de mis primos, solía pasar todo el verano –entonces las vacaciones de verano duraban tres meses- en un pueblecito de La Rioja con los abuelos, y yo era su "lazarillo".
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Adibidez, kausatzailearen aitaren belaun-lerroko osaba-izebei edo lehengusuei ondasunak esleitzeko, horien titular aitaren aldeko aitona edo amona izan zen argitu beharrik ez dago, izan ere, haiek azken horien ondorengoak izanik, belaun-lerro bietakoak baitira.
iturriak
Así, por ejemplo, para atribuir los bienes a los tíos o primos de la línea paterna del causante, no hacía falta dilucidar si su titular lo fue el abuelo o la abuela paternos, pues aquéllos, en tanto que descendientes de éstos, representaban ambas líneas.
fuentes
www.bizkeliza.org (1) www.bizkeliza.org (1)
Domingotarrak: Anakleto aitonaren ipuinak txikienentzat; grabatuta ere badagoz, entzun ahal izateko.
iturriak
Dominicos: los cuentos del abuelo Anacleto, para los más pequeños, grabados también para poder escucharlos.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Alboko ahaideengandik datorren ondasunari dagokienez, familiara lotuta dagoela ulertuko da baldin eta, ondasuna transmititzen duen alboko ahaidearena izan aurretik, jabearen gurasoek edo aitona-amonek eduki izan balute, kasu horretan, hain zuzen, bere "auolengoko" ondasuna izaten segituko bailuke: titularraren "auolengokoa" da, bere osabarengandik oinordetzaz jasotako finka, beti ere, osabak, aldi berean, bere aitarengandik jaso izan balu, hau da, titularraren aitonarengandik , baina ez arrotz bati erosi izan balio.
iturriak
En cuanto a los provenientes de los parientes colaterales, sólo debían estimarse vinculados los que, antes de pertenecer al colateral transmitente, fueron poseídos por los padres o los abuelos del propietario, pues, en tal caso, seguían siendo bienes de su "auolengo": es de "auolengo" del titular la finca heredada de su tío, si éste, a su vez, la hubo de su padre, esto es, del abuelo de aquél, pero no si la compró a un extraño.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Aitona, amona, birraitona-edo… handik etorritakoak.
iturriak
Sus abuelos, abuelas o bisabuelos... vinieron de allá.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Aitonak alde egin zuenean ostatu bat jarri zuen Markinan, familiaren sorterrian.
iturriak
Tras la marcha de su abuelo, la abuela de Anchia dirigió una pensión en Markina, de donde es originaria la familia.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Anaiarengandik oinordetzaz jasotako finka, berriz, "auolengokoa" (edo "ondarekoa") da, hark, bere aldetik, bien aitarengandik jaso izan balu (aitonak izan ondasuna inoiz eduki ez izan arren), baina ez arrotz bati erosi izan balio.
iturriak
Es de "auolengo" (o "patrimonio") la finca heredada de un hermano, si éste, a su vez, la hubo del padre de ambos (aun cuando no hubiese sido nunca poseída por el abuelo), mas no si la compró a un extraño.
fuentes
www.ibaizabal.com (4) www.ibaizabal.com (4)
Bele zuriak hautatu du aitonari bidaia luze batean laguntzeko.Bidaia iniziatiko bat da eta bertan aitonak bere jakituria irakasten ...
iturriak
Un cuervo blanco lo ha elegido para acompañar a su abuelo en un largo viaje.Se trata de un ...
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Bele zuriak hautatu du aitonari bidaia luze batean laguntzeko.
iturriak
Un cuervo blanco lo ha elegido para acompañar a su abuelo en un largo viaje.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Andres Monteagudo-ri, 32 urte eta Tres Arroyosekoa, euskararekin lehenengo kontaktua etxean izan duten askori gertatutakoa agitu zitzaion: "Nire aitona euskalduna zen, baina ez zuen euskara batua hitz egiten eta horrek ulermen arazoak ekarri zizkigun.
iturriak
A Andrés Monteagudo, 32 años, de Tres Arroyos, le sucedió lo que a tantos que tomaron el primer contacto con la lengua en la casa: 'Mi abuelo hablaba euskera, --explica Andrés-- pero, claro, no batua y eso a veces genera problemas a la hora de entender.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Bidaia iniziatiko bat da eta bertan aitonak bere jakituria irakasten dio bilobari.
iturriak
Se trata de un viaje iniciático en el que el abuelo transmitirá su sabiduría al nieto.
fuentes
www.lazkao.net (2) www.lazkao.net (2)
Sinopsia. Santu Guztien eguneko gauean, aitonaren etengabeko kexak familian giro nahasia eta eroa sortarazten dituzte.
iturriak
Sinopsis: En una cruda noche de difuntos, los continuos y repetidos quejidos del abuelo crean una tormentosa y disparatada atmosfera familiar.
fuentes
www.basqueresearch.com (2) www.basqueresearch.com (2)
Gure aita eta aitona medikuak ziren.
iturriak
Mi padre y mi abuelo eran médicos.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Artikuluak segitzen duenez, politikariaren aitonak, Claudio Anchiak, borroka errepublikarrekin egin zuen 36ko gudan, eta gudaostean Australiara emigratu behar izan zuen.
iturriak
Según continúa explicando el artículo, su abuelo Claudio Anchia luchó con las fuerzas republicanas y tras la guerra tuvo que exiliarse en Australia.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Hiruretan lehena, aitona, Pedro Karrera Arana jn. izan zen, 1679ko urriaren 19an, Beasaingo Errekartehaundi baserrian jaioa.
iturriak
El primero de los tres, el abuelo, fue D. Pedro de Carrera y Arana, nacido el 19 de octubre de 1679 en el caserío Errekarte haundi, de Beasain.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aita biolinista izan nuen, aitona biolinista eta haren aita pianista, konpositore eta zuzendari. Nire hiru alabetatik bik lanbidez musikan dihardute, biolinista.
iturriak
Mi padre era violinista, mi abuelo fue violinista y mi bisabuelo fue compositor, pianista y director. Yo he tenido tres hijas de las cuales dos se dedican profesionalmente a la música, son violinistas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aita eta aitona biolinistak zituen; birraitona, berriz, pianista, konpositorea eta zuzendaria.
iturriak
Su padre y su abuelo eran violinistas y su bisabuelo fue compositor, pianista y director.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Hiruretan lehena, aitona, Pedro Karrera Arana jn. izan zen, 1679ko urriaren 19an, Beasaingo Errekartehaundi baserrian jaioa.
iturriak
El primero de los tres, el abuelo, fue D. Pedro de Carrera y Arana, nacido el 19 de octubre de 1679 en el caserío Errekarte haundi, de Beasain.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitaren aldeko aitona, Xabier Guridi, Arrasateko organista izan zen eta amona, Nicasia Area, Gasteizko musika-tradizio luzeko familia batekoa zen.
iturriak
El abuelo paterno, Xabier Guridi, era un organista de Arrasate y la abuela paterna, Nicasia Area, pertenecía a una familia vitoriana de tradición musical.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitona alegiagilea (Apaizgaitegiko urrezko urteetako erretorikaren maisua zen Samaniegoren epigonoa), esperientzia berrietarako beti irekita dagoena.
iturriak
Un abuelo fabulador (epígono de Samaniego, maestro de retórica en los años dorados del Seminario), siempre abierto a nuevas experiencias.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitona —amona ez nuen ezagutu— oso jakituna zen, baita parrandero galanta ere.
