Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 12 itzulpen-unitate, 8 domeinu

Euskara Gaztelera
www.tesoro.es (1) www.tesoro.es (1)
Banku Berregituraketari eta Kreditu Erakundeen Baliabide Propioak Indartzeari buruzko ekainaren 26ko 9/2009 Errege Lege-Dekretuaren Azken Xedapenetako bigarrenean ematen zaion idazkeraren arabera, 2009rako Estatuaren Aurrekontu Orokorren abenduaren 23ko 2/2008 Legearen 54.2 artikuluan ezarritako mugaren kontura abalatutako jaulkipenak dira.
iturriak
Son emisiones avaladas con cargo al límite establecido en el artículo 54.2 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, de acuerdo con la redacción dada por la Disposición final segunda del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.
fuentes
www.bizkeliza.org (2) www.bizkeliza.org (2)
Berrizko Mesedeetako Misiolarien Koordinadora Nagusiak bederatzi lurraldetako monjen ardurea eukan eta bokazino faltak eragindako berregituraketa zan aurrez aurre eukan erronka nabarmena.
iturriak
La Coordinadora General de las MMB estaba al cargo de las religiosas de nueve regiones y el reto principal al que se enfrentaba era el de la reestructuración, motivada por la falta de vocaciones.
fuentes
www.bizkeliza.org (1) www.bizkeliza.org (1)
Bizkaiko fraile eta monjak jaubetzen dira gaur egungo egoereaz, eta beste ordena batzuetan lez, berregituraketa prozesuetan sartuta dagoz.
iturriak
Los religiosos y religiosas de Bizkaia son conscientes de la situación actual, y al igual que en otras órdenes están inmersos en procesos de reestructuración.
fuentes
www.bizkeliza.org (1) www.bizkeliza.org (1)
Bokazinoen arloan krisialdia bizi dan honetan, dei egin eban “suspertzeari” eta “berregituraketari” begira urratsak emoteko.
iturriak
En estos tiempos de crisis vocacional, exhortó a dar pasos hacia la “revitalización” y “reestructuración”.
fuentes
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1) www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net (1)
Gobernu Batzordeak gaurko bileran erabaki du Fundación Kalitatea Fundazioa eta Itsasmendikoi S.A.-ren estatutu moldatzea, Pilar Unzaluk zuzentzen duen departamentuko enpresen berregituraketa prozesuaren barruan HAZI Korporazioan bateratzeko.
iturriak
El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy la modificación de los estatutos de la Fundación Kalitatea Fundazioa y de Itsasmendikoi S.A. en el proceso de reestructuración de las empresas del departamento que dirige Pilar Unzalu para aglutinarlas en la Corporación Hazi.
fuentes
www.aralar.net (1) www.aralar.net (1)
Gure apustua da krisiak ematen digun aukera aprobetxatzea ongizate estatua indartzeko, errora joateko eta berregituraketa ekiteko: pribatizazioari aurre eginez, itxarote zerrendei amaiera emanez, sistemaren sinplifikazioa.
iturriak
Queremos aprovechar la crisis como oportunidad, para reforzar el estado de bienestar, ir a la raíz y para comenzar con su reestructuración: haciendo frente a la privatización, acabando con las listas de espera y simplificando el sistema.
fuentes
www.industria.ejgv.euskadi.net (2) www.industria.ejgv.euskadi.net (2)
Laguntza-programa honen helburua da helbidea EAEn duten enpresentzat zorraren berregituraketan adituak diren finantza-aholkulariak kontratatzea, behin birfinantzaketa-prozesuak arrakastaz amaitu ostean, sozietateek epe ertainean finantza-egonkortasuna izan dezaten.
iturriak
La El presente programa de ayudas tiene por objeto incentivar la contratación de asesores financieros, expertos en reestructuración de deuda, a empresas con domicilio social en el País Vasco, de forma que, concluidos con éxito los procesos de refinanciación, permitan a las sociedades disfrutar de una estabilidad financiera en el medio plazo.
fuentes
www.euskomedia.org (1) www.euskomedia.org (1)
Estatuko beste eremu batzuekiko politika eta kultura ezberdintasunak erabat nabarmenak izan ziren, alderdi abertzaleek hauteskunde-indar handia izanak EAJk beti buru izan den Jaurlaritzak eratzea ahalbidetu baitu; hirurogeita hamarreko urte istilutsuen eskarmentutik sortutako gizarte mugimendu ezberdinak dinamika politikoa baldintzatu zuen ikaragarrizko aktibismoa garatu zuten; ETAren ekintza armatua, normalizazio politikorako eta bakegintzarako irtenbide egonkorrak ezartzeko gai izan ez ziren euskal eta espainiar politikaren elementu aztoratzailea izaten jarraitu zuen. langabezia tasa handia, aurretiazko ekonomia paisaia aldatu zuten ekonomia sektoreen berregituraketa eta industria sarearen ezabapena bezalako ekonomia krisia luzearen (1975-1986) ondorioak gaindituz joatean, ekonomia ekintzarako urrats berriak nagusituz joan ziren.
iturriak
Cuando la herencia de la larga crisis económica (1975-1986), que en forma de alto índice de paro, destrucción del tejido industrial y reestructuración de los sectores económicos más importantes que cambiaron el paisaje económico previo, fue superándose, se han ido imponiendo nuevas pautas de actividad económica.
fuentes
web.bizkaia.net (1) web.bizkaia.net (1)
Mahastien berregituraketa eta birmoldaketa planak
iturriak
Planes de reestructuración y reconversión de viñedo.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Berregituraketak ez du esan nahi museo guztiek eraikin berean egon behar dutenik.
iturriak
Reestructuración no significa que todo deba estar en el mismo edificio.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Erakundea berregituraketan desadostasunak sortu ziren Orixe eta P. Lafitte tarteko, Orexakoaren gutunetan irakurri daitekeen moduan.
iturriak
F. Krutwig sacó a Euskaltzaindia de su letargo y en la reestructuración posterior surgieron desacuerdos, tal y como puede observarse en la correspondencia mantenida entre Orixe y P. Lafitte.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Gauzak horrela, Lege berriaren arabera, hemendik aurrera esparru berria eratu beharko da, eta hainbat hitzarmen eta berregituraketa egin. Arabako Foru Aldundiko museoak, hasiera batean, baztertuta geratuko dira, Aldundiak besterik nahi ez duen bitartean.
iturriak
Así pues, esta nueva ley reconoce que a partir de aquí habrá que crear un nuevo marco, una serie de convenios, de reestructuraciones, de las cuales los museos de la Diputación Foral de Alava quedan, en principio, excluidos, a no ser que la Diputación quiera otra cosa.
fuentes