Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 4 itzulpen-unitate, 1 domeinu

Euskara Gaztelera
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Erabil litezke beste medikamentu antibiral batzuk ere, adibidez, amantadina eta rimantadina, baina frogaturik dago birusaren erresistentziak berehalaxe gara litezkeela aipatu medikamentuei aurre egiteko.
iturriak
Podrían utilizarse también otros medicamentos antivirales, como la amantadina y rimantadina, pero se ha evidenciado que las resistencias del virus a estos últimos pueden aparecer rápidamente.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Gaur egun gripearen aurkako lau medikamentu antibiral daude: oseltamivir, zanamivir, amantadina eta rimantadina.
iturriak
Actualmente hay cuatro medicamentos antivirales contra los virus de la gripe: oseltamivir, zanamivir, amantadina y rimantadina.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (1) www.osakidetza.euskadi.net (1)
Gripearen aurkako medikamentu antibiralak gripe birusak sortutako gaixotasunerako bakarrik dira baliagarriak, ez dute balio gripearenaren antzeko sintomak eragiten dituzten beste edozein infekziok eragindako sintomak tratatzeko edo prebenitzeko.
iturriak
Hay antivirales específicos para cada tipo de virus. Los medicamentos antivirales contra los virus que ocasionan la gripe no sirven para tratar ni prevenir otras enfermedades causadas por otros virus, aún cuando alguno de los síntomas sea parecido a los de la gripe.
fuentes
www.osakidetza.euskadi.net (42) www.osakidetza.euskadi.net (42)
Medikamentu antibiralak
iturriak
Medicamentos antivirales
fuentes