iturriak
Mi abuelo —a mi abuela no la conocí— era muy sabio, pero también un gran parrandero.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitona artisaua zen: damaskinatzailea, alegia.
iturriak
Ya en su casa había un antecedente artístico pues su abuelo fue damasquinador.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Berriro ere, beldurrezko ipuin bat dugu, eta emakume oinordetzarik izatea jasaten ez duen ogroa (aitona) bizi den etxearen baitan hasten den neskatila batek interpretatutako terrore-ipuina da.
iturriak
De nuevo se trata de un cuento de terror protagonizado por una niña que crece en el seno de un hogar donde el ogro (su abuelo) no soporta la idea de tener descendencia femenina.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitona hil arte, nire familian ez zen inor hil, ez nik gertutik ezagutzen nuen inor behintzat.
iturriak
Hasta que falleció mi abuelo no había muerto nadie en mi familia, al menos nadie cercano a mí.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitona hil zenean ulertu nuen familia hitzaren esanahia eta garrantzia, nolabait ere.
iturriak
Cuando murió mi abuelo entendí el significado y la importancia de la palabra familia.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitona Ignacioren eskutik ikasi zituen ontzigintzari buruzko lehen nozioak. Era berean, bere jaioterriko kaian egoten ziren itsasontziei begira egoten zen, eta baita ontziolatan ere, nola egiten eta konpontzen zituzten.
iturriak
Aprende sus primeras nociones navales de la mano de su abuelo Ignacio; a la vez que observa los barcos en el muelle de su pueblo natal, y en sus astilleros, tanto en su fase de construcción, como cuando los están reparando.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitona izan nuen, beraz, akuiluari kazetaritzako ildoetatik, nahiz eta urte haietako samurtasunean nekez antzeman nezakeen idazteko zaletasunak harrapatuko ninduenik.
iturriak
Mi abuelo fue el acicate que me guió por el camino del periodismo, pero en aquellos años ni siquiera podía imaginar que algún día haría yo de la escritura una afición.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitonak eman zizkion lehenengo eskolak eta ondoren Madrilgo Goi Kontserbatorioan egin zituen ikasketak.
iturriak
Fue su abuelo quien le dio las primeras lecciones, pero luego cursó estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, diplomándose en Música de Cámara, Violín, Armonía, Contrapunto, Fuga y Composición.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitona Nafarroa iparraldekoa zen, Bidasoa ibaiaren ertzean dagoen Legasa herri txikikoa.
iturriak
Mi abuelo provenía del norte de Navarra, precisamente de un pueblo pequeño llamado Legasa, a orilla del río Bidasoa.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitonarekin hobetuz joan nintzen eta bera erretiratu zenean, Kontserbatorioan oso egoera nahaspilatsua gertatu zen bere ondorengoak ere utzi zuenean.
iturriak
Con las clases del abuelo fui mejorando y, cuando él se retiró, en el Conservatorio se dio una situación muy liosa y su sucesor también lo dejó.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitonaren heriotzarekin hasi nintzen berriro ere pixka bat hurbiltzen, baina distantziak mantenduz, kontuz! (eskuarekin keinu bat eginez).
iturriak
Después de la muerte de mi abuelo empecé a acercarme un poco, pero ojo, manteniendo las distancias (hace un gesto con la mano).
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aitonari omenaldia” izeneko aretoko leihoa.
iturriak
Ventana en la parte “homenaje al abuelo”.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Benito Perez Villa egun Perez Irazu Upeltegien ardura duen familiako aitonak jarri zuen abian iragan mendearen hasieran upategi dotore hau Bilar herriaren kanpoaldean, Kripanerako noranzkoan.
iturriak
A principios del siglo pasado Benito Pérez Villa, abuelo de la familia que está al frente de Bodegas Pérez Irazu, puso en marcha esta coqueta bodega situada a las afueras de Elvillar en dirección a Kripan.
fuentes
www.ibaizabal.com (4) www.ibaizabal.com (4)
Fitxaketa bikaina" liburuan, Moritz aitonarekin bizitzera joan da, gurasoak banandu egin direla-eta.
iturriak
En el libro "Fitxaketa bikaina", Moritz se ha ido a vivir con su abuelo, porque sus padres se acaban de separar.
fuentes
www.basqueresearch.com (1) www.basqueresearch.com (1)
Joxe Miel Barandiaranek kontatzen zigunez, bere aitona Altsasuko merkatura joaten zen, astero, etxeko supiztekoak berritzeko behar zuten silexa erostera.
iturriak
Joxe Miel Barandiaran nos recordaba que su abuelo acudía a Alsasua, al mercado semanal, para reponer los sílex que necesitaban en casa para encender los chisqueros.
fuentes
www.ibaizabal.com (4) www.ibaizabal.com (4)
Gero uda partean, ordu luzeak ematen nituen bakarrik Errioxan aitona eta amonarekin nengoela.
iturriak
Después, durante el verano, pasaba largas horas solo en La Rioja cuando iba a casa de mis abuelos.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Bikote biak, praktikako ekimenetan jabe zahar eta jabe berri izendatuz, baita hirurak ere euretarikoren baten aitonak bizi izatean, ondare ondasunak batera kudeatzen zituzten, eskubide berdinak izanez, zena zelakoa zela sexua eta euren oinordezko edo dotezko nolakotasuna.
iturriak
Ambas parejas, llamadas en los actos de la práctica dueños viejos y dueños jóvenes, incluso los tres si los abuelos o uno de ellos sobrevivían, administraban conjuntamente el patrimonio familiar con iguales derechos, cualquiera que fuera su sexo y su cualidad, heredero o dotal.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Karreratarrekin, aitonak, aitak eta semeak, hiru belaunaldik egindako ondarea dugu Beasainen, eta hirurek benetako arkitekto-leinua osatzen dute; gero ikusiko dugun bezala, ez ziren nabarmendu berek egindako lanen edertasun egoki eta mamitsuagatik bakarrik, ez, beste arkitektoek ere izango zuten haien eragina, eta ez dago zalantzarik Gipuzkoako arkitektura guztiaren ondorengo berezitasunak berek ezarri zituztela.
iturriak
Con los Carrera tenemos en Beasain una herencia arrastrada a través de tres generaciones, de abuelo, hijo y nieto, que constituye un auténtico linaje de arquitectos que, como luego veremos, no sólo destacaron por la armónica y recia belleza de las obras que ellos realizaron, sino que también los demás arquitectos iban a sufrir sus influjos, y no hay duda de que señalaron las características posteriores de toda la arquitectura gipuzcoana.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Karreratarrekin, aitonak, aitak eta semeak, hiru belaunaldik egindako ondarea dugu Beasainen, eta hirurek benetako arkitekto-leinua osatzen dute; gero ikusiko dugun bezala, ez ziren nabarmendu berek egindako lanen edertasun egoki eta mamitsuagatik bakarrik, ez, beste arkitektoek ere izango zuten haien eragina, eta ez dago zalantzarik Gipuzkoako arkitektura guztiaren ondorengo berezitasunak berek ezarri zituztela.
