Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 6 itzulpen-unitate, 4 domeinu

Euskara Gaztelera
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Aro Modernoan, besteak beste inprentak eta erreforma protestanteak lagunduta, hizkuntza bulgarrak literatur eta kultur hizkuntza bihurtu ziren. Horretarako, hiztegia eta gramatika finkatu behar izan zen, bestela esanda, hizkuntza kodifikatu.
iturriak
En la Edad Moderna, y debido, entre otras causas, a la aparición de la imprenta y a la reforma protestante, las lenguas vulgares pasaron a convertirse en lenguas literarias y culturales, una vez que su diccionario y gramática fueron consensuados; es decir, tras haber sido codificadas.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Musika irakurtzeko eta idazteko ikaskuntzaren oinarriekin ohitzea partitura kodifikatuen, musikogramen eta abarren bitartez.
iturriak
Familiarizarse con las bases del aprendizaje de la lecto-escritura musical a través de partituras codificadas, musicogramas...
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Sistema unibertsala da; letra hirukote batek beti aminoazido bera kodifikatzen du, bai bakteria baten kode genetikoan, bai aza, txerri edo gizaki batenean ere.
iturriak
Es un sistema universal; un triplete de letras codifica siempre el mismo aminoácido, tanto en el código genético de una bacteria como en el de una col, un cerdo o un ser humano.
fuentes
www.euskalkultura.com (1) www.euskalkultura.com (1)
Zergatik kodifikatu eta ez anonimizatu?
iturriak
Por otro lado, los datos se codifican, no se anonimizan.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Nazioarte-mailan jasota dagoenez, Osasunerako eskubidea eta aipatu berri ditugun beste batzuk eskubide zibil eta politikoen betebehar-maila berean daude. Nazioarteko itunetan kodifikatuta daude, eta itunok Estatuek sinatu, berretsi eta betetzeko konpromisoa hartzen dute.
iturriak
A nivel internacional está recogido que el derecho a la Salud es un derecho que, junto a otros que acabamos de nombrar, están al mismo nivel de obligatoriedad que los derechos civiles y políticos, y están codificados, en una serie de pactos internacionales que los estados firman, ratifican y se comprometen a cumplir.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Nik ardatz bat daramakit elkarrizketa honetan erabat segidan. Hain zuzen, gizona, gizon katiximatua, gizon kodifikatua.
iturriak
El hombre, el hombre adoctrinado, el hombre codificado, precisamente.
fuentes