Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 208 itzulpen-unitate, 17 domeinu

Euskara Gaztelera
www.arteleku.net (1) www.arteleku.net (1)
Bere lana musika produkzio esperimentalen estruktura sozial eta ekonomikoak azaleratzeko ahalegina da, eta hortarako zuzeneko emanaldiak, idatziak edo grabaketak sortzen ditu.
iturriak
Su trabajo refleja un interés en analizar las estructuras sociales y económicas de la producción de música experimental, mediante actuaciones, ensayos y grabaciones.
fuentes
www.lazkao.net (2) www.lazkao.net (2)
3. Dauden mota guztietako eraikuntza eta instalazioen estrukturan eragin dezaketen aldaketa edo erreformazkoak.
iturriak
3.- Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Abakoaren gainean dagoen harrizko estrukturan, bi zulo txiki irekitzen dira.
iturriak
En la estructura de piedra que hay sobre el ábaco se abren dos pequeños agujeros.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Adreiluzko estruktura oktogonala da. Bere aurpegietan erdi-puntuko arkuan eta idi-begi txikiak irekitzen dira.
iturriak
Es una estructura octogonal de ladrillo, en cuyas caras se abren arcos de medio punto y pequeños óculos.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Alde batean, estruktura hirukoiztar batez errematatua dagoen gorputz bat altxatzen da. Harrizko gurutzeez koroatuta dauden hiru triangeluez osatuta dago.
iturriak
En uno de sus extremos se alza un cuerpo rematado por una estructura trinitaria, formada por tres triángulos coronados por cruces de piedra.
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
4.Jakinaren gainean jartzea baino behar ez duten obretatik kanpo gelditzen dira, eraikin historiko-artistikoak izateagatik inbentarioetan edota katalogoetan sartuta dauden eraikinetan egiten diren obrak eta baita Planeamenduko Arau Subsidiarioetan ordenazioz kanpo izendatu eta kalifikatutako eraikinetan egitekoak ere eta baita egurrezko estruktura duten eraikinak ere.
iturriak
4.Quedan exceptuadas del concepto de enterado de obra aquellas obras que se realicen en edificios inventariados o catalogados por ser histórico-artísticos, así como aquellas que se realicen en los edificios calificados como fuera de ordenación en las Normas Subsidiarias de Planeamiento y también aquellos cuya estructura sea de madera.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
4.Jakinaren gainean jartzea baino behar ez duten obretatik kanpo gelditzen dira, eraikin historiko-artistikoak izateagatik inbentarioetan edota katalogoetan sartuta dauden eraikinetan egiten diren obrak eta baita Planeamenduko Arau Subsidiarioetan ordenazioz kanpo izendatu eta kalifikatutako eraikinetan egitekoak ere eta baita egurrezko estruktura duten eraikinak ere.
iturriak
4.Quedan exceptuadas del concepto de enterado de obra aquellas obras que se realicen en edificios inventariados o catalogados por ser histórico-artísticos, así como aquellas que se realicen en los edificios calificados como fuera de ordenación en las Normas Subsidiarias de Planeamiento y también aquellos cuya estructura sea de madera.
fuentes
www.idae.es (6) www.idae.es (6)
Enpresaren estruktura/antolakuntza (hornikuntza, produkzioa, banaketa, etab.).
iturriak
Estructura/organización de la empresa (suministros, producción, distribución…).
fuentes
www.idae.es (4) www.idae.es (4)
Enpresaren estruktura/antolakuntza (hornikuntza, produkzioa, banaketa, etab.)
iturriak
Estructura/organización de la empresa (suministros, producción, distribución, …)
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Angelu zuzen baten forma duen estruktura erraldoi bat, eraikuntzaren parean hasten da eta bere teilatuaren gainetik jarraitzen du.
iturriak
Una estructura gigante que describe un ángulo recto, nace frente al edificio y continúa sobre su tejado.
fuentes
www.tolosakoudala.net (1) www.tolosakoudala.net (1)
Etxebizitzen, elementu pribatiboak birgaitzeko portzentaiak handitu egiten dira, edozein motatako obretan (estruktura eta akaberak).
iturriak
Los porcentajes para la rehabilitación de elementos privativos para todo tipo de obras (estructura y acabados) se mantienen.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (2) www.guggenheim-bilbao.es (2)
Beirazko estruktura inmateriala Museoko baldintzen arabera uzkurtzen edo zabaltzen da, espazio bereziak sortuz eta piezen gardentasun eta materialtasun maila ezberdinek sortzen duten kontrastea bereizgarri duen ibilbide intimista eratuz.
iturriak
La estructura inmaterial de cristal se contrae y expande respondiendo a las condiciones existentes del Museo, generando espacios específicos y creando un recorrido intimista en el que destaca el contraste de los diferentes grados de transparencia y la materialidad de las piezas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Argizaiola baten egurrezko estruktura, mailu eta gubia baten bidez, zizelkatzen ari den artisauaren profilezko plano erdia.
iturriak
Plano medio de perfil del artesano, tallando con una gubia y un martillo la estructura de madera de una argizaiola.
fuentes
www.3digitala.com (7) www.3digitala.com (7)
Arkeologia-aztarnategi hau 1972 urtean aurkitu zen. Bertan, herriaren estruktura, nekropolia eta zeramika aztarnak ikus daitezke.
iturriak
Este yacimiento arqueológico fue descubierto en 1972 y de él quedan la estructura del poblado, su necrópolis y restos de cerámica.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
2004. urtetik egindako lanak erakutsi ditut Donostian. Eraikineko estrukturak eskatzen zidan espazio bakoitzean lekukotasun eta proiektu berezi bat erakustea.
iturriak
En San Sebastián he mostrado obras realizadas desde 2004. La estructura del edificio me pedía que expusiera un testimonio y proyecto especial en cada espacio.
fuentes
www.pasaia.net (1) www.pasaia.net (1)
Alde batetik, oso nabari geratu zen Udalak ez duela asmatu informazioa komunikatzen eta transmititzen, parte hartu zuten pertsonek Antxoko egungo hiri estrukturaz eta herri berriaren planifikazio garaietan ikusitako gabeziez, indarguneez eta arriskuez oso informazio txikia baitzuten.
iturriak
Por un lado, resultó evidente la falta de comunicación y transmisión de la información por parte del Ayuntamiento ya que las personas participantes desconocían los análisis realizados acerca de la actual estructura urbana de Antxo, de las carencias, potencialidades y riesgos detectados en los procesos de definición de la nueva ciudad planificada.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Arrautz erdi baten forma duen harrizko estruktura da, non ate bat irekitzen den.