iturriak
Con los Carrera tenemos en Beasain una herencia arrastrada a través de tres generaciones, de abuelo, hijo y nieto, que constituye un auténtico linaje de arquitectos que, como luego veremos, no sólo destacaron por la armónica y recia belleza de las obras que ellos realizaron, sino que también los demás arquitectos iban a sufrir sus influjos, y no hay duda de que señalaron las características posteriores de toda la arquitectura gipuzcoana.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Julio Cortazar, 1914an jaio zena, Pedro Valentínen biloba zen. Hain zuen, aitona hil eta bi urtera jaio zen.
iturriak
Nieto de Pedro Valentín fue Julio Cortazar, nacido en 1914, dos años después del fallecimiento de su abuelo.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Carlos bere aita Uruguaiko ohorezko kontsul izan zen, musikariaren amaren aldetiko aitonaren (Nicolas Soraluce y Zubizarreta musikari, historialari, politikari eta enpresaria) oinordetza betez.
iturriak
Su padre Carlos fue cónsul honorario de Uruguay, distinción heredada del abuelo materno del músico, el historiador, político y empresario Nicolás Soraluce y Zubizarreta.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Ama Birjinaren buru hori aitona Serafinek aurkitu zuen Bigarren Gerra Karlistan.
iturriak
Aquella cabeza de la virgen la encontró mi abuelo Serafín en la Segunda Guerra Carlista.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Elías Querejetarekin ere egin zuen lan, Goodbye, America dokumentalean, Monster familiako aitonaren historiari buruzkoa.
iturriak
También trabajó con Elías Querejeta en el documental Goodbye, America, una historia sobre el abuelo de la familia Monster.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Bederatzi urterekin hasi nintzen dantzan, nire aitona amaren aldetik Etxalarrekoa (Nafarroa) zelako --azaltzen du Maria Emilia Cairok, 26 urte, La Platako Euko Etxea-ko kidea--. Dantzari esker izan nuen euskal kulturaren berri.
iturriak
Yo empecé a bailar a los nueve años porque mi abuelo materno era de Etxalar, Navarra --recuerda María Emilia Cairo, 26 años, del Euzko Etxea de La Plata--; mi acercamiento a la cultura vasca surgió a partir de la danza.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Baliteke Joan Huarte hori gure Joanes-en aitona izatea eta Donibane Garazin sasoi hartan bizi izan zen giro politiko nahasian Gaztelako erregearen aldeko izateagatik familia horretakoak herritik aldegin beharrean aurkitzea.
iturriak
Quizá ese Juan Huarte fuese abuelo de Juan Huarte de San Juan y en el revuelto ambiente político que se vivía en aquel momento en Donibane Garazi la familia Huarte se vio obligada a desplazarse por estar mal vista como partidaria del rey de Castilla.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Armando postaria zen kartazalaren helbururako tramiteen enkargatua eta handik egun batzuetara moldeko hizkitan azaltzen zen aitonaren eskuizkribua egunkarian, niretzat magiazko zantzuak zituen ekintza paregabeari nolabaiteko amaiera emanez.
iturriak
Amando, el cartero, se encargaba de los trámites postales y, al cabo de unos días, podía yo leer impresas las palabras manuscritas del abuelo, tras un proceso que a mi se me antojaba mágico.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Eta nafarrok, Madrilgo Gobernuaren erabakiari aurkakotasun hura oinarritu zuen foru agirian gure aitonak, gure birraitonak izan zirela ikustea izan da jaso dugun ekintza gogoangarria.
iturriak
Y los navarros hemos recibido, como timbre de gloria, el ver que en el manifiesto foral que apoyó aquella oposición a la decisión del Gobierno de Madrid estaban nuestros abuelos, estaban nuestros bisabuelos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Bere aitaldeko aitonarengandik, Maximiliano I. enperadorearengandik, 1519an Austrien (edo Habsburgoen) familiaren ondare-oinordetza jaso zuen eta baita Alemaniako enperadore hautatua izateko eskubidea ere, azken hau urte berean gertatu zelarik.
iturriak
De su abuelo paterno, el emperador Maximiliano I, recibió en 1519 la herencia patrimonial de la familia de los Austrias (o Habsburgo) y los derechos para poder ser elegido emperador de Alemania, lo que sucedió en ese mismo año.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Euskal zuzenbidean ondasunen atalkatze handia ez da gure gaurko egunetan bezala: higigarri eta higiezinak. Alde batetik, gutxienez bi belaunalditan zehar sendian dauden ondasunak bereizten ditu, eta ondasun horiek avitins edo papoaux izena zeukaten (avus: aitona, latinez edo papoun, gaskoiez), Hegoalden tronkalekoak edo onibarrak eta, bestalde, irabazpidezko ondasunak, hau da, egungo euren jabetza edo aita edo amak lortutako ondasunak; arbasoengandik datozen bakarrak, lehendabizikoak, "premiazko beharrizana" ezean xedaezinak dira.
iturriak
La gran división de los bienes en derecho vasco no es como en nuestros días: muebles e inmuebles Distingue, de una parte, los bienes que están en la familia por lo menos desde hace dos generaciones, que se llamaban bienes avitins o papoaux (avus: abuelo, en latin o papoun, en gascón), llamados raíces o troncales en Hegoalde y, por otra parte, los bienes gananciales, los bienes adquiridos por su poseedor actual o sus padre y madre; los únicos, los primeros, que vienen de antepasados, son indisponibles, salvo "urgente necesidad".
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Familia baten gorabeherak kontatzen ditu. Aita poeta mistikoa da eta aitona poeta soziala, biak ere erabat despistatuak eta sekulako kalamidadeak.
iturriak
Narra las peripecias de una familia en la que el padre es un poeta místico y el abuelo un poeta social, ambos despistados y verdaderas calamidades.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Familian musikari ugari izan zituen inguruan, bai Guriditarren partetik, bai eta Bidaolatarren artean ere; honako hauek bereziki azpimarratzekoak dira: bere birraitona Nicolas Ledesma organista eta konpositorea, Luis Bidaola eta Francisco Javier Guridi aitonak, hauek ere organistak, eta Celestina Ledesma konpositorea eta irakaslea. Bere aitak, Lorenzo, biolina jotzen zuen eta bere amak, Trinidad, pianoko irakaslea izan zen.
iturriak
Descendía de una familia de músicos, tanto por parte de los Guridi como por los Bidaola; destacan entre ellos, su bisabuelo el organista y compositor Nicolás Ledesma, sus abuelos los también organistas Luis Bidaola y Francisco Javier Guridi y la compositora y profesora de piano, Celestina Ledesma; su padre, Lorenzo, también tocaba el violín y su madre, Trinidad, fue igualmente profesora de piano.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Filipinetan itsaso-negozioak zituen enpresa-gizonen seme eta iloba, (bere aitonak ontzi-ingeniaritza ikasi zuen Ingalaterran, Manilan sustraiak bota aurretik), Sendagorta bere aurretikoen adimena eta asmamena biltzeko gertu zegoen.
iturriak
Hijo y nieto de empresarios con negocios marítimos en Filipinas (su abuelo estudió ingeniería naval en Inglaterra, antes de echar raíces en Manila), Sendagorta parecía dispuesto a recoger el ingenio y el talento de sus predecesores.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Garai horretan euskal pintoreen beste talde bat ezagutu zuen, aitaren eta Adrian osabaren hizketaldian biltzen zirenak: Gustavo de Maeztu, Diaz Olano, Echevarria,... Izan ere, familian, Aldecoaren aitak zein aitonak pintura ikasi zuten Parisen eta Bruselan, eta Arabako hiriburuan pintura eta zaharberritze negozioa zuten.
