Babeslea:

Eusko Jaurlaritza

Web Corpusen Ataria: Eu-Es Corpus Paraleloa

Galdera

Bilaketa sinplea

 

Emaitzak: 12 itzulpen-unitate, 7 domeinu

Euskara Gaztelera
www.guggenheim-bilbao.es (2) www.guggenheim-bilbao.es (2)
1955. urtean argiaren tratamendua lantzen hasi zen. Hala, "argi-kondentsadore" izendatu zituen irekigune edo zulo txiki batzuk, osatuak zein osatugabeak, egiten hasi zen erliebeetan lehendabizi eta forma exentuetan ondoren.
iturriak
En 1955 comienza a trabajar en el tratamiento de la luz practicando, primero en relieves y más tarde en las formas exentas, unos pequeños orificios y perforaciones, completas o incompletas, que denomina "condensadores de luz".
fuentes
beasain.org (2) beasain.org (2)
Aurrefabrikatutako putzuen kasuan ezik, bai baitituzte behar dituzten zuloak, putzu berriak egiten direnean, eta eraiketak aukera hori ematen duen guztitan, zuloak makineria egokia daukan barauts handiko daratulu batekin egingo dira.
iturriak
Salvo los pozos prefabricados que dispongan de los correspondientes orificios, la perforación de los pozos deberá efectuarse, siempre que sea constructivamente posible, mediante taladro con maquinaria adecuada de gran broca.
fuentes
www.beasain.org (2) www.beasain.org (2)
Aurrefabrikatutako putzuen kasuan ezik, bai baitituzte behar dituzten zuloak, putzu berriak egiten direnean, eta eraiketak aukera hori ematen duen guztitan, zuloak makineria egokia daukan barauts handiko daratulu batekin egingo dira.
iturriak
Salvo los pozos prefabricados que dispongan de los correspondientes orificios, la perforación de los pozos deberá efectuarse, siempre que sea constructivamente posible, mediante taladro con maquinaria adecuada de gran broca.
fuentes
www.3digitala.com (1) www.3digitala.com (1)
Artisauak taula baten gainean, moztuta dagoen eta zuloak eginak dituen larrua dauka.
iturriak
El artesano tiene sobre una tabla el cuero ya cortado y con las perforaciones realizadas.
fuentes
www.guggenheim-bilbao.es (2) www.guggenheim-bilbao.es (2)
Egitura erraldoi hauek, bere egonlekuekin dute lotura argi eta garbi: inguruko espazioa iradokitzen duten molde sendoko zuloak edo irekidurak; ikusleak oinarri dituzten tamaina handiko mugikorrak; stabile delakoen inguruan, azpian edota horien bidez mugitzen diren pertsonak.
iturriak
Estas gigantescas estructuras se relacionan con sus emplazamientos de una forma notable: perforaciones o aberturas en formas sólidas que implican al espacio circundante; voluminosos móviles que se ciernen sobre el espectador; personas que se mueven alrededor, por debajo y a través de los stabiles.
fuentes
www.ermua.es (1) www.ermua.es (1)
Ermuan altxatzen ari garen Teknologi eta Enpresa hazitegi Zentroan horrelako lau zulo egin dira.
iturriak
En el caso del Centro Tecnológico y vivero de empresas que se está construyendo en Ermua, se han realizado 4 perforaciones de este tipo.
fuentes
www.donostia.org (1) www.donostia.org (1)
Sistema landare-hormen moduluetakoa da, eta horma horiek panelen atzealdean jarritako ureztaketa eta kontrola izango dutenez, hautatutako landare-espezieak zuloetatik atera ahal izango dira hautatutako eremuetan modu kontrolatuan.
iturriak
El sistema es el de módulos de paredes vegetales provistas de riego y control fijadas a la parte posterior de los paneles, que permiten que las especies vegetales seleccionadas surjan a través de las perforaciones en las zonas elegidas de modo controlado.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Hainbat tamaina eta formatako zuloak dituztenei “Richelieu” esaten zaie. Horietan oihala zulatu egin behar da eta gero zuloen inguruak errematatu egin behar dira.
iturriak
También hace trabajos de “calado” que si son con agujeros de distintos tamaños y formas se les llama “Richelieu”. En estos hay que perforar la tela y luego rematar los bordes de las perforaciones.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Kasuotan, lehenik eta behin oihala zulatu egin behar izaten da, eta gero zuloen ertzak errematatu.
iturriak
En estos hay que perforar la tela y luego rematar los bordes de las perforaciones.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Mailu eta marraza batekin (berak L formakoa erabiltzen du: alderik luzeena kirten modura eta motza, puntan amaitzen dena, ezten bezala) zulo txiki batzuk egiten ditu piezaren perimetro guztian zehar. Hain zuzen ere zulotxo horietatik pasako da gero larruzko lokarria.
iturriak
Con martillo y una cuchilla (él usa una en forma de L, el lado largo a guisa de mango y el corto acaba en filo y le permite golpear sobre ella, abarka-eztena) hace unas pequeñas perforaciones en todo el perímetro de la pieza, que serán por donde posteriormente pasará la cinta cuero.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Mailu hidraulikoak eta beste makina batzuk agertu ahala harrobietan eta meatzetan zuloak eskuz egitearen beharra desagertu zen.
iturriak
Con la llegada de los martillos hidráulicos y otra serie de máquinas, la perforación manual dejó de ser necesaria en las canteras y minas.
fuentes
www.euskonews.com (1) www.euskonews.com (1)
Zurezko egiturak, habeak eta halakoak tratatzeko, presiopean produktu bat injektatzen zaio piezari, zurean aurrez egindako zenbait zulotatik.
iturriak
Para estructuras de madera, vigas, etc. existe el tratamiento de inyección a presión de un producto por unas perforaciones que previamente se han hecho en la madera.
fuentes