iturriak
Es una estructura de piedra con forma de medio huevo, en la que se abre una puerta.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Artisaua iltzeak ateratzeko trena batekin eta mailuarekin, egurrezko altzairu baten estrukturan lanean ari da.
iturriak
El artesano trabaja con el desclavador y el martillo sobre la estructura de madera de un mueble.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Atearen gainean eta kanpai-horman dagoen kanpaiaren azpian, San Juanen burua dago. Burua, estruktura biribil horzdun baten barruan dago.
iturriak
Sobre la puerta y bajo la campana que hay en la espadaña se encuentra la cabeza de San Juan Degollado en el interior de una estructura circular dentada.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Atzealdean, beste makina bat agertzen da. Lau zutabeek, tamaina handiko torloju bat zintzilik duen estruktura bat eusten dut.
iturriak
Al fondo se ve una máquina formada por cuatro postes que sujetan una estructura de la que cuelga un tornillo de gran tamaño.
fuentes
beasain.org (4) beasain.org (4)
Deialdia: Gernika Paselekuan aisialdiko gune bat lonarekin estaltzeko, zimendatze eta estruktura obrak egiteko
iturriak
Convocatoria para contratación de obras de cimentación, estructura y lona para cubrir un espacio de ocio en Gernika Pasealekua
fuentes
www.beasain.org (4) www.beasain.org (4)
Deialdia: Gernika Paselekuan aisialdiko gune bat lonarekin estaltzeko, zimendatze eta estruktura obrak egiteko
iturriak
Convocatoria para contratación de obras de cimentación, estructura y lona para cubrir un espacio de ocio en Gernika Pasealekua
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Atzean, domoa (zirkuluerdi-formako urre-koloreko estruktura bat) eta kabinaren zati bat ikusten dira.
iturriak
Detrás se ven el domo (una estructura semicircular de color dorado) y parte de la cabina.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Atzean, Galartza auzoko etxe batzuk ikusten dira eta, ezkerrean, egurrezko estruktura originala mantentzen duen Ibargüen garaia.
iturriak
Al fondo se ven algunas casas del barrio de Galartza y, a la izquierda, el hórreo Ibargüen que mantiene su estructura original de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Azkenik, fatxadaren estruktura nagusiaren alboetan dauden bi gorputzak aipatu beharra dago.
iturriak
Finalmente, cabe mencionar los dos cuerpos que flanquean la estructura central de la fachada.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Azkenik, kapitel formako estruktura bat.
iturriak
Remata el conjunto una estructura con forma de chapitel.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bakoitzak, egurrezko estruktura inguratzen duten lau uztai metaliko dituten, egurrezko bi barril.
iturriak
Dos barriles de madera, ambos con cuatro aros metálicos que rodean la estructura de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Balkoiaren azpian, matakan-formako estruktura bat ikusten da.
iturriak
Debajo del balcón se ve otra estructura amatacanada.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Balkoira irteten diren bi ateen gainean, antzinako olana baten estruktura bat ikusten da.
iturriak
Sobre las dos puertas que salen al balcón se ve la estructura de lo que pudo ser un toldo.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Baranda batez eta zortzi zutabeez osatutako metalezko estruktura batek, material berdineko estalkia eusten du.
iturriak
Una estructura metálica formada por una barandilla y ocho columnas soporta la cubierta del mismo material.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Barruan, estruktura almenadun batez errematatua dagoen beste gorputz bat ikusten da.
iturriak
En el interior se ve otro cuerpo rematado por una estructura almenada.
fuentes
beasain.org (4) beasain.org (4)
Gernika Pasealekuan aisialdiako gune bat lonarekin estaltzeko zimendatze eta estruktura
iturriak
Obras de cimentación, estructura y lona para cubrir un espacio de ocio en Gernika Pasealekua
fuentes
www.beasain.org (4) www.beasain.org (4)
Gernika Pasealekuan aisialdiako gune bat lonarekin estaltzeko zimendatze eta estruktura
iturriak
Obras de cimentación, estructura y lona para cubrir un espacio de ocio en Gernika Pasealekua
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Bat egurrezko estruktura baten gainean dago eta, bestea, esku-eskailera baten behekaldean.
iturriak
Uno está sobre una estructura de madera y, el otro, al pie de una escalera de mano.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Behealdean irekia da eta, bere gainean, bi zutabeetan bermatuta dagoen egurrezko estruktura bat dago.
iturriak
La parte inferior es totalmente abierta y, sobre ella, se sitúa una estructura de madera que se apoya sobre dos grandes columnas.
fuentes
www.eusko-ikaskuntza.org (1) www.eusko-ikaskuntza.org (1)
Hiru komunikabide desberdin (literatura, telebista, museoak) azterturik, globalizazioaren eraginez euskal kultura hibridoa bilakatzen ari dela ondorioztatzen du artikuluak, halako eran non bi-biak euskal edo espainiar nazionalismotik haratago ezezik, haien estruktura subjektibo hegemonikoetatik haratago ere kokaturik gertatzen diren.
iturriak
Tras analizar tres medios distintos (literatura, televisión, museos), este artículo concluye que la cultura vasca se está convirtiendo en híbrida a consecuencia de la globalización de forma que tanto uno y otra quedan reubicados mucho más allá no sólo del nacionalismo vasco y del español sino también de sus estructuras subjetivas hegemónicas.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Bertsio honetan, beraz, sarrerak, cadenak, fandangoak, balsak, jota zaharrak (hutsik gabeko estruktura duena, kopla kantagarriekin eta inoiz kantatuak, ezta lotuta dantzaturik ere eta zati guztiak, gaur egun ez bezala, errepikaturik), bolerek eta corridak (edo, partituran jartzen zuen bezala, rigodón final, beraz ez gaur egun jotzen den kalejira) osatzen dute dantza.
iturriak
En esta versión, por tanto, la danza está compuesta de introducción, cadena, fandango, vals, jota vieja (que presenta una estructura impecable de jota, con sus coplas cantables y nunca cantadas ni bailadas al agarrado y con todas sus partes, a diferencia de hoy en día, repetidas), boleras y corrida (o, como se indica en la partitura, rigodón final, es decir, no el pasacalles que se interpreta en la actualidad).