iturriak
En esta época contactó con un grupo de pintores vascos que se reunían en la tertulia de su padre y su tío Adrián: Gustavo de Maeztu, Díaz Olano, Echevarría,..., ya que en la familia tanto el padre como el abuelo de Aldecoa habían estudiado pintura en París y Bruselas y tenían en la capital alavesa un negocio de pintura y restauración.
fuentes
www.ibaizabal.com (4) www.ibaizabal.com (4)
Mayaren aitonaren ustekabeko herentziak Erregaliztarrei baratze batean eta bertako txabolan jolastea erraztuko die. Han animaliak zaintzeko aukera paregabea izango dute!
iturriak
La herencia inesperada del abuelo de Maya va a permitir a las Regalices disfrutar de un pequeño huerto y una cabaña durante las vacaciones veraniegas.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Mayaren aitonaren ustekabeko herentziak Erregaliztarrei baratze batean eta bertako txabolan jolastea erraztuko die.
iturriak
La herencia inesperada del abuelo de Maya va a permitir a las Regalices disfrutar de un pequeño huerto y una cabaña durante las vacaciones veraniegas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Azken urteotako udal erakundeek ere ez dute deus egin, ez osabaren alde, ez nire aitona Serafinen alde.
iturriak
Las formaciones municipales de los últimos años tampoco han hecho nada, ni por Pío ni por mi abuelo Serafín.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Gipuzkoar jatorria duen familia da hau, beraien oinetxea Legazpin zegoelarik, ekonomikoki sendoa, irakaskuntza eta zuzenbideko jardueretara zuzendua eta lekuko politikan gogotsu aritzen zirenak udalaren kargu publikotan lan eginez, horrela bere aitonak 1759an kaparetasun auzitan ibili zen.
iturriak
Una familia de ascendencia guipuzcoana, cuya casa solar estaba en Legazpia, económicamente sólida, orientada hacia la enseñanza y práctica jurídicas y activa en la política local mediante la ocupación de cargos públicos municipales, a cuyo objeto su abuelo pleiteó hidalguía en 1759.
fuentes
www.ibaizabal.com (1) www.ibaizabal.com (1)
Paxkual, Mikelen etxera bizitzera etorri den aitona berria, urtegiko misterioa argitzen lagunduko dio Mikeli.
iturriak
Paxkual, el nuevo abuelo que ha venido a vivir a casa de Mikel, le ayudará a aclarar el misterio del pantano.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Hipotesi bakar batean zen nahitaezkoa bereiztea: oinordetzan alde bakarreko ahaideak biltzen zirenean; esaterako, de cuius delakoaren osaba, aitaren aldeko aitonak bigarren ezkontzan izandako semea, bizi bada; osaba horrek, orduan, aitonarengandik datozen higiezinak bakarrik jaso ditzake oinordetzaz, aurrez hildako aitaren aldeko amonarenak ziren ondasunak jasotzeko aukerarik ez baitu.
iturriak
Sólo en una hipótesis se imponía, obligatoriamente, la distinción: cuando concurrían en la sucesión parientes unilaterales; caso de existir, por ejemplo, un tío del de cuius, hijo habido por el abuelo paterno en segundas nupcias; este tío únicamente podía suceder en los inmuebles provenientes del abuelo, quedando excluido en relación a aquellos que pertenecieron a la abuela paterna premuerta.
fuentes
www.ibaizabal.com (2) www.ibaizabal.com (2)
Sinesteaz gain, urtegiko misterioa argitzen lagunduko dio aitona honek mutikoari.
iturriak
El abuelo, además de creerle, le ayudará a resolver el misterio del pantano.
fuentes
www.euskalkultura.com (2) www.euskalkultura.com (2)
Cristina Ertze mexikarrak egin duen laburmetraiaren trailerra. Filmean bere aitona Antonioren lekukotasuna jasotzen du.
iturriak
Trailer del cortometraje realizado por la vascomexicana Cristina Ertze, que narra la vida de su abuelo Antonio de Ertze.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Baina nik Simon Bolibarri buruz zera azpimarratu nahi dut: bosgarren aitona, “Bolibar Zaharra”, euskalduna zuela, eta nahiz eta, guk dagikula, beste euskal arbasorik ez izan, aitona euskaldun horrek iraun egiten duela. Bolibartarrak Caracasko montuano familietako bat ziren, hau da, meategiak, kakaoa etab. zituzten elitezko kreoleak. Simon Bolibar Bilbora etorri eta bertan urte eta erdi eman zuela ere nabarmendu behar da.
iturriak
Pero lo que subrayo de Simón Bolivar, de quinto abuelo vasco efectivamente —“el viejo Bolivar” como le dicen— es que aunque no hay otro entronque vasco que sepamos, ese abuelo vasco perdura y perdura tanto en la familia Bolivar, una de los mantuanos de Caracas, es decir los criollos elitistas con minas, cacao etc. que Simón Bolivar viene a Bilbao donde está año y medio.
fuentes
www.ibaizabal.com (2) www.ibaizabal.com (2)
Zorionez, gizon bat azalduko da mutikoaren bizitzan, sinetsi egingo diona: Paxkual, Mikelen etxera bizitzera etorri den aitona berria.
iturriak
Afortunadamente, aparecerá un hombre en su vida que le creerá: su abuelo Paxkual, que acaba de instalarse con ellos.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Egilearen aitonari buruzko ikerketa batekin hasten da eta bere semeordeari eskainitako poema batekin bukatzen, berau 13 urterekin jaioa bera pizza bat jaten ari zen bitartean.
iturriak
Una novela que arranca como una investigación sobre el abuelo del autor y acaba con un poema dedicado a su hijastro, nacido con 13 años mientras él cenaba pizza.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Egun AEBtan bizi den beste osaba bat du eugiarrak, eta aitona ere Argentinan ibili omen zen.
iturriak
Otro tío sigue allí, y también sus abuelos fueron pastores, uno de ellos en Argentina.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Barkatu etetea, baina aitonarengandik jaso al zenuen itsasoarekiko maitasuna?
iturriak
Perdone que le interrumpa pero, ¿fue su abuelo quien le trasmitió el amor por el mar?
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Lehenengo, aitona.
iturriak
Primero, el abuelo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bedaioko Bartolomé Aguirrezabala Jauregui zen gure artisauaren aitona, eta María Dolores Zabala Zubillagarekin ezkondu zen.
iturriak
El abuelo fue Bartolomé Aguirrezabala Jauregui, de Bedaio, que casó con María Dolores Zabala Zubillaga.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Berak azaldu digunez, maila kontzeptualean, “Chomsky aitona, eta Lasnik nire aita intelektuala miresten ditut, eta ez hori bakarrik, benetan maite ditut, familiakoak dira niretzat”.
iturriak
De él podemos decir que a nivel conceptual “no sólo admiro, sino que realmente quiero, que son como de la familia, a Chomsky, el abuelo, y Lasnik, mi padre intelectual”.
fuentes
www.euskonews.com (2) www.euskonews.com (2)
Bere aita eta aitonarekin ikasi zuen abarkak egiten.
iturriak
Aprendió a hacer abarkas de su padre y de su abuelo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bere aita, Francisco Urroz Aristegui (1982an 77 urterekin hila) eta bere aitona, Agustín Urroz Ilarregui, arotz-ebanistak ziren.
