Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 18 itzulpen-unitate, 5 domeinu

Euskara Gaztelera
www.errenteria.net (1) www.errenteria.net (1)
Haritzek eta pagoek 100 urte baino gehiago izan behar dituzte mozteko, radiata edo intsinis pinuek ordea, 15 eta 30 urte besterik ez dituzte behar.
iturriak
Mientras estas especies necesitan más de 100 años para poder ser taladas, el pino radiata o insignis sólo necesita entre 15 y 30 años.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Baso baten ilunantzean, moztuta dagoen zuhaitz baten enborraren lehen planoa.
iturriak
Primer plano del tronco de un árbol talado, en la penumbra de un bosque.
fuentes
www.errenteria.net (1) www.errenteria.net (1)
Zuhaitzez estalitako udal-lurrak pribatuei saltzean zuhaitzak moztu, saldu eta landutako lur edo larre bihurtu ziren.
iturriak
La venta de numerosos terrenos comunales arbolados, provocó que se talaran vendieran y transformaran en tierras de labor y pastizales.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Bi kirolari bere enborren gainean daude eta aizkorarekin mozten dituzte.
iturriak
Dos deportistas aparecen sobre su correspondiente tronco y lo talan con el hacha.
fuentes
www.hiru.com (1) www.hiru.com (1)
Basoak mozten dira egurra eta laborantza-lur berriak lortzeko eta lur-azpi zein itsasoko baliabideak laster agortzea egingo duen neurri batean esplotatzen dira.
iturriak
Los bosques son talados para conseguir madera y nuevas zonas agrícolas y los recursos marinos y del subsuelo se explotan a tal escala que no tardan en agotarse.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Gizon baten zuhaitz bat mozten du.
iturriak
Un hombre tala uno de los árboles.
fuentes
www.3digitala.com (2) www.3digitala.com (2)
Goikaldean egurraren zati bat moztu da eta objektu bat ipini da.
iturriak
En la parte superior se ha talado un trozo de la madera y se ha colocado un objeto.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Beretzat zuhaitzak errespetatu beharreko izaki bizidunak dira. Hortaz, ahal duen guztietan “hildako egurrak” erabiltzen ditu bere lanetarako, hau da, hildako zuhaitzen egurra, edo arrazoiren bategatik moztera doazen zuhaitzena.
iturriak
Él considera que el árbol es un ser vivo que hay que respetar, y por lo tanto utilizada para sus trabajos siempre que puede “maderas muertas”, esto es, la madera de árboles muertos, o que por alguna razón van a ser talados.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
hitzak: Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Cristina Enea zuhaitz enbor moztu baso ilunantz egur lehen plano xehetasun natura flora hosto itzal parke
iturriak
Términos: Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Cristina Enea árbol tronco talar bosque penumbra madera primer plano detalle naturaleza flora hoja sombra parque
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
hitzak: Urederra Urbasa Zudaire Navarra ibaia iturburua Améscoa Baja basoaren ustiapena moztu zuhaitza
iturriak
Términos: Urederra Urbasa Zudaire Navarra río nacedero Améscoa Baja explotación forestal talar árbol
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
hitzak: Urederra Urbasa Zudaire Navarra ibaia iturburua Améscoa Baja pagadia basoaren ustiapena moztu zuhaitza
iturriak
Términos: Urederra Urbasa Zudaire Navarra río nacedero Améscoa Baja hayedo explotación forestal talar árbol
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Gorosti horrek 54 cm-ko perimetroa zuen eta, antza, motozerraz moztu dute; moztutakoan, enborra eraman egin dute baina adaburua eta motzondoa bertan utzi dituzte.
iturriak
Se trata de un acebo con un perímetro de 54 cm, al parecer talado con una motosierra, del que se han llevado el tronco, dejando la copa y el tocón.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Jose Mari Mendizabal aizkolaria, deskantsatzen ari da enborra mozten jarraitu baino lehen.
iturriak
El aizkolari Jose Mari Mendizabal descansa antes de continuar talando el tronco.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Lur-eremu baten irudia, non zuhaitzak moztu diren.
iturriak
Imagen de un terreno en el que se han talado los árboles.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Herri bat baino gehiagotako ordenantzetan xedatua zegoenez, lehen sagarrondoa ebakitzearren, aizkolariari besoa moztu behar zitzaion; bigarrena botatzeagatik, lepoa, etc. Kontu jakina da bertako itsasturiek ontzian sagardoa eramateari esker ez zutela eskorbuturik nozitzen, indar eta kemena ez ezik, hortzeria ere osorik zekarten etxera, itsas zabalean urte mordoska eman ondoren: sagardoak bizirik mantentzen duen C bitaminaren eginkizun profilaktikoaren ondorioetako bat zen hori.
iturriak
Y, según disponían las ordenanzas de varios municipios, a quien talaba un manzano se le cortaba un brazo, a quien cortara dos, el cuello, etc. Es bien sabido que los marineros vascos, dada su costumbre de llevar sidra a bordo, nunca enfermaban de escorbuto, y que no sólo conservaban intactos su fuerza e ímpetu, sino que, tras pasar años en alta mar, regresaban a casa con la dentadura intacta, gracias a los efectos profilácticos de la vitamina C de la sidra.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Ingurumenari kalde larririk eragin gabe, arriskuan dagoen landare-espezie edo azpiespezie bat zein bere propaguluak ebaki, moztu, erre, errotik atera edo biltzen dituenari 10 egunetik 30 arteko isunaren edo 10 egunetik 20 arteko gizartearen mesederako lanen zigorra ezarriko zaiela.
iturriak
El que, sin causar grave perjuicio para el medio ambiente, corte, tale, queme, arranque o recolecte alguna especie o subespecie e flora amenazada o de sus propágulos, será castigado con la pena de multa de 10 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 20 días.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Kontuan izan behar dugu etxe bakoitza egiteko ez zietela zuhaitz bat besterik mozten uzten.
iturriak
Hay que tener en cuenta que no se les dejaba talar más de un árbol para hacer la vivienda.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Pieza batzuk egiteko, haritz zaharren egurra erabiltzen du Fermínek. Hau da, etxe zaharretako egurra erosten du, edota haizeak bota dituen edo edozein arrazoigatik moztu egin behar izan diren zuhaitzetakoak.
iturriak
Para hacer algunas piezas usa madera de roble viejo, esto es, ellos compran roble de casas que se derriban o de árboles viejos que tira el viento o que se talan por alguna causa.
fuentes