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bere atzean, piramide-formako elementu batez errematatua dagoen, harrizko estruktura bat ikusten da.
iturriak
Tras ellas se ve una estructura de piedra, rematada por un elemento piramidal.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Bere estruktura, atzean duen aldapari egokitzen da.
iturriak
Su estructura se adapta a la pendiente contra la que se asienta.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Alde batetik, Guggenheim aurretik artifizial bihurtutako lur batean eraikitzea dago aurreikusita, baina (Guggenheimen kasua izango den moduan), eraginkorra den estruktura baten ingurumen-inpaktua, inguruan dagoenarekin dator.
iturriak
Por una parte, el Guggenheim está planteado ponerlo en un sitio donde el suelo ya está artificializado, pero el impacto ambiental de una estructura que funciona, como probablemente funcionaría el Guggenheim, es lo que hay alrededor, es decir, la generación de infraestructuras y servicios necesarios.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bere fatxadatik, bi isurkiko teilatua duen estruktura bat irteten da.
iturriak
De su fachada sobresale una estructura con cubierta a dos aguas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bere fuste karratua, tamaina txikiagoa duen beste estruktura karratu batez errematatua dago.
iturriak
Su fuste cuadrado está rematado por otra estructura cuadrada de menor tamaño.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Bitxia da, bukatzeko, koaderno honetan ere erreberentzia soinu-zaharren artean agertzea, nahiz eta bere estruktura (zortzi konpasetako bi esaldi errepikatuta) zortzikoarena duen.
iturriak
Para terminar, es curioso el hecho de erreberentzia aparezca en este cuaderno entre las melodías viejas, a pesar de que tenga estructura de zortziko (dos frases de ocho compases que se repiten).
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bere teilatuan, alde bakoitzean erloju bat duen estruktura karratu bat dauka.
iturriak
En su tejado tiene una estructura cuadrada con un reloj en cada cara.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bertan, urez beteta dauden estruktura biribilak ikusten dira.
iturriak
En primer plano hay un jardín, en el que se ven varias estructuras circulares llenas de agua.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Beste aldean, fatxada nagusia errematatzen duen estruktura hirukoiztarra ikusten da.
iturriak
Al otro lado se ve la estructura trinitaria que remata la fachada principal.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Biak, adreilu eta harrizko zilindro-formako estruktura baten gainean daude.
iturriak
Ambas se encuentra sobre una estructura cilíndrica de ladrillo y piedra.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Biek, egurrezko estruktura inguratzen duten urre-koloreko lau uztai dituzte.
iturriak
Ambos tiene cuatro aros dorados que rodean la estructura de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bi eraikinak, gainean teilatu irten bat duen estruktura almenadun batez errematauta daude.
iturriak
Ambas construcciones aparecen rematadas por una estructura almenada, sobre la que se ve una cubierta volada.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bi estruktura hauen inguruan, harlantzaitz-horma almenadun bat zabaltzen da.
iturriak
Rodeando ambas estructuras se extiende un muro almenado de mampostería.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bi estrukturak lur-eremu lehorrez inguratuta daude.
iturriak
Ambas estructuras están rodeadas de terrenos áridos.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bigarren gorputza, lau aurpegiko estruktura bat da.
iturriak
El segundo cuerpo es una estructura de piedra de cuatro caras.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bi isurkiko teilatua duen angeluzuzen formako estruktura batez eta, honen ondoan dagoen, altuera nabarmeneko dorre batez osatuta dagoen eraikuntzaren irudia.
iturriak
Imagen del edificio compuesto por una estructura rectangular con tejado a dos aguas y, junto a ella, una torre de notable altura.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bi isurkiko teilatua duen metalezko estruktura batez babestutako Birjinaren irudia.
iturriak
Imagen de la Virgen, protegida por una estructura metálica con cubierta a dos aguas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bi isurkiko teilatutxo batekin estalitako egurrezko estruktura batez osatuta dagoen kanpai-horma da.
iturriak
Es una espadaña formada por una estructura de madera cubierta por un tejadillo a dos aguas.
fuentes
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1) www.ingurumena.ejgv.euskadi.net (1)
Udalerri horiek Udaltalde 21 eta Udalsarea 21 bezalako estrukturetan elkartzen dira euren esperientziak trukatzeko.
iturriak
Estos municipios se asocian para el intercambio de experiencias en estructuras como por ejemplo Udaltalde 21 y Udalsarea 21
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Biribil formako harrizko estruktura da, bi gorputzez osatuta dagoena.
iturriak
Es una estructura de piedra de forma circular, con dos cuerpos superpuestos.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bola batez koroatuta dagoen zirkuluerdi-formako estruktura batez errematatua dagoen, harrizko zilindro-formako estruktura baten irudia.
iturriak
Imagen de la estructura cilíndrica de piedra, rematada por una estructura semicircular coronada por una bola.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Bukatzeko, kapital formako estruktura bat dauka.
iturriak
Remata el conjunto una estructura en forma de chapitel.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Dorrea, estruktura oktogonal batez errematatua dago.
iturriak
Remata la torre una estructura octogonal, cerrada por un tejado del mismo número de caras.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Dorrea, matakanetan bermatutako estruktura almenadun batez errematatuta dago.
iturriak
Remata la torre una estructura almenada apoyada en matacanes.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Dorrearen bi alboetan estruktura berdina errepikatzen da.
iturriak
A ambos lados de la torre se repite la misma estructura.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Estruktura honen interpretazio bat, txapelketa baten testuinguruan, ikus daiteke esteka honetan.
iturriak
Una interpretación de esta estructura, en el contexto de un concurso, puede verse en este enlace.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Egurrezko estruktura baten zati bat ere kontserbatzen da.
iturriak
Se conserva también parte de una estructura de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Egurrezko estruktura batez banatuta dauden bi altueraz osatutako harrizko eraikina da.
iturriak
Es una construcción de piedra de dos alturas separadas por una estructura de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Egurrezko estruktura, metalezko uztaiez inguratuta dago.
iturriak
La estructura de madera está rodeada de varios aros metálicos.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Egurrezko taulez osatutako estruktura batez itxita dagoen esparru bat ikus daiteke.
iturriak
Se puede ver un recinto cerrado con una estructura formada por tablones de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Egurrezko zubi batek ubidea gurutzatzen du eta, bere gainean, metalezko estruktura horrek kiosko baten antza dauka.
iturriak
Un puente de madera cruza el canal y, sobre él, la estructura adquiere la forma de un quiosco rematado por una cúpula y una linterna.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Berak egindako unibertsoaren estrukturaren deskripzioak hiru helburu hauek zituen:
iturriak
Su descripción de la estructura del universo tiene tres objetivos:
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Artoz beteta dagoen estruktura angeluzuzen baten irudia. Artaburuak hor, lehortzeko daude.
iturriak
Imagen de una estructura rectangular donde se han almacenado las mazorcas de maíz para su secado.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Eliza parean zabaltzen den plaza harriztatuan, estruktura zilindriko bat ikus daiteke. Bere gainean, burdinezko gurutze bat dago.
iturriak
En la plaza empedrada que se extiende frente a la iglesia se alza una estructura cilíndrica, coronada por una cruz de hierro.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Elizaren ezkerrean, harresiaren estrukturan beran kokatuta dagoen etxe bat nabarmentzen da.