iturriak
Fue su padre Francisco Urroz Aristegui (fallecido en 1982 con 77 años) y su abuelo Agustín Urroz Ilarregui, ambos carpinteros-ebanistas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bere aita Francoise, aitona Pier (Peio) eta Adrien birraitona, gozogileak izan ziren Hendaian.
iturriak
Su padre fue Francoise, su abuelo Pier (Peio) y su bisabuelo Adrien, todos confiteros de Hendaia.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bere aitak ere marrazkia lantzen zuen eta amaren aldeko aitonak ere bai, bere garaian.
iturriak
Su padre también dibujaba y su abuelo materno hizo lo propio en sus tiempos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bere aitona Emiliano Cortés Gasteizen jaio zen, eta familiak apaiztegira bidali zuen.
iturriak
Su abuelo Emiliano Cortés nace en Vitoria y la familia le mete interno en el seminario.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bere aitona, José Leclercq, Donostian kapela zein txapelak egin eta saltzen espezializatu zen Agapito Ponsol jaunaren langile, bazkide ondoren, eta azkenik oinordeko izan zen.
iturriak
Su abuelo José Leclercq fue primero empleado, luego socio y finalmente heredero de Agapito Ponsol, propietario de un negocio especializado en la fabricación y venta de sombreros y boinas en San Sebastián. Fue fundada en 1832.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bere aitona, Juan Soule, Irisarrin jaio zen (Nafarroa Beherean). Arizkuna joan zen bizitzera, eta bertan ezkondu zen. Hargina zen bera ere.
iturriak
El abuelo fue Juan Soule, nació en Irisarri (Nafarroa Beherea), quien pasó a vivir a Arizkun, donde se casó, también cantero de oficio.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bere aitonak esaten zuenez, jaiegunetan erabiltzeko abarkei bakarrik ipini behar zitzaizkien begiak, ez ordea egunerokoei.
iturriak
Según su abuelo, sólo a las abarcas que se usaban los días festivos se les ponían los "begiak" y no a las de todos los días.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bere aitona, Laureano Paniagua izenekoa baita ere, Nava del Rey herrian bertan jaioa, izan zen zumea lantzen hasi zen familiako lehendabiziko kidea.
iturriak
Su abuelo se llamaba Laureano Paniagua, nacido también en Nava del Rey, quien fue el primero de la familia que se dedicó a la artesanía del mimbre.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bere aitona Vicente Lanz Irigoyen ere Lesakakoa zen.
iturriak
Murió joven. Su abuelo Vicente Lanz Irigoyen, también nacido en Lesaka, empezó a trabajar en las minas de SUNBILLA y en la de Sarralla de Bera, para posteriormente montar el taller que hoy ocupa nuestro artesano en Bera.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Pili Manterola sukaldariak bere aitonaren pausoak jarraitzen ditu, negozioaren fundatzailea.
iturriak
La cocinera, Pili Manterola, continúa la labor de su abuelo, fundador del negocio.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Hori aitzakia hartuta Espainiako lurraldearen barrena bidai batean murgiltzen da Josep aitonarekin gertatu zena zehatz-mehatz jakiteko.
iturriak
Es en este momento cuando Sole comienza un viaje por diferentes lugares de España con el objetivo de saber que pasó con su abuelo Josep.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Beste garai batean, duela gutxi, hain zuzen, aitona zen familiako jakintsua; orain, helduentzako eskola batera bidaltzen dugu, esperientzia ikasgeletara, modako eufemismoa erabiltzearren.
iturriak
En otras épocas, bien recientes por cierto, el abuelo era el sabio de la familia; hoy le mandamos a una escuela para adultos, a las aulas de la experiencia, por utilizar el eufemismo de moda.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
hitzak: Manuel Urdampilleta Furundarena Zarautz Gipuzkoa erretratu gizon eserita barnealde ferratzaile haur mutil bi biloba familia aitona.
iturriak
Términos: Manuel Urdampilleta Furundarena Zarautz Gipuzkoa retrato hombre sentado interior herrador niño dos nieto familia abuelo.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Upeltegiaren egungo jabearen aitonak kalitatezko ardoak ekoizten zituen aspaldi Arabako Errioxako lur hauetan.
iturriak
El abuelo del actual propietario de esta bodega ya elaboraba vinos de calidad en estas tierras de Rioja Alavesa.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Ureña deitura Huelvakoa zen jatorriz (Andaluzia), bere amaren aldeko aitonarengandik hartu zuen.
iturriak
El apellido Ureña provenía de Huelva (Andalucía) por parte de su abuelo materno.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Birraitonak batez ere meatzaritzan eta aitonak eta aitak nekazaritzako lanabesetan lan egin bazuten ere, gure artisau Juan Ignacio Lanzek forja artistikoaren aldeko aukera egin du, suertatzen diren bestelako baztertu gabe, bere arbasoek egin zuten bezalaxe.
iturriak
Si su bisabuelo se dedicó, principalmente a la minería, su abuelo y su padre a los aperos de labranza, nuestro artesano Juan Ignacio Lanz se ha decantado por la forja artística, sin descartar, como también lo hicieron sus antepasados a otros trabajos que puedan surgir.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bitxigilea du aita, eta hala zuen aitona ere.
iturriak
Joyero es su padre y también lo fue su abuelo.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Zentzu honetan, aitonaren irudia, Carlosentzako erreferente etikoa, eleberrian agertzen ez den zeregin moralista betetzera dator baina errealizatzaile nafarra azpimarratzen ahalegintzen da.
iturriak
En ese sentido la figura del abuelo, referente ético para Carlos, cumple con una misión moralista ausente en la novela pero que el realizador navarro se empeña en subrayar.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Euskaraz abestea niretzat aitonari berak erakutsitakoa bueltatzea da eta gainera euskal-argentinar merkatuan euskaraz zuzenean abesten zuen talderik ez zegoenez, aukera paregabea izan zen".
iturriak
Tener en el repertorio temas en vasco significaba devolverle a mi abuelo algo de mí; además, era una buena oportunidad, puesto que en el mercado vasco-argentino no había un grupo musical que cantara en euskara en vivo".
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bospasei urte neuzkanean, nire gurasoen laguna zen Linazasoro sendagilearen etxean Velázquez-en Bredako amore ematea obraren kopia bat ikusi nuen, bere aitona batek egina.
iturriak
Cuando tenía cinco o seis años descubrí en casa del doctor Linazasoro, amigo de mis padres, una copia de la Rendición de Breda de Velázquez, realizada por uno de sus abuelos.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
hitzak: San Vicente de Arana / Done Bikendi Arana Álava-Araba arma su-arma taila egurra ertzekoa kulata aitona amona baserritarra beltza gizona
iturriak
Términos: San Vicente de Arana / Done Bikendi Arana Álava-Araba arma arma de fuego talla madera culata abuelo abuela casero casera negro hombre
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Denborak azkenean oroimena suntsitzen duenean, oraindik edukiko dute toki bat aitonaren aztarna bilatzeko.
iturriak
En el momento en el que el tiempo destruya de alguna manera la memoria, todavía les quedará un lugar en el que buscar el rastro del abuelo.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
General Villegas-eko 33 urteko gazte honek azaltzen duenez, aitona euskalduna zuen "eta gazte zelarik heldu zen Argentinara.
iturriak
Para Nieves Castillo Alzuri, villeguense de 33 años, el recorrido fue similar. 'Mi abuelo era vasco, --relata la representante de General Villegas-- pero toda su vida adulta la vivió en Argentina.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Hamabost urtez AEBetan artzain aritua zuen aitona Bilbaok, eta hala piztu zitzaion gaiarekiko interesa.