iturriak
A la izquierda de la iglesia destaca una casa enclavada en la estructura de la propia muralla.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Eraikuntzaren kanpoko estruktura modernoaren xehetasuna.
iturriak
Detalle de la moderna estructura exterior del edificio.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Erdian, kolore urdina duen zilindro-formako estruktura bat nabarmentzen da.
iturriak
En el centro destaca una estructura cilíndrica que presenta un color azul.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Erdian, ura darion estruktura bat irteten da.
iturriak
Del centro sobresale una estructura de la que brota el agua.
fuentes
www.3digitala.com (4) www.3digitala.com (4)
Erdikoa, fatxadarengandik pixkat aurreratuagoa dago eta bere estruktura ere desberdina da.
iturriak
El central se adelanta un poco respecto al resto de la fachada y presenta una estructura diferente.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Erdiko solairuan, eraikuntzari habeen bidez lotzen den estruktura bat, kanporuntz irteten da.
iturriak
En la planta central hay una estructura volada que sobresale del edificio, al que se sujeta mediante unas vigas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Erdi-puntuko forma duen egurrezko estruktura baten barruan dagoen Kristoren irudia.
iturriak
Imagen del Cristo, situado en el interior de una estructura de madera, con forma de arco de medio punto.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Erditik, gainean estruktura biribila duen pilare bat altxatzen da.
iturriak
Del centro surge pilar sobre el que se apoya una estructura circular.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Erditik, harrizko estruktura bat irteten da, non ziklope forma duten hodi batzuk ikusten diren.
iturriak
Del centro surge una estructura de piedra de la que sobresalen varios caños con forma de cíclope.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Ermita, XV. mendean Vianako Printzeak eraikitako monasterio frantziskotarra zen, nahiz eta jatorrizko ermita XIII. mendekoa izan. Monasterioa XVII. mendean abandonatu egin zen eta, irudian ikusten den bezala, bere harlanduzko hormen zati bat eta arku zorrotz handi baten estruktura besterik ez dira kontserbatzen.
iturriak
La ermita fue un antiguo monasterio franciscano fundado por el Príncipe de Viana en el siglo XV, si bien la ermita original data del siglo XIII. El monasterio fue abandonado en el siglo XVII y, tal y como se ve en la imagen, tan sólo se conservan parte de sus muros de sillería y la estructura de un gran arco apuntado.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Errematea, piramide-formako estruktura bat da eta, bere gainean, linterna bat dago.
iturriak
El remate es una estructura piramidal y, sobre ésta, una linterna.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Erremate hau, matakanetan bermatutako harrizko estruktura perimetral batez dago osatuta.
iturriak
Este remate está formado por una estructura perimetral de piedra, apoyada sobre matacanes.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Erretaulako beste kutxetan, Bibliako pasarte ezberdinak irudikatuta daude: artzainen adorazioa, ikustaldia, eta abar. Estruktura, boluten artean dagoen frontoi hautsi batek errematatzen du.
iturriak
En el resto de casas del retablo se representan distintos pasajes bíblicos: la adoración de los pastores, la visitación, etc. Remata la estructura un ático con frontón partido entre volutas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Ertzean, bilduta dagoen metalezko estruktura bat ikusten da, malguki bat izango balitz bezala.
iturriak
En el borde se ve una estructura metálica enrollada como si de un muelle se tratara.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Eskuinean berriz, estruktura almenatu batez errematatua dagoen eraikin baten zati bat ikusten da.
iturriak
A la derecha se ve parte de una construcción, rematada por una estructura almenada.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Eskuinean, presako harrizko estruktura bat ikus daiteke.
iturriak
A la derecha se puede ver una estructura de piedra perteneciente a la presa.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Espainiako armarriak estruktura hau dauka: lehenengo kuartelan, urre-koloreko gaztelu almenadun bat hondo gorri baten gainean agertzen da; bigarrenean, lehoi bat ikusten da; hirugarrenean, tartekatzen diren zortzi urre-koloreko eta gorri koloreko marrak agertzen dira; eta laugarren kuartelean, urrezko kate bat da protagonista.
iturriak
El escudo de España presenta la siguiente estructura: en el primer cuartel aparece un castillo almenado de color oro sobre un fondo rojo; en el segundo se ve a un león rampante; en el tercero aparecen ocho líneas rojas y doradas que se intercalan; y en el cuarto cuartel la protagonista es una cadena de oro.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Babesak kanpoaldean eta barnealdean du eragina (estruktura bera, dekorazioa edota altzariak barne), eraispen osoa edo partziala galaraziz.
iturriak
La protección incluye tanto el exterior como el interior (incluyendo la estructura, la decoración y/o el mobiliario), evitando el derribo total o parcial.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Estruktura biribila da, paretak harriez estalita dituenak.
iturriak
Es una estructura circular, con las paredes revestidas de piedra.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Estruktura egurrezkoa da.
iturriak
Gran parte de la estructura es de madera.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Estruktura ezberdineko eraikuntzak eta Inmaculada Parrokia ikusten dira.
iturriak
Se ven varios edificios de muy distinta estructura y la Parroquia de la Inmaculada.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Estruktura guztia egurrezkoa eta burdinezkoa da. Loturentzat, larruzko uhalak erabili dira.
iturriak
Toda la estructura del carruaje es de madera y hierro, empleándose correas de cuero para las sujeciones.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Estruktura hirukoiztar batez errematatuta dagoen fatxada nagusia nabarmentzen da.
iturriak
Destaca la fachada principal, rematada por una estructura trinitaria.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Estruktura honen erdian, barruan etzanda dagoen eskultura bat duen hutsune bat dago.
iturriak
Es una estructura formada por un hueco central en el que se ve un escultura tumbada.
fuentes
www.3digitala.com (5) www.3digitala.com (5)
Estruktura, kareharrizko lau pilastra karratuen gainean ezarrita dago.
iturriak
La estructura se apoya sobre cuatro pilastras cuadrangulares de caliza.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Estruktura karratua da eta beste txikiago batez errematatua dago.
iturriak
Es una estructura cuadrada, rematada por otra más pequeña.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Estruktura karratua da eta, gainean, lau isurkiko estalkia duen beste karratu txikiago bat dauka.
iturriak
Es una estructura cuadrada, rematada por otra más pequeña con cubierta a cuatro aguas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Etxeari atxikita, teilatu sinple batez estalita dagoen harrizko estruktura bat dago.
iturriak
Adosada a la casa hay una pequeña estructura de piedra, cubierta por un tejado simple.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Etxe horietako baten ondoan, zilindro-formako bi estruktura nabarmentzen dira.
iturriak
Destacan, junto a una de las casas, dos estructuras cilíndricas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Ezkerrean, angeluzuzen-formako estruktura baten zati bat ikusten da.
iturriak
A la izquierda se ve parte de una estructura rectangular, formada por varios bloques.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Ezkerrean, beste estruktura txiki bat ikusten da.
iturriak
A la izquierda se ve otra pequeña estructura.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Ezkerrean, erdi-puntuko baoak dituen estruktura oktogonal batek errematatzen duen dorrea dago.
iturriak
A la izquierda se encuentra la torre, rematada por una estructura octogonal en la que se abren vanos de medio punto.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Ezkerrean, estruktura irten bat dago, begiratoki bat izango balitz bezala.
iturriak
A la izquierda presenta una estructura saliente, similar a un mirador.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Hau da momentu honetan zortzikoaren etimologiarik probableena, nahiz eta aspalditik esaldiaren estruktura eta batez ere erritmoa berez garrantzitsuagoak izan.
iturriak
Ésta es en este momento la etimología más probable de zortziko, aunque hace ya mucho que la estructura de la frase y sobre todo el ritmo sean de hecho más importantes.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Ezkerrean, zainduta dagoen zelai erdian, angeluzuzen-formako eraikuntza edo estrukturak ikusten dira.
iturriak
A la izquierda se ven, en mitad del cuidado campo, varios edificios o estructuras rectangulares.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Ezkerrek paretaren aurrean, zilindro-formako hiru estruktura ipini dira. Bakoitzaren gainean, beira-arasa baten barruan, eskultura bat dago.
iturriak
Delante de la pared de la izquierda se han colocado tres estructuras cilíndricas, sobre las que hay tres esculturas en el interior de tres vitrinas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Fatxada nagusia, gurutze batez koroatuta dagoen estruktura hirukoiztar batez errematatua dago.
iturriak
La fachada principal está rematada por una estructura trinitaria coronada por una cruz.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Fatxada nagusiko leihoak egurrezko estruktura batez markoztatuta daude.
iturriak
Las ventanas de la fachada principal están enmarcadas por una estructura de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Fatxadari atxikita, zilindro-formako estruktura bat agertzen da.
iturriak
Adosada a la fachada aparece una estructura cilíndrica.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Garaia bermatuta dagoen egurrezko estrukturaren xehetasuna.
iturriak
Detalle de la estructura de madera sobre la que se apoya el hórreo.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Garaiaren oinarrian egurrezko estruktura bat dago, harrizko pilare txikietan bermatuta dagoena.
iturriak
En la base del hórreo se ve una estructura de madera apoyada sobre pequeños pilares de piedra.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Garaiaren oinarrian egurrezko estruktura bat ikusten da, harrizko pilareetan bermatuta dagoena.
iturriak
En la base del hórreo se ve una estructura de madera apoyada sobre pilares de piedra.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Hori dela eta, Larrain-dantza eguna antolatu zuten lehen aldiz 2001ean, horrez geroztik urtero ospatzen dena hiriko zaindaria den Puyko Ama Birjinaren egunean, eta 2003 karrikaratu zuten El baile de la Era de Estella: tres siglos de danza DVDa, non dantzaren historia eta batez ere eta zehatz-mehatz gaur eguneko estruktura (sarrera eta pasacalles, sarrera eta cadena, fandango eta canción a duo, bals, jota zaharra, bolerak eta corrida) horren pauso guztiak eta koreografia azaltzen dira, Ibai Egaren dantzarien bidez.
iturriak
Por ese motivo, organizaron por primera vez en 2001 un Larrain-dantza eguna o Día del baile de la Era, que se repite desde entonces todos los años el día de la Virgen del Puy, patrona de la ciudad, y en 2003 publicaron el DVD El baile de la Era de Estella: tres siglos de danza, en el que explican la historia del baile y muy particularmente y con todo detalle la estructura actual de la suite (introducción y pasacalles, introducción y cadena, fandango y canción a duo, vals, jota vieja, boleras y corrida), con todos sus pasos y coreografía, por medio de los danzantes de Ibai Ega.
fuentes
www.3digitala.com (3) www.3digitala.com (3)
Gatzaga bat eusten duen egurrezko habe eta pilareek osatutako estrukturaren xehetasuna.
iturriak
Detalle de la estructura de vigas y pilares de madera sobre la que se apoya una de las eras.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Gipuzkoako armarria berriz, hiru sekziotan banatuta dagoen estruktura bat dauka: ezkerrekoan errege ezezagun bat dago; eskuinekoan, urre-koloreko 12 kanoi frantses hondo gorri baten gainean daude eta, beheko sekzioan, hiru hagin daude, itsasoko olatu zuri eta urdinen gainean.
iturriak
El escudo de Gipuzkoa por su parte, presenta una estructura dividida en tres secciones: en la de la izquierda aparece un rey incierto, en la de la derecha se ven 12 cañones franceses dorados sobre fondo rojo, y en la sección inferior, se encuentran tres tejos sobre ondas marinas azules y blancas.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Gizon batzuk, zilindro-formako estruktura batzuen gainean dauden kazola handietan, piperrak erretzen dituzte.
iturriak
Varios hombres asan los pimientos en unas grandes cazuelas colocadas sobre una estructura cilíndrica.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Goikaldean, eraikuntza baten harrizko estruktura kontserbatzen da.
iturriak
En la zona más alta se conserva la estructura de piedra de uno de los edificios.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Goikaldean harrizko armarri bat dago. Hiru pinakulu dituen material berdineko estruktura batean kokatuta dago.
iturriak
En la parte superior hay un escudo de piedra enmarcado en una estructura del mismo material con tres pináculos.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Estrukturak 133,5 metro kuadratuko azalera ditu eta horman 17 metro betetzen ditu: 5 metro zabalera eskalada-murrurako hiru soka-zulokin eta 31,5 metro koadratuko eskalatzeko-azalera du. Gainera, boulderek 12 metroko zabalera eta 3,5 metroko altuera ditu.
iturriak
La estructura diseñada cubre una superficie aproximada de 133,5 m2 que ocupa 17 metros de pared distribuidos en 5 metros de anchura para el rocódromo con tres vías de cuerda y una superficie escalable de 31,5 m2 y un boulder de 12 m de anchura y 3,5 m de altura de una superficie escalable de 75 m2.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Gorputz nagusia harrizko estruktura batean bermatuta dago, non bao handi bat irekitzen den.
iturriak
El cuerpo principal se apoya sobre una estructura de piedra en la que se abre un gran vano.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Gorputz nagusia pilare batzuetan bermatuta dago eta, pilareak, harrizko estruktura baten gainean daude.