iturriak
Su abuelo trabajó durante quince años como pastor en EEUU y éso le empujo a realizar un documental sobre esta temática.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Elías Querejetarekin ere egin zuen lan, “Goodbye, America” dokumentalean, Monster familiako aitonaren historiari buruzkoa.
iturriak
También trabajó con Elías Querejeta en el documental “Goodbye, America”, una historia sobre el abuelo de la familia Monster.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Emilioren historia eleberri bat bezalakoa da, bere abentura hasi zuenean idatzi nahi izan zuena bezalakoa eta tarte bat aurkitzen duenean seguru asko idatziko duena bezalakoa: Kasualitate bati esker bere aitonaren gorpuzkinak berreskuratzea lortu zuen Emilio Silvak; aitona errepublikarra falangistek hil zuten eta bide bazter batean inprobisaturiko terrorearen hilobi batean botata utzi zuten gorpua, beste milaka askorena bezala.
iturriak
La historia de Emilio es como una novela, la misma que él quiso escribir cuando comenzó su aventura, y que seguramente escribirá cuando encuentre el momento: Gracias a una casualidad Emilio Silva consiguió recuperar los restos mortales de su abuelo, un republicano asesinado por los falangistas, quienes abandonaron su cuerpo, como el de otros tantos miles, en una fosa del terror improvisada en una cuneta.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Oroitzen hasi eta aitonaz ezer gutxi dakiela ohartzen da, dakien gauza bakarra gerra zibilean desagertu zela da.
iturriak
Recordando qué sabe de su familia se da cuenta que hay una persona (su abuelo) de la que no sabe nada, sólo que desapareció en la guerra civil española.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Errektoreak berak argitu zigun arrazoia: bere alaba euskaldun batekin ezkonduta zegoen eta haur erdi euskaldun baten aitona zen.
iturriak
Fue el mismo rector quien nos explicó la razón de su interés: su hija estaba casada con un euskaldun y era abuelo de un niño medio euskaldun.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Esan beharrekoa da aitonak lurrindegia zuela, osaba bat medikua dela, eta arreba fisioterapeuta.
iturriak
Como curiosidad diremos que sus abuelos tenían una perfumería, tiene un tío médico y su hermana es fisioterapeuta.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Esaten digute geneetan betikotzen garela, baina ez ote da menturaz betikotze egiazkoagoa ahoz ahokoa, amengandik alabenganakoa, aitonengandik bilobenganakoa, herri baten bihotzean bizi denaren betikotzea?
iturriak
Nos dicen que nos perpetuamos en los genes, pero ¿no es acaso mayor perpetuación la del boca a boca, de madres a hijas, de abuelos a nietos, la perpetuación de quien habita en el corazón de un pueblo en la Historia?
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eta oroitzapen horietako pertsonaia zentrala aitona Jose Maria da.
iturriak
El personaje central de ese recuerdo es mi abuelo José María Azkarraga.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eta zein da zure aitona euskaldunaren jaioterria?
iturriak
¿Y cuál es “la aldea natal” de su abuelo vasco?
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Euskal musikarenganako zaletasun handiko familia batean jaioa, Isidro Ansorena txistulari maisu ospetsua irakasle, aitona eta aitaponteko izan zuen.
iturriak
Nació en una familia aficionada a la música vasca y tuvo como abuelo, padrino y profesor al famoso maestro txistulari Isidro Ansorena.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Julio Urkijo Ibarra Deustuan jaio zen 1871ko apirilaren 3an, aitonak eraikitako "La Cava" etxean.
iturriak
Julio Urkijo Ibarra nació en Deusto el 3 de abril de 1871, en la casa "La Cava" construida por su abuelo.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Maria Cecilia Cenoz tandiltarra, 43 urte, aitona muzkiztarraren hizkuntza ulertu ahal izateko plazerak eraginda hasi zen euskararekin.
iturriak
Desde Tandil, Maria Cecilia Cenoz, 43, comenzó a estudiar la lengua de su abuelo, de Muskiz, sólo por el placer de conocerla.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Frantzisko Maria Barriola (Pello Mariren aitona) Zizurkilgo Udaleko idazkari izan zen eta amaigabeak ziren bera eta Donemiliagatarren arteko liskarrak.
iturriak
Francisco Maria Barriola (el abuelo de Pello Mari) fue secretario del Ayuntamiento de Zizurkil y las disputas entre él y los Donemiliaga eran interminables.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gaur dugun upelgilearen aitona, José Fernández (Tomelloso, Ciudad Real), upelgile-lanetan hasi zen, lanbideari aitari ikasita.
iturriak
Fue su abuelo José Fernández, nacido en Tomelloso (Ciudad Real) tonelero, oficio que aprendió con su padre.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Ondoren, Juan José Guarestik bere aitona Tomas N. Hudson-en ‘Mariano Necochea – Coraje indomable’ liburua aurkeztuko du Eusketxen bertan.
iturriak
Después, Juan José Guaresti presentará ante el público asistente laobra literaria de su abuelo Tomás N. Hudson, ‘Mariano Necochea – Corajeindomable’.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gerora Barandiarani edo Caro Barojari irakurritako gauza asko eta asko aitonari entzunak nizkion, ez zitzaizkidan arrotz egiten.
iturriak
Posteriormente, muchas cosas que leí de Barandiaran y de Caro Baroja ya las había oído de mi abuelo, no me resultaban desconocidas.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Ostiral honetan, martxoaren 27am Mexikoko Euskal Etxeak hiru mintzaldi antolatu ditu Korrika 16ren bezperatan. Lehena Amaia Garritz historialariaren hitzaldia izango da; ondoren Antonio Ertze Garamendi erbesteratuaren bizitzari buruzko dokumentala izango da ikusgai eta bukatzeko Lorea Palaciosek bere aitonaren bizitzari buruzko liburua aurkeztuko du.
iturriak
Este viernes, 27 de marzo, los vascomexicanos disfrutarán de una jornada cultural previa a la llegada de Korrika 16, con una conferencia de la historiadora Amaia Garritz sobre los vascos de México y la cultura vasca; la proyección de un documental sobre la vida del exiliado vasco Antonio Ertze Garamendi, y la presentación del libro de Lorea Palacios, en el que narra la travesía de su aitatxi (abuelo) para llegar a México.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gizon horietako bat Emilioren aitona zen.
iturriak
Uno de esos hombres era su abuelo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gogoan dut nire aitonarentzat lan egiten zuen gizon bat. Inazio Soldadua zuen izena, eta ez zuen hitzik ere egiten gaztelaniaz.
iturriak
Recuerdo a un hombre que trabajaba para mi abuelo, se llamaba Iñacio Soldadua y no hablaba nada de castellano.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gure aitona Isidrori Donostiako musikaren jauntxo batek behin honela galdetu zion:
iturriak
Un conocido cacique de la música de San Sebastián preguntó una vez a mi abuelo Isidro:
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gure berriemailearen aitonak, Pedro San Miguel-ek, jantziak egiteko lantegi bat zuen bere emazte Julia Cledou-rekin batera, Tolosako kale Nagusian.