iturriak
El cuerpo principal se apoya sobre varios pilares, situados sobre una estructura de piedra.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Ingurutxoak, gainera, zentzu hertsian batzuetan protokolozko soka-dantzaren ondoren egiten diren dantzak dira, eta estruktura musikal aski zehatza dute.
iturriak
En sentido estricto, además, los ingurutxos son en ocasiones los bailes que se realizan después de las soka-dantzak de protocolo, y tienen una estructura musical bastante concreta.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harlanduzko harrizko estruktura da, bere hormen zati batzuk luzituta dituenak.
iturriak
Es una estructura de piedra de sillería, que tiene parte de sus muros enlucidos.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harlanduzko harrizko estruktura da, non erdi-puntuko arku handi bat irekitzen den.
iturriak
Se trata de una estructura de piedra de sillería, en la que se abre un gran arco de medio punto.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Harlanduzko harrizko estruktura da, non erdi-puntuko bi arku irekitzen diren. Hauen barruan kanpaiak daude.
iturriak
Es una estructura de piedra de sillería, en la que se abren dos arcos de medio punto que albergan las campanas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harrizko bi bloke handiez eta egurrezko estruktura batez osatuta dago.
iturriak
Está formado por dos grandes bloques de piedra, sobre los que se asienta una estructura de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harrizko eraikuntza gotikoa da eta piramide-formako estruktura batekin errematatua dago.
iturriak
Es un edificio gótico de piedra, con una torre rematada por una estructura piramidal.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harrizko estruktura batez babestuta dagoen hilarriaren irudia.
iturriak
Imagen de la estela, protegida por una estructura de piedra.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harrizko estruktura bat ikus daiteke, non erdi-puntuko arku sakon bat irekitzen den.
iturriak
Se puede ver una estructura de piedra en la que se abre un profundo arco de medio punto.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harrizko estruktura biribil baten xehetasuna, antzinako hiri erromatarraren aztarna dena.
iturriak
Detalle de una estructura de piedra circular, resto de la antigua ciudad romana.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Harrizko estruktura da eta bere horma bao bat irekitzen da.
iturriak
Es una estructura de piedra en la que se abre un vano.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Harrizko estruktura da, metalezko barra bat sartuta duena.
iturriak
Es una estructura de piedra en la que aparece clavada una barra metálica.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harrizko estruktura da, non erdi-puntuko arku handi bat irekitzen den.
iturriak
Es una estructura de piedra en la que se abre un gran arco de medio punto.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harrizko estrukturaren azpian dagoen lurrean arku beheratu bat irekitzen da, elurzuloaren barnealdera sartzea alhalbidetzen duena.
iturriak
En el terreno situado debajo de la estructura de piedra se abre un arco rebajado que da acceso al interior de nevero.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harrizko gurutzez koroatuta dauden hiru triangeluez osatuta dagoen estruktura da.
iturriak
Se trata de una estructura formada por tres triángulos de piedra coronados por cruces de piedra.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Harrizko pilare eta horma batean, garaiaren oinarrian dagoen egurrezko estruktura bermatuta dago.
iturriak
Sobre un pilar y un muro de piedra se apoya la estructura de madera sobre la que se asienta el hórreo.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Harrizko pilare handiez eta egurrezko estruktura batez osatuta dago.
iturriak
Está formado por grandes pilares de piedra, sobre los que se asienta una estructura de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Hiru solairuko eraikuntza da eta, alboetan, irteten diren bi estruktura ikus daitezke.
iturriak
Es un edificio de tres plantas, con dos estructuras que sobresalen en ambos lados.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Hiru uztai metalikoek, egurrezko estruktura inguratzen dute.
iturriak
Tres aros metálicos rodean la estructura de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
hitzak: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena Bizkaia Punta Lucero dorrea goi-tentsioa kablea estruktura metala
iturriak
Términos: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena Bizkaia Punta Lucero torre alta tensión cable estructura metal
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Lehenagoko makila txikienaren estruktura bera du, baina kasu honetan egurrezko edo metalezko brokelak makil edo ezpata txiki batzuekin elkar jo dituzte.
iturriak
Tiene la misma estructura que el anterior makila txikiena, pero en este caso pequeños escudos de madera o metal se entrechocan con palos o espadas pequeñas.
fuentes
www.turismoa.euskadi.net (1) www.turismoa.euskadi.net (1)
Ondorioz, bere kokapen eta estrukturari esker, erakusketak eta ekimen kulturalak antolatzen dira bertan.
iturriak
Ocasionalmente, aprovechando su estructura y su privilegiada ubicación, se organizan diversas exposiciones así como otras actividades culturales.
fuentes
www.euskomedia.org (2) www.euskomedia.org (2)
Modu honetan, koplan ohiko hamasei konpasei beste lau bat gehitzen zaizkie, hogei konpasetako estruktura osatuz.
iturriak
De esta manera, en la kopla se añaden cuatro compases más a los dieciséis usuales, formando una estructura total de veinte compases.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Nahiz eta honek ere zortzikoaren estruktura izan, Albeniz eta Iztuetaren koadernoan agertzen da, erreberentziarekin gertatzen den bezala, soinu zaharren artean eta ziur aski Iztuetak berak egindako hitzekin (1826: 36-7).
iturriak
A pesar de que también presenta estructura de zortziko, aparece, al igual que la erreberentzia, entre las melodías viejas en el cuaderno de Albéniz e Iztueta, y de nuevo con letra seguramente de este último (1826: 36-7). Uztai txikiena, es decir, "de arcos pequeños".
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bestalde, orain aztertzen ari gara adibidez enzima mundua, eta badakigu, enzimek bere eginkizuna betetzen dutela estruktura bat eta ez bestea dutelako.
iturriak
Por otra parte, ahora estamos analizando, por ejemplo, el mundo de las encimas, y sabemos que las encimas cumplen su función porque tienen una estructura y no otra.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
hitzak: Francisco Rebé Ramírez Donostia-San Sebastián Gipuzkoa artisau artisautza tapizatzailea tapizgintza gizon estruktura egur altzairu mailu iltzeak kentzeko tresna zizel barnealde soilgune zehaztasun
iturriak
Términos: Francisco Rebé Ramírez Donostia-San Sebastián Gipuzkoa artesano artesanía tapicería hombre estructura madera mueble martillo desclavador cincel interior calva precisión
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Bestela esanda, badago dialektika bat ekintza diskurtsibo baten eta berau ekoizten duen instituzio edo giza estrukturaren artean.
iturriak
Dicho de otra forma: Existe una dialéctica entre el acto discursivo y la institución o la estructura humana que lo produce.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Estruktura» hitzak, zatien elkarri lotzeko modua esan nahi du.
iturriak
El término «estructura» se define como el modo en que las partes se conectan entre sí.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Estruktura metaliko arinen soldadura
iturriak
Soldador de estructuras metálicas ligeras
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Soinu-txikiaren giroan, estruktura formal honek trikitixa du izena, jotzen duen taldearen izen bera.
iturriak
En el ambiente del soinu-txikia, esta estructura recibe el nombre de trikitixa, el mismo del conjunto musical que lo interpreta.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Estrukturaren diseinua ere energiaren xurgatzea gehitzeko pentsatuta dago.
iturriak
El diseño de estructura también está pensado para aumentar la absorción de energía.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
hitzak: Miguel Ángel Arriaga Berriz Bizkaia artisau artisautza xistera zesta-punta herri kirol pilota armazoi egur zintzilikatu bate beisbol barra estruktura gaztainondo
iturriak
Términos: Miguel Ángel Arriaga Berriz Bizkaia artesano artesanía chistera cesta punta deporte rural pelota armazón madera colgar bate beisbol barra estructura castaño
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Hodiz eta beste elementuen bidez elkartuta dauden estruktura batzuen irudia.
iturriak
Imagen de varias estructuras unidas por tubos y otros elementos.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Honek berriz, gainean lau isurkiko teilatutxoa duen harrizko estruktura txiki bat dauka.
iturriak
Este a su vez, tiene encima otra pequeña estructura de piedra con su propio tejadillo a cuatro aguas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Honi atxikita, estruktura biribil bat nabarmentzen da.
iturriak
Adosado a él destaca una estructura circular.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Hormigoiko bi gorputzez eta uhal garraiatzaile bat eusten duen egurrezko eta metalezko beste gorputz batez osatuta dagoen estruktura da.
iturriak
Es una estructura formada por dos dados de hormigón y un cuerpo de madera y metal que soporta una cinta transportadora.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Irudian harrizko bi dorre ikusten dira, estruktura almenadun batez errematatuak daudenak.
iturriak
En la imagen se ven dos torres de piedra, rematadas por una estructura almenada que da un aspecto de fortaleza a la iglesia.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Iturritik gertu, estruktura karratu bat dago dekorazio moduan.
iturriak
Cerca de la fuente hay una estructura cuadrada que decora la plaza.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Dudarik gabe askatasun gehiagorekin urratsei dagokienez, malgutasunarekin, mugimendu naturalak eta logikoak erabiltzen, estruktura musikala kontuan harturik gerria eta belaunak dantzaren ardatza bihurtzen..
iturriak
Sin duda con mucha libertad en cuanto a los pasos, con soltura, movimientos naturales y flexibles, usando las rodillas y la cadera y adaptándose a la estructura musical.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Izkinean, bastioi baten moduko zilindro-formako estruktura bat agertzen da.
iturriak
En la esquina aparece una estructura cilíndrica, a modo de baluarte.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Izkinetan lau dorretxo dituen estruktura almenadun batez errematatua dago.
iturriak
En el centro del palacio se alza la Torre del Homenaje, rematada por una estructura almenada con cuatro torreones en las esquinas.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Kupula txiki batek errematatzen du estruktura.
iturriak
Un pequeña cúpula remata la estructura.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Lau altuerako harrizko estruktura da.
iturriak
Es una estructura de piedra de cuatro alturas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Lau isurkiko teilatua, estruktura karratu bat agertzen da, teilatu batez estalita ere.
iturriak
Sobre el tejado a cuatro aguas se eleva una estructura cuadrada, cubierta también por un tejado.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Lau zutabeek, torloju bat zintzilik duen estruktura bat eusten dute.
iturriak
Cuatro postes sustentan una estructura de la que cuelga un gran tornillo.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Lehen planoan, burdinezko kate lodi bat ikus daiteke. Katea, material berdineko estruktura bati dago lotuta.
iturriak
En primer plano se ve una gruesa cadena de hierro, unida a una estructura del mismo material.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Lehen planoan, ubide txiki bat estaltzen duen metalezko estruktura bat agertzen da.
iturriak
En primer plano aparece una estructura metálica que cubre un pequeño canal.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Lurrez estalita dagoen piramide-formako estruktura bat ikus daiteke.
iturriak
Se puede ver una estructura piramidal cubierta de tierra.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Material akriliko batekin egindako estruktura da. Material honek, inguruan duen uraren presioa arazorik gabe eutsi dezake (2 milioi litro ur).
iturriak
Es una estructura realizada con una material acrílico, que soporta sin problemas la presión del agua que la rodea (2 millones de litros de agua).
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Metalezko estruktura batez eta kableez osatutako dorrearen xehetasuna.
iturriak
Detalle de la torre, formada por una estructura metálica y los cables.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Metalezko estruktura da, gurpil horzdun ezberdinez osatuta dagoena.
iturriak
Es una estructura metálica formada por diversas ruedas dentadas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Oinplano karratua duen estruktura da eta erlaitzez banatutako gorputzez osatuta dago.
iturriak
Es una estructura de planta cuadrada, formada por varios cuerpos separados por cornisas.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Oinplano karratuko dorrea da, metalezko estruktura batez errematatuta dagoena.
iturriak
Es una torre de planta cuadrada, rematada por una estructura metálica.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Oinplano karratuko estruktura da, bolez koroatutako lau isurkiko teilatu batez estalita dagoena.
iturriak
Es una estructura de planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas coronada por varias bolas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Oinplano karratuko estruktura da.
iturriak
Es una estructura de planta cuadrada en el que se abren varios vanos.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Ontzia, metalezko estruktura batean bermatuta dago.
iturriak
La embarcación está apoyada sobre una estructura metálica.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Pareta altuak dituen harrizko estruktura da.
iturriak
Es una estructura de piedra de altas paredes.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Pila biribilaren erditik, loreontzi batez errematatua dagoen zilindro-formako estruktura bat altxatzen da.
iturriak
Del centro de la pila circular se alza una estructura cilíndrica rematada por un jarrón.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Piramide-formako estruktura batek dorrea errematatzen du.
iturriak
Una estructura piramidal remata la torre.
fuentes
www.3digitala.com (3) www.3digitala.com (3)
Piramide-formako estruktura da, egur ugariz estalita dagoena.
iturriak
Se trata de una estructura piramidal, cubierta por abundante leña.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Estruktura elektronikaren hainbat ezaugarrien ondorio asko esperimentatu dezakezu.
iturriak
Puedes experimentar muchas consecuencias de algunas de las características de la estructura electrónica.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eta baita bere alde gogorra ere, adibidez, den-dena eraiki behar izatea, egoitzaren lanetatik hasi, estruktura administratibotik pasa eta proiekturik txikiena ere kudeatu behar izatea.