iturriak
El abuelo de nuestro informante fue Pedro San Miguel, quien junto con su esposa Julia Cledou tenían un taller de confección en la calle mayor de Tolosa.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gure familiako euskalduna aitaren aldeko aitona zen. 14 urterekin iritsi zen Argentinara, etorkin, beste anaia batzuekin batera.
iturriak
El “vasco” de mi familia era mi abuelo paterno, el que llegó desde Euskal Herria a la Argentina como inmigrante con 14 años junto a otros hermanos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gure gaurko artisauaren aitona Juan Antonio Jáuregui Aróstegui zen, "Beantetxe" ezizenekoa, 1896an Amezketako izen bereko baserrian jaio zen-eta.
iturriak
El abuelo del actual artesano fue Juan Antonio Jáuregui Aróstegui, alias "Beantetxe", ya que nació en el caserío del mismo nombre de Amezketa el año 1896.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gure pertsonaiaren aitona Martín Gorrotxategi, Zegamako Etxeberri-bekoa baserriko semea, izan zen.
iturriak
El abuelo de nuestro personaje fue Martín Gorrochategui, del caserío Etxeberri-bekoa de Cegama (hoy Zegama), de oficio pastor.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Haren aita José Maria Barcina Alonso (1980an hil zen laurogei urterekin) artzaina izan zen, haren aitona bezala.
iturriak
Su padre fue José María Barcina Alonso, fallecido en 1980 con ochenta y tantos años, pastor, al igual que lo fue su abuelo.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Politikari eta idazlea (Abando, 1865 - Sukarrieta, 1903), Aita eta aitona ontzigile karlistak ziren, baina Sabino euskara ikasten hasi berria zenean anaiarekin izandako eztabaidak abertzaletasunera eraman zuen.
iturriak
Político y escritor (Abando, 1865 - Sukarrieta, 1903). Su padre y su abuelo fueron carlistas constructores de barcos, sin embargo, las discusiones con su hermano cuando comenzó a estudiar euskera empujaron a Sabino hacia el nacionalismo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hirugarren alaba nintzen eta gainerako biak Europan utzi zituzten, gure aitonarekin eta osaba-izebekin.
iturriak
Yo era la tercera de sus hijas y habían dejado las dos primeras en Europa, con mi abuelo y tíos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hirugarren arrazoia denboraren joanarekin heldu zitzaidan: ohartu nintzen hemendik 30 urtera Juanjoren bilobek galdetuko diotela bere buruari ea nor ote zen aitona, eta iruditu zitzaidan ederra izango zela testigantza bat eduki zezaten.
iturriak
El tercer motivo me llegó a raíz del paso del tiempo, me di cuenta de que dentro de 30 años los nietos de Juanjo se preguntarán quién era su abuelo, y a mí me parece bonito que tengan un testimonio.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hori ikusita, aitonak lortu zigun astebeteko lizentzia bat muga zeharkatzeko, eta Ildefonso Kalparsororen kotxean pasatu ginen bestaldera, Teresa Bandres andrearekin batera, bidaia osoa negarrez joan zena, Luisito semea —falangista bera— galdu berria baitzeukan.
iturriak
A la vista de eso, mi abuelo nos consiguió una licencia de una semana para pasar la frontera, y pasamos al otro lado en el coche de Ildefonso Kalparsoro, con la señora Teresa Bandres, que hizo todo el camino llorando, porque acababa de perder a su hijo Luisito, que era falangista.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Horrela, Jáureguitarrek behin betiko utzi zituzten aita eta aitonarengandik ikasitako ferraketa lanak, eta aizkorak egiten jarraitu zuten.
iturriak
En 1972 los Jáuregui dejaron definitivamente el trabajo de herradores que habían heredado de su padre y abuelo respectivamente y continúan con la fabricación de hachas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Igande batean Isidro aitona bazkaltzera etorri zen etxera eta amak bazkalondoan haren aurrean jotzera atera arazi (lotsaren lotsaz) zidan.
iturriak
Un domingo vino mi abuelo Isidro a comer a casa y, después de comer, mi madre me hizo salir a tocar delante de él (totalmente avergonzado).
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Igande goiza zen, eta gure aita bertara joan zen, uste zuelako On Jose Migel gure senitartekoa zela, gure aitona ere Ataungoa baitzen, San Gregorio auzokoa.
iturriak
Era un domingo por la mañana y mi padre asistió al acto ya que pensaba que Don José Miguel podía ser pariente nuestro, al ser también mi abuelo de Ataun, del barrio San Gregorio.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Isidro Ansorena Eleizegi, Hernaniarra, txistulari-konpositorea, aitona eta aitapontekoa izan zenuen.
iturriak
Isidro Ansorena Eleizegi, Hernaniarra, fue txistulari y compositor, y su abuelo y padrino.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Itzuli zenean, Marcos Portilla Linares aitonak, Miguel Portilla Matanza osabak, Abel eta Marcos Portilla anaiek eta Melchor Bedia lehengusuak kanpaiak galdatzeko lantegia sortu zuten, Pedreñan.
iturriak
A su vuelta el abuelo Marcos Portilla Linares, el tío Miguel Portilla Matanzas y los hermanos Abel y Marcos Portilla Bedia y su primo Melchor Bedia, montan un taller de fundición de campanas en Pedreña.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Jadanik haren aitona (amaren aldekoa), Manuel Rodríguez, New Yorkera joan zen gaztetan, zorrotzaile gisa lan egiteko, eta bere jaioterrira itzuli zen gero.
iturriak
Ya su abuelo Manuel Rodríguez (por rama materna) se fue de joven a trabajar como afilador a Nueva York y luego volvió a su tierra.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Juliánen aitona, Gervasio Louvelli, itsas armadako kapitain izan zen, edo, garai hartan esaten zen moduan, “itsaso guztietako pilotua”. Donostiako Sarriegi plazan kokatuta zegoen Eskola Nautikoan egin zituen ikasketak -gero Merkataritza Eskola izatera pasa zen, eta, handik urte batzuetara, eraitsi egin zuten-.
iturriak
El abuelo, Gervasio Louvelli, fue también capitán de marina o como se decía en su época: “Piloto de todos los mares”. Estudió en la Escuela Náutica de San Sebastián, que estaba en la Plaza de Sarriegui y que luego se transformó en Escuela de Comercio y posteriormente fue derribada.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Kixote batzuetan, aizkolari eta aitona besteetan, Olentzero inoiz edo behin...
iturriak
Quijote unas veces, aizkolari y abuelo otras, u Olentzero en alguna ocasión, el es Txema
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Lanerako erreminta-sorta handia du eskura, batik bat hainbat jatorritako gubiak: Espainiakoak, Ingalaterrakoak, Alemaniakoak, baita haren aitonak egindakoren bat ere, hark Eibarren “eskopeta-kulatak pikatzen baitziharduen”.
iturriak
Para el trabajo dispone de un gran surtido de herramientas, principalmente gubias de muy diversas procedencias, nacionales, inglesas, alemanas, incluso alguna fabricada por su abuelo que se dedicaba en Eibar a “picar culatas de escopeta”.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Legendak kontatzen duenez, bulegoan kokatu zenean, kaxoia ireki eta aitonaren XIX. mendeko karta sorta bi ikusi zituenean, bilduma egitea bururatu zitzaion. Hortik aurrea, 1984an, Arabako Foru Aldundiak erosi zuen.