iturriak
Y también tiene su lado difícil, como es tener que construir absolutamente todo, empezando por las obras de la sede, pasando por las estructura administrativa, hasta la necesidad de gestionar el más pequeño de los proyectos.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Horrekin zerikusirik izango de agian gizakia edo subjektuaren heriotzaren arazo ezagunak; izan ere, estrukturalismoan gizakiak nagusitasuna galtzen baitu, estruktura batzuen arteko loturaren emaitza besterik ez baita.
iturriak
Quizá influya en ello el famoso problema de la muerte del hombre o del sujeto, el cual pierde en el estructuralismo el lugar preferente para convertirse en el resultado de una interconexión de estructuras.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Tamaina ertaineko ontzi bat, ontziolaren estrukturen artean dago.
iturriak
Una embarcación de mediano tamaño se halla entre las estructuras de un astillero.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Tamaina handiko zilindro-formako estrukturak dira.
iturriak
Son estructuras cilíndricas de grandes dimensiones.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Eta gero, estruktura elektronikoan oinarrituta material baten ezaugarriak aurreikustea oso inportantea da.
iturriak
Y luego, prever las características de un material basándonos en su estructura electrónica también es muy importante.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Triangelu-formako estruktura da, makilekin, harriekin eta egurrezko taulekin egin dena.
iturriak
Es una estructura triangular, a modo de tienda de campaña, realizada con palos, piedras y tablas de madera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
XVIgarren mendeko obra da. Harrizko eskailera zentrokide batzuen gainean dagoen estruktura karratu batez osatuta dago.
iturriak
Es una obra del siglo XVI, formada por una estructura cuadrada, que se asienta sobre varias escaleras concéntricas de piedra.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
XVIgarren mendeko pikotaren bista. Harrizko eskailera zentrokide batzuen gainean, estruktura karratu bat dago.
iturriak
Vista de la picota del siglo XVI. Sobre varias escaleras concéntricas de piedra se eleva una estructura cuadrada.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
XVIII. mendeko lehenengo laurdenean Juan Antonio Gutierrezek egindako obra barrokoa da. Elizburuaren formari moldatzen den estruktura konkabo batez estalita dago.
iturriak
Es una obra barroca realizada por Juan Antonio Gutiérrez en el primer cuarto del siglo XVIII. Lo cubre una estructura cóncava que se adapta a la forma de la cabecera.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Zilindro-formako estruktura batez errematatua dago.
iturriak
Al fondo se ve el espigón de Socoa, rematado por una estructura cilíndrica.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Zilindro-formako harrizko idulki baten gainean, metalezko estruktura biribil bat dago.
iturriak
Sobre un pedestal cilíndrico de piedra de sitúa una estructura circular metálica, con numerosos huecos.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Zubia, 1970 hamarkadan inauguratutako, 42 metroko altuera duen estruktura da.
iturriak
Es una estructura de 42 metros de altura, inaugurada en la década de 1970.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Zubi baten antza duen egurrezko estruktura bat nabarmentzen da, bost pilaretan bermatuta dagoena.
iturriak
Destaca una estructura de madera a modo de puente, apoyada sobre cinco pilares.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Zubi baten antza duen egurrezko estruktura bat nabarmentzen da, lau pilaretan bermatuta dagoena.
iturriak
Destaca una estructura de madera a modo de puente, apoyada sobre cuatro pilares.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Zuhaixkaz eta zuhaitzez inguratuta dagoen, harrizko estruktura baten irudia. Bere horman, bao bat irekitzen da.
iturriak
Imagen de una estructura de piedra, con un vano, cubierta y rodeada de arbustos y árboles.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Zutabe toskanarretan bermatuta dagoen arku-segida batez osatutako estruktura da.
iturriak
Se trata de una estructura formada por una sucesión de arcos rebajados, apoyados sobre columnas toscanas.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Zutabe toskanarretan bermatuta dauden arku-segida batez osatutako estruktura da.
iturriak
Se trata de una estructura formada por una sucesión de arcos rebajados, apoyados sobre columnas toscanas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Euskal kulturaren bai sortzaile eta baita industriarentzat bultzada bat da, babesa emango dion estruktura edo erakundea sortzea oso berri ona da.
iturriak
Es un impulso tanto para los creadores como para la industria cultural vasca. La creación de una estructura o institución que la apoye es una gran noticia.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Lévi-straussek estruktura linguistikoen azterketa beste eremu batzuetara zabaltzen du: ahaidetasun sistemetara, pentsamendu primitibora edo narrazio mitikoetara.
iturriak
Lévi-Strauss extiende el estudio de las estructuras lingüísticas a los sistemas de parentesco, el pensamiento primitivo o las narraciones míticas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hau da, hizkuntzaren estrukturarengatik interesatuagoa egon naiz edukierarengatik baino.
iturriak
Es decir, estoy más interesada en la estructura del idioma que en su contenido.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hizkuntzen estruktura desberdinen arteko konparaketa oso ongi zetorkien ikasleei.
iturriak
La comparación entre las distintas estructuras de las lenguas les venía muy bien a los estudiantes.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hori zientziaren estrukturaren baitan da.
iturriak
Eso está dentro de la estructura de la ciencia.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Nahiko adieraztezina da, niretzako... soinuekin sortzen dudan zerbait, estruktura batekin, eta izugarrizko sentsazioak eragiten didana: esaldiak, armonia.
iturriak
No hay palabras para definirla, para mí... es algo que creo con sonidos, una estructura que me hace sentir cosas extraordinarias: frases, armonía.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Neurri handi batetan, gaur egungo herrialde aurreratu guztiak bigarren mundu gerra eta gero oso modu nabarmenean berrantolatu zituzten euren estruktura zientifikoa, oharturik, zientzia sendo bat izatea oinarrizkoa dela herrialdearen garapen ekonomikoarentzat.
iturriak
Todos ellos, tras la segunda guerra mundial, reorganizaron de manera notable su estructura científica, al darse cuenta de que ser fuertes en lo referente a la ciencia era básico para el desarrollo económico sostenible del país.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Ni, batez ere, kimika kuantikoan aritzen naiz: Molekulen estruktura kimikoaren ezaugarriak.
iturriak
Yo me dedico sobre todo a la química cuantitativa: a estudiar las características de la estructura química de las moléculas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
XIX. mendeko ingenio berrien lorpen bakarra izan zen produkzioa handitzeko hainbat estruktura moldaketa egitea, baina trapitxeen teknika berdinarekin jarraitu zuten.
iturriak
El único logro de los nuevos ingenios del siglo XIX fue el haber introducido varias modificaciones en la estructura, con el objeto de aumentar la producción, pero se siguió aplicando la misma técnica de los trapiches.
fuentes