iturriak
Cuenta la leyenda que cuando se instaló en el despacho abrió el cajón y vio dos barajas antiguas de su abuelo del siglo XIX, y a partir de ahí decidió empezar la colección que en el año 1984 la compró la Diputación Foral de Álava.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Lehenago aipatu dugu nola duela gutxi arte aitona zen familiako jakintsua.
iturriak
Antes hemos hablado de que hasta no hace tanto tiempo, el abuelo era el sabio de la familia.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Mekanikoak adineko pertsonenak izan ohi dira, edo aitarenak edo aitonarenak izan ziren erlojuak martxan jartzea nahi dutenenak.
iturriak
Los mecánicos suelen ser de gente de cierta edad, o que desea la puesta en marcha de relojes que fueron de su padre o abuelo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Mintzolan garela, gogoan dut behin nire aitonari entzun niola beste gizon bati esaten... “palabra de vasco”. Halako hitz mota ekoizten da Mintzolan?
iturriak
Ahora que estamos en Mintzola, recuerdo que una vez oí a mi abuelo decirle a otro hombre: “palabra de vasco” ¿Ese tipo de palabra es el que se produce en Mintzola?
fuentes
www.euskonews.com (2) www.euskonews.com (2)
Mutilak harakinak dira (amaren aldeko aitona bezala), eta neskak soziologia ikasi zuen.
iturriak
Los chicos se dedican al sector cárnico (oficio del abuelo materno) y la chica hizo sociología.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Neguko gau hotzetako aitona kontalaria eta estropezu-adineko euskarri irmoa.
iturriak
El abuelo fabulador de las noches frías de invierno, y el firme sostén en la edad de los tropiezos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Nire aitak aitatxo deitzen zion nire aitonari, eta nik aitona deitzen nion.
iturriak
Mi padre llamaba Aitatxo a mi abuelo y yo a su vez le llamaba Aitona.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Nire aitona ipuin-kontalari aparta zen eta gogoan ditut suaren ondoan gaztainak erretzen genituen arratsaldeak; aitonak ipuinak kontatzen zizkigun, asko eta asko berak asmatutakoak, eta mendira, batez ere Aralarrera, egindako ibilaldiak ere bai.
iturriak
Mi abuelo era un gran contador de cuentos y recuerdo las tardes asando castañas junto al fuego y cómo nos contaba cuentos, muchos inventados por él, así como las excursiones a la montaña, principalmente a la sierra de Aralar.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Nire aitonaren anaia batek ere bakarrizketak egiten zituen eta beti entzun izan ditut haren inguruko kontuak.
iturriak
Un hermano de mi abuelo también hacía monólogos y siempre he oído historias sobre él.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Norberak ez ditu bizi izan, eta ez du izan haietan eragiterik, baina bat-batean eragin egiten digute: eztabaida gogorra izan duten aitona eta aita, elkarrekin hitz egiten ez duten bi anaia...
iturriak
También me inquietan las historias que han ocurrido en el pasado, que uno no ha vivido y en las que no puede influir, pero que, de pronto, repercuten sobre uno mismo: un abuelo que ha discutido con un padre, dos hermanos que no se hablan...
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Nor izan zen aitona zure bizitzan?
iturriak
¿Qué supuso su abuelo en su vida?
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Orain, azken aldian, idazten jardun dut. Eleberriak idatzi ditut, eta, orain, aitona Serafinen biografia bukatzen ari naiz; bi hilabete barru argitaratuko da.
iturriak
Ahora, al final, me he dedicado a escribir. He escrito novelas y ahora estoy terminando la biografía de mi abuelo Serafín, que se publicará dentro de dos meses.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Ordulari mekanikoak adin batetik gorako jendearenak izaten dira nagusiki, edota beren aita edo aitonaren erlojua erabiltzeko ohitura daukatenena.
iturriak
Los mecánicos suelen ser de gente de cierta edad, o que desea la puesta en marcha de relojes que fueron de su padre o abuelo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Oso garbi antzematen dela bere aitonak itsasgizonak zirela. Artistak oso gustuko du itsasoa.
iturriak
Como él mismo dice la herencia de sus abuelos marineros se nota y es en donde más a gusto se encuentra nuestro artista.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Oso hunkigarria izan behar du hainbeste urtean zehar desagerturik izan den aita edo aitonaren gorpuzkinak bide batez batean lurpetik ateratzea...
iturriak
Debe ser impactante desenterrar de una cuneta los restos desaparecidos durante tantos años de tu padre, o tu abuelo...
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Pello Mari Otaño Tapia, Errekalde Zaharra, Pello Mari handiaren aitona, Larrauldik Zizurkilgo Errekalde baserrira ezkondu zen Lehen Karlistada aurretik, bertako alaba Maria Mikela Lasa Errotetarekin.
iturriak
Pello Mari Otaño, Errekalde Zaharra, abuelo del gran Pello Mari, se casó con Maria Mikela Lasa Erroteta y se trasladó de Larraul al caserío Errekalde, de donde era ésta.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Saltsero izateagatik txistuarekin hasi nintzen eta aitonak gonbidatu ninduen bere eskoletara.
iturriak
Como era muy salsero, empecé a tocar el txistu y mi abuelo me invitó a su escuela.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Sarri joaten ginen aitona Isidro eta amona Kontxaren etxera, baina normalean anaia Javirekin (Jokinek hamar urte gutxiago dauzka) eta beste lehengusu askorekin batera.
iturriak
Solíamos ir con frecuencia a casa del abuelo Isidro y la abuela Concha, pero normalmente con mi hermano Javi (Jokin es diez años más joven) y con muchos otros primos.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Sierra Bustamantek, hain zuzen, zer ikusirik izan zuen gerrak nire aitona Jose Mariari utzitako zauri sakonetan.
iturriak
Sierra Bustamante tuvo mucho que ver en las profundas heridas que la guerra dejó en mi abuelo José María.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Txistulari Bandaren CDa eskaini genionean, aitonaren txistua, ia 300 urtekoa, eman zion gure akademiari.
iturriak
Cuando le dedicamos el Cd la Banda de Txistularis su nieto cedió a la Academia el txistu de su abuelo que tiene ya casi 300 años.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Une hartan Primo de Rivera jenerala zen Gobernuburu eta nire aitonak, Vicente Laffite Obinetak, egin zien harrera Aquarium berri-berri hartan.
iturriak
El jefe del Gobierno en aquel momento era el general Primo de Rivera y mi abuelo, Vicente Laffite Obineta, fue quien les recibió en el resplandeciente Aquarium.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Urrezkoak balira bezala gordetzen ditut oraindik ere idazki haien mozkin batzuk, aitonaren bakezko izaeratik burutuak.
iturriak
Aún guardo como oro en paño recortes de aquellos artículos redactados por mi abuelo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Zabal-zabalik gaude esaldia agertu ondoren, azken begirada bat izateko parada genuen: familiako aitona ispiluaren aurrean bere irudia begira, txapela bere semeak bezala jarrita.
iturriak
Tras aparecer en pantalla el mensaje "Zabal-zabalik gaude", se nos ofrecía una última imagen: la del abuelo mirándose en el espejo, con la boina acicalada como su nieto.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Zorionez, jende zoragarria dago; sotoan gordeta zeukaten aitonaren tramankulu bitxi hura guretzat oso garrantzitsua dela konturatzen den jendea, berarentzat ez izan arren.
iturriak
Afortunadamente, hay gente maravillosa. Gente que se da cuenta de que el peculir trasto del abuelo que tenían guardado en el sótano es muy importante para nosotros.
fuentes